Työpaikat

Kehityspolitiikan erityisasiantuntija (luonnonvarasektori)

Ilmoittaja
Paikkakunta
Addis Abeba
Työsuhdetyyppi
Kokoaikainen
Viimeinen hakupäivä

Organisaation esittely

Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia sekä toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen maailman hyväksi. Ulkoministeriö ja sen alainen edustustoverkko ulkomailla palvelevat suomalaisia, suomalaista talouselämää ja yhteiskuntaa, valtion johtoa sekä eduskuntaa.

Suomen edustustot palveluineen ovat koko suomalaisen yhteiskunnan ja kaikkien suomalaisten käytettävissä. Eri maissa sijaitsevien suurlähetystöjen, konsulaattien ja muiden toimipisteiden lisäksi Suomella on edustustoja kansainvälisissä järjestöissä, esimerkiksi YK:ssa. Työn kirjo ulottuu valtioiden välisten suhteiden hoidosta yksittäisten kansalaisten avustamiseen.

Tehtävän kuvaus

Ulkoministeriö hakee kehityspolitiikan erityisasiantuntijaa (luonnonvarasektori) Suomen Addis Abeban suurlähetystöön 1.6.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan kolmen vuoden ajaksi.

Etiopia on Suomen kehitysyhteistyön keskeinen kumppanimaa. Tällä hetkellä Suomi tukee Etiopiassa mm. vesisektoria (vesihuolto, sanitaatio ja hygienia) ja maaseutukehitystä (maanhallinta, maatalouden arvoketjut). Erityisasiantuntija vastaa suurlähetystössä Suomen kahdenvälisen kehitysyhteistyön suunnittelusta, toimeenpanosta ja seurannasta näillä sektoreilla. Hän työskentelee osana ulkoministeriön Afrikan sarvi -tiimiä Addis Abebassa suurlähettilään alaisena. Suurlähetystön paikalliset vesi- ja maatalousneuvonantajat avustavat erityisasiantuntijaa.

Erityisasiantuntijan tehtävissä korostuvat tällä hetkellä:

  • Suomen Etiopian kehitysyhteistyön maaohjelman mukaisten luonnonvarasektorin hankkeiden valmistelu, hallinto, ohjaus, seuranta ja raportointi
  • osallistuminen luonnonvarasektorilla avunantajayhteistyöhön sekä avunantajien ja Etiopian hallituksen väliseen vuoropuheluun ja tarvittaessa poliittisten kysymysten seurantaan
  • muut edustuston päällikön erikseen määräämät tehtävät.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on ylempi korkeakoulututkinto tai Suomessa ylemmäksi korkeakoulututkinnoksi rinnastettu ulkomainen tutkinto sekä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin. Kielitaidon osalta kelpoisuusvaatimuksina ovat erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Vieraiden kielten osalta kelpoisuusvaatimuksena on viran hoitamiseen tarvittava erinomainen englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Tehtävään valitun tulee olla Suomen kansalainen.

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Suomi (suullinen): erinomainen
Suomi (kirjallinen): erinomainen
Suomi (ymmärtäminen): erinomainen

Ruotsi (suullinen): tyydyttävä
Ruotsi (kirjallinen): tyydyttävä
Ruotsi (ymmärtäminen): tyydyttävä

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Parhaat edellytykset tehtävän hoitamiseen antaa vankka kokemus luonnonvarasektorilta (esim. vesi ja sanitaatio, maaseutukehitys, maanhallinta), josta osa on hankittu kehitysmaassa. Lisäksi perehtyneisyys kehitysmaiden luonnonvarasektorin kysymyksiin, yleisiin kehityspoliittisiin kysymyksiin ja Suomen kehityspoliittiseen ohjelmaan katsotaan eduksi. Eduksi luetaan käytännön kokemus maatason kehitysyhteistyön suunnittelusta, toteutuksesta ja seurannasta ml. kokemus avunantajayhteistyöstä ja koordinaatiosta. UM:n noudattamien kehitysyhteistyön hallintomenetelmien tuntemus, sekä Etiopian tuntemus katsotaan eduksi.

Lisäksi virkaan kuuluvien tehtävien menestyksellisen hoitamisen kannalta on tärkeää, että valittavalla on hyvät neuvottelu-, viestintä-, verkostoitumis- ja tiimityöskentelytaidot. Kyky analyyttiseen ja selkeään raportointiin sekä kyky työskennellä monikulttuurisessa ympäristössä, paineensietokyky ja oma-aloitteellisuus katsotaan eduksi. Hakijalta toivotaan myös matkustusvalmiutta.

Toivomme, että hakija mainitsee hakemuksessaan kaksi viimeisintä suosittelijaansa.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen

Työaika: Virastotyöaika

Tehtävä alkaa: 1.6.2021 Tai sopimuksen mukaan.

Määräaikainen, päättyy: 31.5.2024 Viran luonne

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään:   23.4.2021 16:15

ID:   24-196-2021

Sähköiset hakemukset:

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Ulkoministeriö / Henkilöstöyksikkö
PL 176
00023 Valtioneuvosto

Muistutuksena: hakemuksessa tulee mainita kaksi suosittelijaa viimeisimmistä työpaikoista.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkausryhmä III ( 4525,42 e/kk 1.6.2021 lukien)

Lisäksi maksetaan säädetyt ulkomaankorvaukset. Korvauksista voi lukea lisää: Laki ulkomaanedustuksen korvauksista http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060596 ja ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20101048. Ajantasaiset asetuksen säädösmuutokset löytyvät osoitteesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2010/20101048.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Outi Holopainen
Suurlähettiläs
+251 11 470 4390
outi.holopainen@formin.fi

Arto Valjas
Vastuuvirkamies
+251 911 507827
arto.valjas@formin.fi

Jutta Marjanen
Tarkastaja
+358 295 350 156
jutta.marjanen@formin.fi

Toimipiste

Ulkoministeriö
Laivastokatu 22, PL 176
00023 Valtioneuvosto

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Tehtävä sijoittuu korkean olosuhdehaitan asemapaikalle, ja tästä johtuen edellytyksenä on UM:n työterveyslääkärin suorittama terveystarkastus ennen virkaan nimittämistä.

Tehtävässä voidaan noudattaa koeaikaa.

Työpaikat

Kehityspolitiikan erityisasiantuntija
Varainhankintapäällikkö
Siviilikriisinhallintatehtäviä, EUCAP Sahel Niger
Siviilikriisinhallintatehtäviä, UNSOM
EU Grant Administrator and Financial Administrator
Senior Finance Officer
Siviilikriisinhallintatehtäviä, Kosovo Specialist Chambers and Special Prosecutor’s Office
Sosiaalityöntekijä
Kehityspolitiikan erityisasiantuntija (luonnonvarasektori)
YK:n vapaaehtoistyöntekijöitä (UNV)
Etiopian maatoimiston päällikkö
Kehityspolitiikan asiantuntija
Sukupuolten välinen oikeudenmukaisuus (gender) -teeman asiantuntija ja teologian opettaja
Alueellisen hankehallinnon asiantuntija
Alueellisen hankehallinnon koordinaattori
Talouden ja hyvän hallinnon asiantuntija
Viestintäjohtaja
Globaalikasvatuksen asiantuntija
Viestintä- ja markkinointipäällikkö
Projektityöntekijä
Koordinaattori
Visuaalisen viestinnän suunnittelija
Visuaalisen viestinnän asiantuntija

Tilaa uutiskirje

Saat kerran viikossa koosteen Maailma.netin uutisista, tapahtumista ja työpaikoista sähköpostiisi. Tietojasi käytetään vain uutiskirjeen lähettämiseen. Rekisteriseloste täällä.