Työpaikat

Kehityspolitiikan erityisasiantuntija

Ilmoittaja
Paikkakunta
Kabul
Työsuhdetyyppi
Kokoaikainen
Viimeinen hakupäivä

Organisaation esittely

Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia sekä toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen maailman hyväksi. Ulkoministeriö ja sen alainen edustustoverkko ulkomailla palvelevat suomalaisia, suomalaista talouselämää ja yhteiskuntaa, valtion johtoa sekä eduskuntaa.

Suomen edustustot palveluineen ovat koko suomalaisen yhteiskunnan ja kaikkien suomalaisten käytettävissä. Eri maissa sijaitsevien suurlähetystöjen, konsulaattien ja muiden toimipisteiden lisäksi Suomella on edustustoja kansainvälisissä järjestöissä, esimerkiksi YK:ssa. Työn kirjo ulottuu valtioiden välisten suhteiden hoidosta yksittäisten kansalaisten avustamiseen.

Tehtävän kuvaus

Ulkoministeriö hakee kehityspolitiikan erityisasiantuntijaa Suomen suurlähetystöön Kabuliin. Virka täytetään 1.9.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan kahden vuoden määräajaksi.

Erityisasiantuntija työskentelee osana ulkoministeriön Afganistan-tiimiä Suomen Kabulin-suurlähetystön päällikön alaisuudessa. Kysymyksessä on korkean olosuhdehaitan asemapaikka.

Erityisasiantuntijan tehtäviin kuuluu:

  • Ulkoministeriön kehityspoliittisen toimenpideohjelman ja Suomen Afganistan-maaohjelman toimeenpanoon liittyvät monipuoliset tehtävät.
  • Afganistanin tilanteen ja kehityskysymysten seuraaminen ja niistä raportointi.
  • Suomen Afganistania koskevien linjausten ja kantojen valmisteluun sekä muistioiden ja puheiden laadintaan osallistuminen erityisesti kehityspoliittisissa kysymyksissä, sekä kehitysviestintään osallistuminen.
  • Hankkeiden hallinnointi, seuranta ja raportointi mm. opetussektoriin ja muihin peruspalveluihin liittyen. Maailmanpankin Afganistanin uudelleenrakennusrahaston (ARTF) kautta kanavoituvan tuen seuranta, valvonta ja vaikuttamistyö.
  • Yhteydenpito viranomaisiin, muihin kehitystoimijoihin ml. YK-järjestöt, kehitysrahoituslaitokset ja kansalaisyhteiskunnan edustajiin. Osallistuminen avunantajien keskinäiseen koordinaatioon ja avun tehokkuusagendan edistämiseen.
  • Kehitysyhteistyöhön liittyvään politiikkavaikuttamiseen osallistuminen ja siitä raportointi Suomen kehityspoliittisia tavoitteita ja arvoja edistäen.
  • Muut mahdolliset edustuston päällikön määräämät tehtävät.

Tehtävänkuva saattaa muuttua maan tilanteen, maaohjelman sisällön tai työnantajan tarpeiden mukaan.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on ylempi korkeakoulututkinto tai Suomessa ylemmäksi korkeakoulututkinnoksi rinnastettu ulkomainen tutkinto sekä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin. Kielitaidon osalta kelpoisuusvaatimuksina ovat erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Vieraiden kielten osalta kelpoisuusvaatimuksena on viran hoitamiseen tarvittava erinomainen englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Tehtävään valitun tulee olla Suomen kansalainen

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Suomi (suullinen): erinomainen
Suomi (kirjallinen): erinomainen
Suomi (ymmärtäminen): erinomainen

Ruotsi (suullinen): tyydyttävä
Ruotsi (kirjallinen): tyydyttävä
Ruotsi (ymmärtäminen): tyydyttävä

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Parhaat edellytykset tehtävän hoitamiseen antaa perehtyneisyys Suomen kehityspolitiikkaan ja yhteistyöhön sekä yleisiin kehityskysymyksiin ja kokemus kehitysyhteistyötehtävistä. Tehtävässä eduksi luetaan kokemus kehitysyhteistyöohjelmien suunnittelusta, toteutuksesta ja seurannasta sekä ymmärrys tulosohjauksesta ja tulosperustaisesta kehitysrahoituksesta.

Tehtävän hoitamisessa on eduksi kehitysrahoituslaitosten ja YK-järjestöjen toiminnan tuntemus, sekä perehtyneisyys opetusalaan, peruspalveluihin ja talouskysymyksiin. Lisäksi tehtävän hoitamisessa on eduksi kokemus ihmisoikeusperustaisesta kehitysyhteistyöstä ja konfliktimaista. Myös kyky ja valmiudet kehitysviestintään, ml. sosiaalinen media ja perinteiset kanavat, ovat eduksi.

Virkaan kuuluvien tehtävien menestyksellisen hoitamisen kannalta on tärkeää, että valittavalla on kyky tiiviiseen analyyttiseen raportointiin suomen ja englannin kielillä, erinomaiset vuorovaikutus-, neuvottelu-, viestintä-, verkostoitumistaidot, kyky työskennellä sekä itsenäisesti että ryhmässä sekä taito työskennellä monikulttuurisessa ympäristössä. Eduksi luetaan joustavuus ja hyvä epävarmuuden- ja paineensietokyky.

Liikkuminen Kabulissa on hyvin rajoitettua ja tapahtuu ainoastaan turvatiimin kanssa.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen

Työaika: Virastotyöaika

Tehtävä alkaa: 1.9.2021 tai sopimuksen mukaan.

Määräaikainen, päättyy: 31.8.2023 Viran luonne.

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 10.5.2021 16:15

ID:   24-212-2021

Sähköiset hakemukset:

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Ulkoministeriö / Henkilöstöyksikkö
PL 176
00023 Valtioneuvosto

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Tehtävän palkka: Palkkausryhmä III (4525,42 e/kk).

Lisäksi maksetaan säädetyt ulkomaankorvaukset. Korvauksista voi lukea lisää: Laki ulkomaanedustuksen korvauksista http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060596 ja Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20101048. Ajantasaiset asetuksen säädösmuutokset löytyvät osoitteesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2010/20101048.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Pekka Kosonen
Suurlähettiläs
+93 730 749 353
pekka.kosonen@formin.fi

Veikko Kiljunen
Eteläisen Aasian yksikönpäällikkö
+ 358 295 350 101
veikko.kiljunen@formin.fi

Matti Keppo
Afganistan-tiiminvetäjä
+358 50 476 4423
matti.keppo@formin.fi

Toimipiste

Ulkoministeriö
Laivastokatu 22, PL 176
00023 Valtioneuvosto

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Tehtävä sijoittuu korkean olosuhdehaitan asemapaikalle, ja tästä johtuen edellytyksenä on UM:n työterveyslääkärin suorittama terveystarkastus ennen virkaan nimittämistä.

Tehtävässä voidaan noudattaa koeaikaa.

Tilaa uutiskirje

Saat kerran viikossa koosteen Maailma.netin uutisista, tapahtumista ja työpaikoista sähköpostiisi. Tietojasi käytetään vain uutiskirjeen lähettämiseen. Rekisteriseloste täällä.