Tiedotteet

Vuoden 2019 globaalikasvattajat haussa

Opettajat ilman rajoja -verkosto jakaa vuosittain Maailman opettajien päivän kunniaksi järjestetyssä seminaarissa Vuoden globaalikasvattaja –palkinnon. Palkinto on huomionosoitus globaalikasvatukselle yleissivistävässä ja ammatillisessa koulutuksessa sekä varhaiskasvatuksessa. Palkinto nostaa esille globaalikasvatuksen malleja, menetelmiä ja käytäntöjä, jotka voivat toimia esimerkkeinä muille opetuksen ja kasvatuksen parissa toimiville.

Vuoden globaalikasvattaja 2019

Vuoden globaalikasvattajan haku käynnistyy 12.8.2019 ja päättyy 12.9.2019.

Esitykset palkittavasta henkilöstä tai organisaatiosta tehdään sähköisellä lomakkeella tästä.

Voittajat palkitaan Maailman opettajien päivän seminaarissa 28.9.2019.

Palkinnonsaajan tulee olla toiminut pitkäjänteisesti globaalikasvattajana, osallistunut globaalikasvatuksen kehittämiseen, sekä vienyt globaalikasvatuksen sanomaa aktiivisesti ja ansiokkaasti eteenpäin.

Globaalikasvatuspalkintojen saajat valitsee asiantuntijoista muodostuva työryhmä, jossa on edustus Opetushallituksesta, Fingosta ja Opettajat ilman rajoja -verkostosta.

Palkittavia valittaessa huomiota kiinnitetään seuraaviin kriteereihin.

Opettaja tai varhaiskasvattaja on:

 • toiminut pitkäjänteisesti globaalikasvattajana,
 • osallistunut koulun toimintakulttuurin kehittämiseen globaalikasvatuksen ja kestävän kehityksen tavoitteiden näkökulmasta
 • kehittänyt uuden innostavan toimintatavan globaalikasvatukseen,
 • innostanut ja rohkaissut muita opettajia tai varhaiskasvattajia globaalikasvatukseen, tarjonnut vertaistukea tai toiminut mentorina,
 • tukenut lasten ja nuorten osallisuutta sekä aktiivista maailmankansalaisuutta
 • tehnyt tunnetuksi kestävän kehityksen tavoitteita (Agenda 2030) ja tuonut niitä koulun arkeen.

Koulu, oppilaitos tai varhaiskasvatuksen toimipiste on: 

 • luonut toimintakulttuurillaan tilaa lapsille ja nuorille toimia aktiivisina maailmankansalaisina ja saanut koko työyhteisönsä osallistumaan aktiivisesti
 • perehtynyt opetussuunnitelmien globaalikasvatusosuuksiin ja luonut paikallisen ja monipuolisen tavan toteuttaa niitä
 • kehittänyt henkilöstön osaamista globaalikasvatuksessa ja rohkaissut heitä aiheen pariin,
 • innostanut muita toimijoita paikallisesti tai alueellisesti globaalikasvatuksen / agenda 2030 työn pariin
 • tehnyt vaikuttavaa ja pitkäjänteistä yhteistyötä globaalikasvatuksen parissa toimivan kotimaisen tai kansainvälisen järjestön tai muun toimijan kanssa tai ollut mukana kehittämässä uutta toimintatapaa,

Globaalikasvatuksen tehtävänä on avata ihmisten silmät ja mieli maailman erilaisille todellisuuksille ja herättää ihmisissä halu rakentaa oikeudenmukaisempaa, tasa-arvoisempaa ja ihmisoikeuksia kunnioittavampaa maailmaa (Maastrichin julistus 2002).

Kirkon Ulkomaanapu

Tilaa uutiskirje

Saat kerran viikossa koosteen Maailma.netin uutisista, tapahtumista ja työpaikoista sähköpostiisi. Tietojasi käytetään vain uutiskirjeen lähettämiseen. Rekisteriseloste täällä.