Kansalaisjärjestöt vaativat Suomea vetäytymään EU:n ja Kanadan välisestä kauppasopimuksesta | Maailma.net Hyppää pääsisältöön

Hae

Hae sivuilta

Kansalaisjärjestöt vaativat Suomea vetäytymään EU:n ja Kanadan välisestä kauppasopimuksesta

20 suomalaista kansalaisjärjestöä ja -verkostoa esittää, että Suomen tulee jättää hyväksymättä Euroopan unionin ja Kanadan välinen laaja-alainen talous- ja kauppasopimus CETA.

20 suomalaista kansalaisjärjestöä ja -verkostoa esittävät, että Suomen tulee jättää hyväksymättä Euroopan unionin ja Kanadan välinen laaja-alainen talous- ja kauppasopimus CETA.

Järjestöt toteavat julkilausumassaan, että CETA-sopimukseen liittyy vastaavia riskejä kuin runsaasti keskustelua herättäneeseen TTIP-sopimukseen. CETA edellyttää paitsi perinteisten kaupan esteiden purkamista, myös laajempaa yhteistyötä sopimuksen osapuolina olevien maiden lainsäädäntöjen harmonisoimiseksi. Käytännössä kaupankäynnin sääntely-ympäristöä muutetaan ylikansallisten yritysten eduksi ihmisiä ja ympäristöä suojaavan sääntelyn kustannuksella.

"Pelkäämme, että sopimus heikentää EU:n jäsenmaiden mahdollisuuksia turvata ja edistää sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää kehitystä", järjestöt toteavat yhteisessä julkilausumassaan. CETA esimerkiksi poistaa esteitä ympäristö- ja ilmastovaikutuksiltaan haitallisen öljyhiekan ja siitä jalostetun öljyn tuonnilta Euroopan unioniin. Sopimukseen sisältyvä investointisuoja voi puolestaan vaikeuttaa esimerkiksi kaivosyhtiöihin kohdistuvaa kansallisen tason sääntelyä. Järjestöt pitävät myös ongelmallisena, että julkista keskustelua CETA-sopimuksen hyväksymisestä ei ole käyty Suomessa juuri lainkaan.

"Se, että CETA-sopimus on herättänyt Suomessa vähemmän keskustelua kuin TTIP, ei vähennä sen kiistanalaisuutta. On myös syytä muistaa, että eurooppalainen kansalaisaloite CETA- ja TTIP-sopimuksia vastaan keräsi vuodessa yli 3,2 miljoonaa allekirjoitusta ja sopimuksia vastustaviin mielenosoituksiin on osallistunut satoja tuhansia ihmisiä", toteaa vapaakauppasopimuksia seuraavan TTIP-verkoston aktiivi Marissa Varmavuori.

"Kauppapolitiikan pitää olla alisteista ympäristö- ja sosiaalipolitiikalle. Pariisin ilmastosopimuksen myötä on selvää, että edessä on nopea luopuminen fossiilisista polttoaineista. CETA-sopimus näyttäisi vievän kehitystä aivan väärään suuntaan", sanoo Luonto-Liiton toiminnanjohtaja Leo Stranius. Luonto-Liitto on yksi julkilausuman allekirjoittaneista kansalaisjärjestöistä.

Euroopan kauppaministerit kokoontuvat keskustelemaan CETA-sopimuksen voimaansaattamisesta 22.–23. syyskuuta 2016 Slovakian Bratislavassa. Virallisesti sopimus on tarkoitus allekirjoittaa lokakuussa pidettävässä EU–Kanada-huippukokouksessa, josta se lähetetään EU:n jäsenmaihin hyväksymiskierrokselle. Bratislavan ministerikokousta edeltävällä viikolla CETA-sopimusta on vastustettu näkyvästi eri puolilla Eurooppaa.

Järjestöjen julkilausuma http://www.vapaakauppa.fi/julkilausuma_210916/

Lisää uusi kommentti