Tiedotteet

Punainen Risti haastaa kaikki toimimaan rasismia vastaan 

Suomen Punainen Risti on julkaissut rasisminvastaiset toimintaohjeet, joiden avulla jokainen voi toimia rasismia vastaan. Järjestö toivoo, että ohjeita jaetaan rasisminvastaisella viikolla 15.–21. maaliskuuta. Punainen Risti myöntää viikon aikana Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustuksia henkilöille, ryhmille tai yhteisöille, jotka edistävät toiminnallaan inhimillisyyttä ja yhdenvertaisuutta.

Punainen Risti muistuttaa, että jokaista tulisi kohdella yksilönä, ei sen mukaan miltä ihminen näyttää, mikä on ihonväri tai etninen tausta. Rasismia vastaan voi toimia pienillä teoilla.

”Toimimisen voisi aloittaa vaikka siitä, että tunnistaa omat ennakkoluulot ja pyrkii eroon niistä. Kannattaa myös tutustua aihepiiriin ja hankkia lisää tietoa. Ja jos mahdollista, rasistisiin tilanteisiin tulisi puuttua”, sanoo Suomen Punaisen Ristin kotoutumistuen koordinaattori Maria Pikkarainen.

Punainen Risti on julkaissut rasisminvastaiset toimintaohjeet, joihin voi tutustua järjestön verkkosivuilla ja joita voi jakaa sosiaalisessa mediassa.

Kuntapaikkoja, sillanrakennusta, matalan kynnyksen koripalloa

Tänä vuonna Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustuksen saajia ovat mm. Etelä-Pohjanmaan opisto, kumppanuustalo Hilma Haminassa, Maalahden taidekeskus Malakta, Lieksan somaliperheyhdistys, Paraisten kirjasto ja Tornion kaupungin nuorisotoimi.

Punaisen Ristin Ahvenanmaan piiri myöntää tunnustuksen Safe Haven -hankkeelle, joka edistää kuntapaikkojen saamista kiintiöpakolaisille. Hankkeen työntekijät Dan Sundqvist ja Tanja Eklöw ovat inspiroivia esimerkkejä kohtaamisista, jotka edistävät yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta.

Helsingin ja Uudenmaan piirissa tunnustus annetaan Ala Saeedille, joka on toiminut pitkäjänteisesti ja esimerkillisesti sillanrakentajana eri kulttuurien välillä. Irakin naisten yhdistyksen perustajiin kuuluva Saeed on nostanut keskusteluun vaikeita aiheita, kuten eri maahanmuuttajaryhmien ja kulttuurien välistä rasismia.

Hämeessä halutaan huomioida forssalainen Feeniks Basket Unified -koripallotoiminta. Matalan kynnyksen koripallotoiminta yhdistää ennakkoluulottomalla tavalla vammaiset ja vammattomat urheilijat. Toiminta on avointa taustaan, sukupuoleen tai ikään katsomatta. ”Joukkueurheilun voima yhdenvertaisuuden ja yhteenkuuluvuuden edistäjänä on kiistaton”, perusteluissa sanotaan.

Kaakkois-Suomen piiri nostaa esiin kumppanuustalo Hilman toiminnan Haminassa. Hilman ovi on auki kaikille ja se kannustaa tuomaan esiin hyvää yhteistyötä kaikkien ihmisten kesken.

Nuorisotoimen kampanjointi, opiskelijoiden moninaisuus, kotoutumisen tukeminen

Lapissa Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustus myönnetään Tornion kaupungin nuorisotoimelle, joka on ottanut julkisesti kantaa syrjimättömyyden puolesta ja rasismia vastaan. Nuorisotoimi on kampanjoinut esimerkillisesti rasismia vastaan sosiaalisessa mediassa ja edistänyt yhdenvertaisuutta omissa toimitiloissaan ja toiminnoissaan.

Länsi-Suomen piiri on päättänyt antaa tunnustuksen Ilmajoella sijaitsevalle Etelä-Pohjanmaan opistolle. Perusteluissa sanotaan, että opisto on toiminut alueella pitkäjänteisesti maahan muuttaneiden koulutuksen ja pakolaisten kotoutumisen edistäjänä. Opisto on rohkea ja aktiivinen rasisminvastainen toimija ja vaikuttaja, joka näkee opiskelijoiden moninaisuuden vahvuutena.

Oulussa huomioidaan Sari Lahdenperä, joka on työskennellyt Oulun kaupungin monikulttuurisen nuorisotyön koordinaattorina vuodesta 2010. Yhdenvertaisuus on Lahdenperän työn punainen lanka ja hän on yksi Oulu Loves me -rasisminvastaisen tapahtuman kehittäjistä.

Savo-Karjalan piiri myöntää tunnustuksen Lieksan somaliperheyhdistykselle, joka on edistänyt maahanmuuttajien kotoutumista tarjoamalla mm. oppisopimuspaikkoja. Yhdistys on aloittanut toiminnan alueella, jossa ei ollut valmista toimijaverkostoa. Se on itse hakenut kumppaneita Pohjois-Karjalasta, muualta Suomesta ja rajojen ulkopuolelta.

Kirjasto, Mannerheimin lastensuojeluliitto ja taidekeskus

Turunmaalla (Åboland) palkitaan Paraisten kirjasto, jonne on kaikkien muualta tulleiden helppo tulla ikään katsomatta. Kirjasto on aina halukas tarjoamaan tilojaan monikulttuuriseen ja rasisminvastaiseen toimintaan. Sinne on tilattu erikielisiä kirjoja ja lehtiä sekä elokuvia. Lisäksi kirjastossa annetaan ohjausta ja apua tietotekniikan käytössä.

Varsinais-Suomen piiri antaa tunnustuksen Mannerheimin lastensuojeluliiton vapaaehtoistoiminnan koordinaattorille Heidi Karvoselle, joka vastaa MLL:n Varsinais-Suomen piirin Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminnasta. Tunnustuksen taustalla on tuloksellinen kulttuurien välisen yhteisymmärryksen rakentaminen. Karvonen mahdollistaa työssään ystävyyssuhteiden syntymisen maahanmuuttajataustaisten naisten ja vapaaehtoisten naisten välille.

Ruotsinkielisellä Pohjanmaalla (Österbotten) halutaan huomioida Maalahden taidekeskus Malakta, joka on toiminut vuodesta 2007 taiteilijoiden ja muiden toimijoiden luovana keskuksena ja erilaisten ihmisten kohtaamispaikkana. Malaktan toiminnan avainsanoja ovat avoimuus ja monikulttuurisuus. Keskus tuo yhteen ihmisiä yhteiskuntaluokasta, -asemasta tai etnisestä taustasta huolimatta.

Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustukset jaetaan pääasiassa virtuaalisesti koronatilanteen vuoksi.

Punainen Risti

Tilaa uutiskirje

Saat kerran viikossa koosteen Maailma.netin uutisista, tapahtumista ja työpaikoista sähköpostiisi. Tietojasi käytetään vain uutiskirjeen lähettämiseen. Rekisteriseloste täällä.