Työpaikat

Diplomaattiuran virkamiehiä ulkoministeriöön (Kavaku)

Ilmoittaja
Työsuhdetyyppi
Kokoaikainen
Viimeinen hakupäivä

Organisaation esittely

Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia sekä toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen maailman hyväksi. Ulkoministeriö ja sen alainen edustustoverkko ulkomailla palvelevat suomalaisia, suomalaista talouselämää ja yhteiskuntaa, valtion johtoa sekä eduskuntaa.

Suomen edustustot palveluineen ovat koko suomalaisen yhteiskunnan ja kaikkien suomalaisten käytettävissä. Eri maissa sijaitsevien suurlähetystöjen, konsulaattien ja muiden toimipisteiden lisäksi Suomella on edustustoja kansainvälisissä järjestöissä, esimerkiksi YK:ssa. Työn kirjo ulottuu valtioiden välisten suhteiden hoidosta yksittäisten kansalaisten avustamiseen.

Tehtävän kuvaus

Ulkoministeriö järjestää diplomaattiuralle tähtäävän koulutusohjelman, nk. Kavakun, johon sisältyy ulkoministeriön tehtäviin valmentavaa koulutusta sekä harjoittelua ulkoministeriössä ja Suomen ulkomaanedustustoissa.

Ohjelmaan on tarkoitus valita arviolta 20 henkilöä, jotka nimitetään määräaikaiseen avustajan virkasuhteeseen ajalle 18.5.2020–31.1.2022.

Tavoitteena on nimittää 18.5.2020 alkavan ohjelman hyväksytysti suorittaneet avustajat vakinaiseen virkaan ulkoasiainsihteereiksi noin puolentoista vuoden palveluksen jälkeen. Ulkoasiainsihteerin virka kuuluu ulkoministeriön diplomaattiuraan, joka perustuu tehtäväkiertoon. Ulkoasiainhallintolain (204/2000, 17 §) nojalla ulkoasiainsihteerin virassa toimivat virkamiehet ovat määrättäessä velvollisia siirtymään toiseen tehtävään ja toiseen virkapaikkaan.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Diplomaattiuran muodolliset kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa ulkoasiainhallinnosta (256/2000). Kavakulle päästäkseen hakijan on täytettävä seuraavat ehdot: - Suomen kansalaisuus - ylempi korkeakoulututkinto - erinomainen suomen kielen taito - vähintään tyydyttävä ruotsin kielen taito - hyvä kielitaito yhdessä ja vähintään tyydyttävä taito toisessa seuraavista kielistä: arabia (standardi), englanti, espanja, japani, kiina (mandariini), portugali, ranska, saksa, venäjä.

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Suomi (suullinen): erinomainen

Suomi (kirjallinen): erinomainen
Suomi (ymmärtäminen): erinomainen

Ruotsi (suullinen): tyydyttävä

Ruotsi (kirjallinen): tyydyttävä
Ruotsi (ymmärtäminen): tyydyttävä

Hakijalta odotamme

Menestyksellisellä hakijalla on sekä ammatilliset että henkilökohtaiset valmiudet toimia Suomen edustajana maailmalla. Etsimme joustavia joukkuepelaajia, joilla on hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Diplomaattiura on luonteeltaan yleisura ja palvelukseen haetaan monipuolisesti eri aloista kiinnostuneita henkilöitä.

Ura ulkoministeriössä sisältää palvelua erilaisissa tehtävissä ympäri Suomen globaalia edustustoverkkoa sekä ministeriön eri osastoilla Helsingissä. Suomen ulkomaanedustustoista lukuisat ovat EU-maiden ulkopuolella, nousevissa talouksissa ja kehitysmaissa.

Työssä tarvittava kielitaito

Muodollisista kielitaitovaatimuksista tarkemmin yllä. Ulkomaisten kielten osalta kielitaito tulee hakemuksessa arvioida kielitodistukseen tai itsearviointiin perustuen eurooppalaisen viitekehyksen mukaan (CERF). Kotimaisten kielten osalta kielitodistukset pyydetään ainoastaan haun toiseen vaiheeseen päässeiltä. Ulkomaisten kielten osalta kielitaito tulee osoittaa myöhemmässä vaiheessa järjestettävässä kielikokeessa. Hakijan ei tule toimittaa kielitodistuksia hakemuksen liitteenä.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen

Työaika: Virastotyöaika

Tehtävä alkaa:18.5.2020

Määräaikainen, päättyy:31.1.2022

Valitut nimitetään määräaikaiseen avustajan virkasuhteeseen ajalle 18.5.2020 - 31.1.2022. Tavoitteena on nimittää 18.5.2020 alkavan ohjelman hyväksytysti suorittaneet avustajat vakinaiseen virkaan ulkoasiainsihteereiksi noin puolentoista vuoden palveluksen jälkeen.

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään:   28.8.2019 23:59

ID:   24-291-2019

Sähköiset hakemukset:

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Ulkoministeriö / Henkilöstöyksikkö
PL 176
00023 Valtioneuvosto

Ainoastaan CV

Palkkaukseen liittyvät tiedot

  Avustajan palkka on noin 3590 €/kk. Ulkoasiainsihteereiksi nimittämisen jälkeen virkamiehet siirtyvät ministeriön palkkausjärjestelmään, jossa palkka määräytyy työn vaativuuden ja henkilökohtaisen työsuorituksen mukaan.

Edut

Lisäksi ulkomaan edustustossa palvellessa maksetaan säädetyt ulkomaankorvaukset. Korvauksista voi lukea lisää: Laki ulkomaanedustuksen korvauksista http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060596 ja ulkoministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20101048.

Ajantasaiset asetuksen säädösmuutokset löytyvät osoitteesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2010/20101048.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   20

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Kavaku-rekry
Mahdolliset yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostilla +358 504631867 kavakurekry@formin.fi

Toimipiste

Ulkoministeriö
Laivastokatu 22, PL 176
00023 Valtioneuvosto

Tilaa uutiskirje

Saat kerran viikossa koosteen Maailma.netin uutisista, tapahtumista ja työpaikoista sähköpostiisi. Tietojasi käytetään vain uutiskirjeen lähettämiseen. Rekisteriseloste täällä.