Allekirjoita vetoomus: sitovat ihmisoikeussäädökset yhtiötoiminnalle! | Maailma.net Hyppää pääsisältöön

Hae

Hae sivuilta

Allekirjoita vetoomus: sitovat ihmisoikeussäädökset yhtiötoiminnalle!

Suomen Maan ystävät ja Euroopan Maan ystävät (Friends of the Earth Europe) keräävät yhdessä nimiä uuteen kansainväliseen ihmisoikeusvetoomukseen.

Suomen Maan ystävät ja Euroopan Maan ystävät (Friends of the Earth Europe) keräävät yhdessä nimiä uuteen kansainväliseen ihmisoikeusvetoomukseen.

Sitovat ihmisoikeussäädökset yhtiötoiminnalle -vetoomuksen vaatimukset:

Olen hyvin huolestunut siitä, etteivät EU ja sen jäsenvaltiot ole osallistuneet neuvotteluihin YK:n yhtiöitä ja ihmisoikeuksia koskevasta sopimuksesta. Jos tämä sopimus hyväksytään, se voi tarjota historiallisen mahdollisuuden oikeuksien toteutumiselle. Ihmiset, jotka eri puolilla maailmaa kärsivät vastuuttomien yhtiöiden toiminnasta, saisivat vihdoin mahdollisuuden saattaa ne vastuuseen.

Minä ja kansalaiset ympäri Eurooppaa vaadimme, että hallituksemme tukevat virallisesti YK-sopimusprosessia ja osallistuvat vilpittömästi Genevessä lokakuussa 2016 järjestettäviin keskusteluihin sopimuksen laadusta, sisällöstä ja laajuudesta.

Näissä keskusteluissa haluamme valtioiden käsittelevän alla olevia näkemyksiä sopimuksen perusteiksi:

1. Sopimuksen täytyy sisältää toimeenpantavaa lainsäädäntöä, joka velvoittaa yhtiöitä toteuttamaan politiikkaa ja käytäntöjä estämään ja korjaamaan kielteisiä ihmisoikeusvaikutuksia toiminta-alueellaan.

2. Sopimuksen täytyy mahdollistaa ihmisille oikeustoimia yhtiöitä vastaan riippumatta konsernin omistussuhteita tai kotimaasta.

3. Sopimuksen täytyy sisältää valtioille ehtoja kunnioittaa, suojella ja avustaa ihmisoikeuspuolustajien ja ilmiantajien työtä.

Allekirjoita vetoomus tästä!

Vetoomusteksti on allekirjoitussivulla englanniksi.

Miksi?

Elämme maailmassa, jossa yhtiöillä on ennennäkemätöntä valtaa. Vastuuttomat monikansalliset yhtiöt vaikuttavat päivittäin tavallisten ihmisten elämään – työntekijöiden hyväksikäytöstä ja ympäristön tuhoamisesta, verojen välttelyyn ja yhteisöjen elintilan valtaamiseen. Niiden on mahdollista tehdä tätä lähes rangaistuksetta, koska ne ovat onnistuneet hankkimaan merkittävää valtaa suhteessa hallituksiin ja päättäjiin.

Tähän saakka yhtiöt ovat varmistaneet, että lähes kaikki ihmisoikeuksia koskevat ohjeet ja käytännöt, ovat vapaaehtoisia, eikä yhtiötä voida velvoittaa noudattamaan niitä.

Nyt on ensimmäistä kertaa YK ja kansalaistoimijat peräänkuuluttavat sitovaa ihmisoikeuslainsäädäntöä monikansallisille yhtiöille. YK:n ihmisoikeusneuvosto UNHRC kutsuu hallituksia laatimaan yhtiöitä laillisesti sitovia ihmisoikeussääntöjä (YK:n alainen ihmisoikeussopimus), jotka suojelisivat vastuuttomalta yhtiötoiminnalta.

Lähtökohtaisesti sopimus näyttää todella merkittävältä yhteisöille, jotka ovat kärsineet suurten yhtiöiden toiminnasta. Sisältöön ovat vaikuttamassa jo sadat järjestöt ja yhteiskunnalliset liikkeet, ja Maan ystävät ry on yksi niistä. Valitettavasti Suomen hallitus ja EU eivät olleet valmiita kehittämään ihmisoikeussopimusta. EU:lla on tapana turvata yhtiöille etuoikeutettu kohtelu. Suomen hallitus taas on siirtänyt kehitysyhteistyön painopisteen suomalaisten yritysten investointimahdollisuuksien tukemiseen. Tämä lisää suomalaisten yritysten vastuuta ihmisoikeuksien toteutumisesta kohdemaissa.

EU:n tuen puute YK-sopimusprosessissa on huolestuttavaa, eikä ole linjassa sen ihmisoikeussuojelijan julkisuuskuvan kanssa. Meidän on vaadittava hallituksiamme ottamaan tämä prosessi vakavasti. Ihmisillä ympäri maailman ei ole mahdollisuuksia saada oikeutta yhtiöiden toimiessa vastuuttomasti. Tästä syystä tarvitaan sitovat säännöt ihmisoikeuksista ja yritystoiminnasta. Kerro hallitukselle/komissiolle, että haluat sen tukevan sitovaa sopimusta!

Lisää uusi kommentti