Tiedotteet

Ulkomaanapu tiivistää yhteistyötä – uskonnolliset yhteisöt tahdotaan tiiviisti mukaan kehitysyhteistyöhön

Kestävään kehitykseen ja rauhantyöhön tarvitaan mukaan uskonnollisia ja perinteisiä johtajia. Ulkomaanapu liittyi uuteen verkostoon edistääkseen yhteistyötä.

Yli neljä viidesosaa maailman väestöstä kuuluu johonkin uskonnolliseen yhteisöön. Suuri osa heistä pohjaa ajattelunsa ja toimintansa uskonnollisiin arvoihin. Jos halutaan saada aikaan kestävää kehitystä ja pysyvää muutosta, tuleekin ottaa huomioon myös ihmisten elämän uskonnollinen ulottuvuus.

Kirkon Ulkomaanapu liittyi kesäkuussa International Partnership on Religion and Sustainable Development (PaRD) -verkostoon. Yhdessä verkoston kanssa Ulkomaanapu tukee uskonnollisten toimijoiden roolia YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistämisessä. Erityisesti tätä työtä tehdään rauhantyön sekä sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi.

PaRD on vuoden 2016 alussa perustettu verkosto, joka tuo yhteen jäseninä ja partnereina olevat kehitysyhteistyötä rahoittavat valtiot, kansainväliset kehitysyhteistyöorganisaatiot ja kansalaisjärjestöt. Verkoston ideana on hyödyntää uskonnon positiivista vaikutusta kestävään kehitykseen ja humanitaarisen apuun. PaRD:in tarkoituksena on myös edistää yhtenäisemmän ja toimivamman kansainvälisen agendan syntymistä uskonnon ja kehitysyhteistyön kysymyksistä.

Länsimaisten yhteiskuntien maallistumiskehityksestä huolimatta uskonnot ja uskonnolliset yhteisöt ovat monissa maissa hyvin pysyviä toimijoita verrattuna esimerkiksi kansalaisjärjestöihin. Uskonnollisten yhteisöjen rooli on suuri etenkin kehittyvissä maissa. Uskonnollisilla yhteisöillä on usein yhteydet syrjäisemmillekin alueille myös tilanteissa, joissa toimivaa valtionhallintoa ei ole, tai julkiset sosiaalipalvelut ovat heikot.

Uskonto on merkittävä voimavara ja toivon lähde vaikeissa olosuhteissa ja kriiseissä. Lisäksi uskonto motivoi miljoonia vapaaehtoistyöntekijöitä ympäri maailmaa. Jotta YK:n kestävän kehityksen tavoitteet voidaan saavuttaa, on tärkeää ottaa uskonnolliset yhteisöt mukaan työhön ja hyödyntää niiden potentiaali.

KUA:n isännöimä Uskonnollisten ja perinteisten toimijoiden rauhanverkosto on myös PaRD-verkoston jäsen. Rauhantyö on tärkeä osa kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista ja rauhan edistämiseen tarvitaan mukaan uskonnollisten toimijoiden lisäksi naisia, nuoria ja muita paikallisen rauhantyön vaikuttajia.

Kirkon Ulkomaanapu tekee kehitysyhteistyötä ja humanitaarista avustustyötä. Apua ja tukea annetaan sitä eniten tarvitseville uskontoon, poliittiseen katsomukseen, sukupuoleen tai etniseen taustaan katsomatta. Ulkomaanapu ei tee lähetystyötä.

Kirkon Ulkomaanapu

Tilaa uutiskirje

Saat kerran viikossa koosteen Maailma.netin uutisista, tapahtumista ja työpaikoista sähköpostiisi. Tietojasi käytetään vain uutiskirjeen lähettämiseen. Rekisteriseloste täällä.