Työpaikat

Kehityspolitiikan neuvonantaja

Ilmoittaja
Paikkakunta
Helsinki
Työsuhdetyyppi
Kokoaikainen
Viimeinen hakupäivä

Organisaation esittely

Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia sekä toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen maailman hyväksi. Ulkoministeriö ja sen alainen edustustoverkko ulkomailla palvelevat suomalaisia, suomalaista talouselämää ja yhteiskuntaa, valtion johtoa sekä eduskuntaa.

Suomen edustustot palveluineen ovat koko suomalaisen yhteiskunnan ja kaikkien suomalaisten käytettävissä. Eri maissa sijaitsevien suurlähetystöjen, konsulaattien ja muiden toimipisteiden lisäksi Suomella on edustustoja kansainvälisissä järjestöissä, esimerkiksi YK:ssa. Työn kirjo ulottuu valtioiden välisten suhteiden hoidosta yksittäisten kansalaisten avustamiseen.

Tehtävän kuvaus

Ulkoasiainministeriö hakee kehityspolitiikan neuvonantajaa Aasian osastolle (ASA-01) määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 2.9.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan 31.7.2022 saakka.

Kehityspolitiikan neuvonantajan päätehtävät ovat:

  • Aasian kehitysyhteistyön neuvonta ja ohjaus, ml. hankintaprosessien ohjaus ja neuvonta
  • osaston johdon avustaminen kehitysyhteistyöhön liittyvässä suunnittelussa ja päätöksenteossa
  • osallistuminen ministeriön kehitysyhteistyöhön ja -politiikkaan liittyvän toiminnan kehittämiseen

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa sekä perehtyneisyyttä virkaan kuuluviin tehtäviin. Kielitaidon osalta edellytetään suomen kielen erinomaista sekä ruotsin kielen vähintään tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. Viran hoitamiseen tarvitaan lisäksi erinomaista englannin kielen taitoa.

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Suomi (suullinen): erinomainen
Suomi (kirjallinen): erinomainen
Suomi (ymmärtäminen): erinomainen

Ruotsi (suullinen): tyydyttävä
Ruotsi (kirjallinen): tyydyttävä
Ruotsi (ymmärtäminen): tyydyttävä

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää

  • relevanttia työkokemusta, josta osan tulee olla kehitysmaissa hankittua
  • perehtyneisyyttä yleisiin kehityskysymyksiin ja Suomen politiikkalinjauksiin
  • käytännön kokemusta ja laajaa tuntemusta kehitysyhteistyön hallinnosta ja eri apumuodoista sekä hankintaprosesseista
  • kykyä analysoida rahoitukseen tai politiikkaan liittyviä tilanteita ja asiakirjoja sekä tehdä niistä suosituksia ja ongelmanratkaisuehdotuksia
  • paineensietokykyä ja kykyä toimia sekä tiimissä että itsenäisesti; hyviä yhteistyö- ja tiiminkehittämistaitoja
  • viestintä- ja verkostoitumistaitoja; koulutus- ja työnohjauskokemusta

Eduksi luetaan tuntemus kansainvälisten kehitysjärjestöjen menettelytavoista.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen

Työaika: Virastotyöaika

Tehtävä alkaa: 2.9.2019 Tehtävä alkaa 2.9.2019 tai sopimuksen mukaan.

Määräaikainen, päättyy: 31.7.2022 sijaisuus

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 15.8.2019 16:15

ID: 24-286-2019

Sähköiset hakemukset:

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Ulkoministeriö / Henkilöstöyksikkö
PL 176
00023 Valtioneuvosto

Palkkaukseen liittyvät tiedot

 Palkkaus määräytyy ministeriön palkkausjärjestelmän vaativuustason 11A (3887,01 euroa/kk) mukaisesti, minkä lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvaa lisää.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Pekka Kaihilahti
apulaisosastopäällikkö
yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostitse
+358295350306
pekka.kaihilahti@formin.fi

Toimipiste

Ulkoministeriö
Laivastokatu 22, PL 176
00023 Valtioneuvosto

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Tehtävässä voidaan noudattaa koeaikaa.

Tilaa uutiskirje

Saat kerran viikossa koosteen Maailma.netin uutisista, tapahtumista ja työpaikoista sähköpostiisi. Tietojasi käytetään vain uutiskirjeen lähettämiseen. Rekisteriseloste täällä.