Työpaikat

Kehityspolitiikan asiantuntija

Ilmoittaja
Paikkakunta
Hanoi
Työsuhdetyyppi
Kokoaikainen
Viimeinen hakupäivä

Organisaation esittely

Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia sekä toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen maailman hyväksi. Ulkoministeriö ja sen alainen edustustoverkko ulkomailla palvelevat suomalaisia, suomalaista talouselämää ja yhteiskuntaa, valtion johtoa sekä eduskuntaa.

Suomen edustustot palveluineen ovat koko suomalaisen yhteiskunnan ja kaikkien suomalaisten käytettävissä. Eri maissa sijaitsevien suurlähetystöjen, konsulaattien ja muiden toimipisteiden lisäksi Suomella on edustustoja kansainvälisissä järjestöissä, esimerkiksi YK:ssa. Työn kirjo ulottuu valtioiden välisten suhteiden hoidosta yksittäisten kansalaisten avustamiseen.

Tehtävän kuvaus

Ulkoministeriö hakee kehityspolitiikan erityisasiantuntijaa Suomen Hanoin-suurlähetystöön. Kehityspolitiikan erityisasiantuntijan virka täytetään 11.8.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan kolmen vuoden ajaksi. Virkaan nimitystä voidaan jatkaa enintään kahdella vuodella.

Erityisasiantuntija työskentelee Suomen Hanoin-suurlähetystön kehitysyhteistyön vetäjänä ja edistää Suomen ja Vietnamin kaupallis-taloudellista yhteistyötä edustuston päällikön alaisena. Hänen tehtäviinsä kuuluu:

  • Ulkoministeriön kehityspoliittisen toimenpideohjelman ja Suomen Vietnam-transitiostrategian toteuttaminen Vietnamissa.
  • Kehitysyhteistyön koordinointi, seuranta, raportointi ja hallinnointi yhdessä suurlähetystön tiimin ja ministeriön maavastuuvirkamiesten kanssa, erityisesti yksityissektorin rahoitusinstrumenttien, instituutioiden välisen yhteistyön instrumentin (IKI) ja paikallisen yhteistyön määrärahan kautta rahoitettavat hankkeet.
  • Osallistuminen TEAM Finland-toimintaan, erityisesti innovaatio, Smart city, ICT/digitalisaatio, energia- ja kiertotalousyhteistyön edistäminen.
  • Kehitysyhteistyön ja politiikan vaikuttamistyöhön osallistuminen Vietnamissa ja Suomen tavoitteiden edistäminen EU:ssa ja muissa multiyhteistyöorganisaatioissa.
  • Kehitysrahoituslaitosten ja YK-järjestöjen kehitysrahoituksen seuranta.
  • Laosin ja Mekongin jokikomission seurantavastuu.
  • Muut edustuston päällikön määräämät tehtävät.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa. Kielitaidon osalta edellytetään suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen vähintään tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. Tehtävän hoitamisessa tarvitaan hyvää englanninkielen suullista ja kirjallista taitoa. Tehtävään valitun tulee olla Suomen kansalainen.

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Suomi (suullinen, kirjallinen, ymmärtäminen): Hyvä
Ruotsi (suullinen, kirjallinen, ymmärtäminen): Tyydyttävä

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää relevanttia työkokemusta kehitysyhteistyöstä ml. hankkeiden ja ohjelmien ohjaaminen, seuranta ja raportointi. Kokemus kehitysmaaoloissa työskentelystä katsotaan eduksi.

Tehtävän hoitaminen edellyttää myös perehtyneisyyttä yleisiin kehityskysymyksiin, Suomen kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön tuntemusta sekä YK-järjestelmän ja kehitysrahoituslaitosten tuntemusta.

Yksityissektorin rahoitusinstrumenttien tuntemus ja aiempi kokemus osallistumisesta vienninedistämistyöhön ovat keskeisiä tehtävän menestyksekkään hoitamisen kannalta. Suomen elinkeinoelämän tuntemus edellä mainituilla yhteistyösektoreilla katsotaan eduksi. Myös Suomen ulkoministeriön toimintatapojen tuntemus katsotaan eduksi.

Erinomaiset neuvottelu-, viestintä-, verkostoitumistaidot, kyky työskennellä sekä itsenäisesti että ryhmässä, taito työskennellä monikulttuurisessa ympäristössä, joustavuus ja paineensietokyky ovat tärkeitä.

Tehtävään valittavalla tulee olla valmiudet toimia transitiokontekstissa, jossa kehitysyhteistyöstä ollaan siirtymässä kaupallis-taloudelliseen ja muun tyyppiseen yhteistyöhön.

Tehtävän hoitaminen edellyttää valmiutta työskennellä vaativissa kehitysmaaolosuhteissa. Kysymyksessä on korkean olosuhdehaitan asemapaikka. Edellytyksenä on UM:n työterveyslääkärin suorittama terveystarkastus ennen virkaan nimittämistä.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen

Työaika: Virastotyöaika

Tehtävä alkaa: 1.8.2019
Tehtävä alkaa 1.8.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Määräaikainen, päättyy: 31.7.2022

Viran luonne

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 14.3.2019 16:15

ID:   24-38-2019

Sähköiset hakemukset:

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Ulkoministeriö / Henkilöstösuunnitteluyksikkö
PL 455
00023 Valtioneuvosto

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Tehtävän palkka: Palkkausryhmä III (4309,56 e/kk).

Lisäksi maksetaan säädetyt ulkomaankorvaukset. Korvauksista voi lukea lisää: Laki ulkomaanedustuksen korvauksista http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060596 ja Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20101048. Ajantasaiset asetuksen säädösmuutokset löytyvät osoitteesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2010/20101048.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Kari Kahiluoto
Edustuston päällikkö
+ 84 24 3826 6788
kari.kahiluoto@formin.fi

Marko Saarinen
Erityisasiantuntija
+84 24 3826 6788
marko.saarinen@formin.fi

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Tehtävässä voidaan noudattaa koeaikaa.

Tilaa uutiskirje

Saat kerran viikossa koosteen Maailma.netin uutisista, tapahtumista ja työpaikoista sähköpostiisi. Tietojasi käytetään vain uutiskirjeen lähettämiseen. Rekisteriseloste täällä.