Lainsäädäntösihteeri | Maailma.net Hyppää pääsisältöön

Hae

Hae sivuilta

Lainsäädäntösihteeri

Ilmoittaja

Ulkoministeriö

Paikkakunta

Helsinki

Työsuhdetyyppi

Kokoaikainen

Viimeinen hakupäivä

Ulkoministeriö hakee lainsäädäntösihteeriä kansainvälisen oikeuden yksikköön määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.8.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan 31.12.2023 asti.

Tehtävän pääsisältönä ovat kansainvälisten pakotteiden valmisteluun ja täytäntöönpanoon liittyvät kysymykset, mukaan lukien EU-kokouksiin osallistuminen, lupapäätösten valmistelu, yrityskyselyihin vastaaminen sekä viranomaiskoordinaatio. Lainsäädäntösihteeri osallistuu myös muihin kansainvälisen oikeuden tehtäviin yksikön toimialalla.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Lainsäädäntösihteerin kelpoisuusvaatimuksina (valtioneuvoston asetus ulkoasiainhallinnosta 256/2000) ovat oikeustieteen kandidaatin tai maisterin tutkinto sekä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin.

Kotimaisten kielten osalta kelpoisuusvaatimuksina ovat erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Vieraiden kielten osalta kelpoisuusvaatimuksena on viran hoitamiseen tarvittava kielitaito. Virkaan kuuluvien tehtävien hoidossa tarvitaan englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Tehtävään valitun tulee olla Suomen kansalainen.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Parhaat edellytykset tehtävän menestykselliseksi hoitamiseksi antaa kyky laatia nopealla aikataululla analyysejä vaativista oikeudellisista kysymyksistä ja hyvä neuvottelukyky. Kansainvälisen oikeuden tuntemus luetaan hakijalle eduksi. Toivomme hakijalta hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja, sekä valmiutta itsenäiseen ja nopeatempoiseen työskentelyyn.

Muu kielitaito

Muu kuin kelpoisuusvaatimuksissa mainittu kielitaito, erityisesti ranskan kielen vähintään tyydyttävä taito, luetaan hakijalle eduksi.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen

Työaika:   Virastotyöaika

Tehtävä alkaa:   1.8.2022 tai sopimuksen mukaan.

Määräaikainen, päättyy: 31.12.2023. Määräaikaisuuden peruste: Kansainvälisiin pakotteisiin liittyvät kiireelliset tehtävät.

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään:   27.6.2022 16:15

ID:   24-372-2022

Sähköiset hakemukset:

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Ulkoministeriö / Henkilöstöyksikkö
PL 176
00023 Valtioneuvosto

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Tehtävän palkkaus määräytyy ulkoasiainhallinnon palkkausjärjestelmän vaativuustason 10B mukaisesti (3 775,21 e/kk). Tämän lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvaa lisää.

Lisätietoja tehtävästä

Juha Rainne
yksikönpäällikkö
0295 351 446