Työpaikat

Reach Out 3 -hankekoordinaattori

Ilmoittaja
Paikkakunta
Helsinki
Työsuhdetyyppi
Kokoaikainen
Viimeinen hakupäivä

Haemme hankekoordinaattoria Reach Out 3 -hankkeelle, tehtävä sijoittuu Uskonnollisten ja perinteisten toimijoiden rauhanverkoston sihteeristöön Helsinkiin. Hanke toteutetaan Euroopan sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF-P) instrumentin tuella.

Reach Out 3 -hanke kehittää väkivaltaisen radikalisaation ennalta ehkäisyn toimintamalleja laajassa yhteistyössä järjestöjen, viranomaisten ja paikallisyhteisöjen kanssa. Osana Reach Out 3-hanketta toteutetaan vertaileva selvitystyö, joka kokoaa tietoa parhaista käytännöistä ja perheiden tarpeista osana ennalta ehkäisevää työtä Suomessa ja Euroopassa. Hankekoordinaattori vastaa hankkeen yhteydessä tehtävästä selvitystyöstä ja sen tulosten jalkauttamisesta. Lisäksi hankekoordinaattori vastaa yhdessä toisen hanketyöntekijän kanssa yhteisesti hankkeen raportointiin ja hankkeessa toteutettavaan dialogi- ja koulutustoimintaan liittyvistä tehtävistä.

Tarjoamme sinulle kiinnostavan, vastuullisen ja monipuolisen tehtävän väkivaltaisen radikalisaation ja ekstremismin ennalta ehkäisyn ja rauhantyön parissa. Työtä tehdään läheisessä yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten sidosryhmien kanssa. Sinulla on mahdollisuus olla mukana kehittämässä ennalta ehkäisevää työtä sekä toimintamalleja ja tutustua laajasti rauhantyön ja ennalta ehkäisevän työn kenttään. Meillä sinua odottavat hyvä työyhteisö sekä mukavat ja osaavat työtoverit. 

Hankekoordinaattorin vastuutehtävät:

 • Vastaa hankkeessa toteutettavasta selvitystyöstä ja sen tulosten jalkauttamiseen tähtäävästä toiminnasta

 • Koordinoi selvitystyön valmisteluun ja toteuttamiseen liittyvää sidosryhmätyötä

Vastaa yhdessä projektin toisen työntekijän kanssa:

 • Hankkeen hankehallinnosta, raportoinnista ja seurannasta

 • Hankkeessa suunniteltavan koulutusmateriaalin tekemisestä ja koulutustilaisuuksien järjestämisestä

 • Koulutustoiminnan suunnittelusta ja tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämistä

 • Sisältää matkustamista Euroopassa ja kotimaassa.


 Tehtävään tarvittavat tiedot ja taidot

 • Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto (valtiotiede, uskontotiede tms.)

 • Vahva aihealueen tuntemus väkivaltaisen radikalisaation ennalta ehkäisy ja rauhan työ 

 • Aiempi kansainvälinen työkokemus 

 • Erinomainen englanninkielen- ja suomenkielentaito 

 • Aiempi kokemus haastattelututkimuksesta ja raportointi-/ selvitystehtävistä 

 • Kokemusta koulutustoiminnan suunnittelusta ja fasilitoinnista

 • Vähintään 3 vuotta tehtävän kannalta relevanttia työkokemusta

 • Vahvat ongelmanratkaisutaidot

 • Erinomainen stressinsietokyky

 • Erinomaiset organisointi- ja projektinhallintataidot

 • Erinomaiset vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot sekä kokemusta kulttuurien välisestä kommunikaatiosta

 • Verkostoitumistaidot

 • Erinomaiset tiedonhankintataidot

 • Työskentelykielinä suomi ja englanti

 • ruotsin- arabian- ja somaliankielentaidot etu

 • Kokemusta ohjelmasuunnittelusta ja toimintamallien kehittämisestä

 • Vahva ymmärrys islamilaisesta kulttuuriperinnöstä

 • Neuvottelutaidot

 • Kokemus yhteisölähtöisestä ruohonjuuritason työstä ja yhteistyöstä viranomaisten kanssa

Lisätietoja tehtävästä antaa Milla Perukangas 21.2.klo 11–14 välisenä aikana puh. 0400 660 1990, tai milla.perukangas@kua.fi.

Tehtävä on määräaikainen. Tehtävä sijoittuu Kirkon Ulkomaanavun (KUA) yhteydessä toimivan Uskonnollisten ja Perinteisten toimijoiden rauhanvälitysverkoston sihteeristöön (NETW), joka toimii Helsingin toimistossa Etelärannassa. Tehtävän palkkaus perustuu Kirkon Ulkomaanavun palkkausjärjestelmään.

Hae tehtävää linkistä avautuvalla hakulomakkeella. Hakuaika tehtävään päättyy 27.2.2020. Haastattelut tehtävään hakeneille järjestetään viikoilla numero 10 ja 11.

Kirkon Ulkomaanapu toimii Uskonnollisten ja perinteisten toimijoiden rauhanverkoston sihteeristönä. Rauhanverkostossa on noin 50 jäsentä, muun muassa valtiollisia ja kansainvälisiä organisaatioita, kansalaisjärjestöjä ja akateemisia laitoksia. Verkoston ydinryhmää tukevat myös YK:n rauhanvälitysyksikkö (MSU) ja YK:n sivilisaatioiden allianssi (UNAOC).

Kirkon Ulkomaanapu sr on Suomen suurin kansainvälisen avun järjestö. Järjestö kuuluu kansainväliseen kirkollisten avustusjärjestöjen ACT-verkostoon ja tekee työtä taatakseen maailman köyhimmille ihmisille elämän perusedellytykset sekä kampanjoi ihmisarvon ja oikeudenmukaisuuden puolesta.

Kannustamme päteviä ja kiinnostuneita henkilöitä iästä, sukupuolesta, uskonnosta tai etnisestä taustasta riippumatta hakemaan tehtävää. 

Jätä hakemus

Tilaa uutiskirje

Saat kerran viikossa koosteen Maailma.netin uutisista, tapahtumista ja työpaikoista sähköpostiisi. Tietojasi käytetään vain uutiskirjeen lähettämiseen. Rekisteriseloste täällä.