Tiedotteet

Maailman syntyvyys -seminaari

Viisikymmentä vuotta sitten, vuonna 1968, perhesuunnittelu tunnustettiin ihmisoikeudeksi. Siitä lähtien kun ihmisillä on ollut oikeus päättää itse lastensa lukumäärästä, syntyvyys on puolittunut maailmanlaajuisesti. Samaan aikaan kuitenkin erot syntyvyydessä ja lasten määrissä eri maiden välillä ovat kasvaneet suuremmiksi kuin koskaan ennen ihmiskunnan historiassa.

Perhesuunnittelu on ihmisoikeus. Siitä huolimatta yksikään maa ei voi vielä väittää, että jokaisen kansalaisen lisääntymisoikeudet toteutuisivat täysin. Sadoilla miljoonilla ihmisillä ympäri maailmaa ei ole valtaa valita haluamaansa perhekokoa, ja naiset saavat yhä enemmän tai vähemmän lapsia kuin he oikeasti haluavat.

Samaan aikaan kuin joissakin Etelä-Euroopan ja Itä-Aasian maissa naiset saavat keskimäärin vain 1,2–1,3 lasta, Saharan eteläpuolisen Afrikan maissa naiset saavat keskimäärin viisi lasta. Tällä hetkellä kehitysmaissa on 214 miljoonaa naista, jotka haluaisivat käyttää ehkäisyä, mutta heillä ei ole siihen mahdollisuutta.

Syitä siihen, miksi jotkut naiset saavat enemmän lapsia kun haluavat, on monia. Se voi johtua tiedonpuutteesta, ehkäisyvälineiden puutteellisesta saatavuudesta tai siitä, että naiset eivät voi itse päättää haluavatko he käyttää ehkäisyä. Syynä voi olla myös se, että 40 % kaikista köyhimpien maiden tytöistä menevät naimisiin ennen kuin he täyttävät 18 vuotta - ja aloittavat usein myös lastensaannin aikaisessa iässä. Tilanne pakottaa tytöt lopettamaan koulunkäynnin ja vaikeuttaa heidän mahdollisuuksia palkkatyöhön tulevaisuudessa.

"Tyttöjen koulutuksen lisääminen sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja –oikeuksien edistäminen kehitysmaissa ovat Suomen kehityspolitiikan keskeisiä tavoitteita. Tyttöjen koulutus on avainasemassa lapsiavioliittojen sekä teiniraskauksien vähentämisessä. Perhesuunnittelupalvelut ovat ihmisoikeuksia ja niiden saatavuus tukee merkittävällä tavalla naisten ja tyttöjen oikeuksia sekä kestävää kehitystä." ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen

Maissa, jossa syntyvyys on hyvin matalalla, naiset kokevat perheen ja työn yhdistämisen usein hankalaksi. Kun naiset saavat lapsia ja perustavat perheen, heidän voidaan olettaa jättävän työelämä. Vastuu kotitöistä voi myös jäädä täysin tai pääosin naisille ja töistä päästessään naisia odottaa toinen työvuoro kotona.

"Vaikka me suomalaiset olemme edelläkävijöitä seksuaalikasvatuksessa ja sukupuolten välisessä tasa-arvossa, on meillä yhä töitä tehtävänä. Kuten UNFPA:n raportti osoittaa, yksikään maa ei voi vielä väittää, että jokaisen sen kansalaisen lisääntymisoikeudet toteutuisivat täysin. Siksi on tärkeää, että panostamme aiheeseen yhä – myös täällä Suomessa." Väestöliiton toimitusjohtaja Eija Koivuranta

YK:n väestörahasto UNFPA:n, Väestöliiton, Ulkoministeriön ja Eduskunnan väestö- ja kehitysryhmän järjestämä Maailman syntyvyys –seminaari kokoaa asiantuntijat keskustelemaan aiheesta. Paikalle saapuu muun muassa Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen sekä UNFPA:n varapääjohtaja Laura Londén. Tilaisuuden aikana julkaistaan UNFPA:n vuosittainen State of World Population – raportti, joka keskittyy tarkastelemaan lisääntymisoikeuksien toteutumista ympäri maailmaa ja niiden vaikutusta syntyvyyteen. Raportti korostaa valintojen voimaa: valinnat voivat muuttaa maailmaa ja vapailla valinnoilla on suora yhteys syntyvyyteen sekä perhekokoihin.

"Esimerkit ympäri maailmaa osoittavat, että asettamalla lisääntymisoikeudet ja valinnanvapauden etusijalle, myös matalatuloiset maat voivat parantaa ehkäisyn saatavuutta ja hyväksyttävyyttä lyhyessäkin ajassa. Positiiviset vaikutukset eivät rajoitu vain yksittäisiin naisiin tai perheisiin, vaan näkyvät koko yhteiskunnassa. Tällaisen positiivisen kehityksen luominen on UNFPA:n työn keskiössä ja Suomen tuki UNFPA:lle on tärkeä osa sitä." Pernille Fenger, UNFPA:n Pohjoismaisen toimiston johtaja

Seminaari järjestetään Helsingin yliopiston Porthanian Salissa PIII keskiviikkona 14. marraskuuta klo 8.30–10. Ilmoittautumiset Eventbriten kautta. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

www.unfpa.org/swop-2018

https://www.eventbrite.com/e/maailman-syntyvyys-seminaari-tickets-5175210092

Väestöliitto

Tilaa uutiskirje

Saat kerran viikossa koosteen Maailma.netin uutisista, tapahtumista ja työpaikoista sähköpostiisi. Tietojasi käytetään vain uutiskirjeen lähettämiseen. Rekisteriseloste täällä.