Järjestöt ovat huolissaan ydinaseista, nimesivät ydinasekysymysten asiantuntijaryhmän | Maailma.net Hyppää pääsisältöön

Hae

Hae sivuilta

Järjestöt ovat huolissaan ydinaseista, nimesivät ydinasekysymysten asiantuntijaryhmän

Suomen Rauhanliitto ja joukko muita järjestöjä on nimennyt itsenäisesti työtään tekevän ydinaseiden seurantaryhmän. Ryhmässä on mukana tutkijoita ja asiantuntijoita.

Suomi on liittymässä Pohjois-Atlantin Liittoon, Natoon. Naton jäsenenä Suomi joutuu ottamaan kantaa Suomelle uusiin kysymyksiin, kuten ydinaseiden rooliin Suomen puolustuksessa ja osana ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa.

Nato luokittelee itsensä ydinaseliittoumaksi, ja se harjoittelee ydinaseiden käyttöä vuosittain. Naton jäsenenä Suomen, joka ei ole asettanut ennakkoehtoja jäsenyysprosessissa, oletetaan osallistuvan myös järjestön Nuclear Planning Group NPG:n toimintaan. NPG päättää liittoutuman ydinasepolitiikan periaatteista.

Ydinaseiden legitimiteetti, rooli Suomen puolustuksessa ja niihin liittyvät riskit puhuttavat Suomen mahdollisen Nato-jäsenyyden myötä. Järjestöissä koetaan, että myös Suomen on aika valmistautua niihin isoihin  kysymyksiin, jotka jatkossa ovat pysyvästi myös Suomen asialistalla (ydinasepolitiikka). 

Suomen Rauhanliitto – Finlands Fredsförbund, 17 rauhanjärjestön kattojärjestö, Lääkärin sosiaalinen vastuu LSV, Tekniikka elämää palvelemaan TEP ja Pugwash Conferences on Science and World Affairs järjestöinä, jotka kansainvälisesti seuraavat ydinaseisiin liittyviä kysymyksiä, päättivät nimetä itsenäisesti työtään tekevän ydinaseiden seurantaryhmän. Seurantaryhmän toimeksiantona on asiantuntijanäkökulman pohjalta arvioida ydinaseiden roolia ja niihin liittyviä turvallisuusriskejä Suomelle Nato-jäsenyyden olosuhteissa sekä tehdä analyysiä siitä, miten Suomi Nato-jäsenenä käsittelee, ottaa kantaa ja toimii ydinaseita koskevissa kysymyksissä.

Seurantaryhmä kokoontuu ensimmäistä kertaa 20.1.2023. Seurantaryhmä täydentyy mahdollisesti myöhemmin työn aikana.

Jäseninä ovat nyt seuraavat henkilöt: Tarja Cronberg (Aleksanteri instituutti, vieraileva professori, SIPRI, ydinasejärjestelmän erikoistutkija), Jaakko Ellisaari (VTM, Abolition 2000-verkosto, RL hall.jäsen),Tytti Erästö (YTT, vanhempi tutkija, SIPRI), Kati Juva (Dosentti, International Physicians for the Prevention of Nuclear War-hallituksen jäsen), Mika Kerttunen (VTT, sotilasstrategian dosentti, Maanpuolustuskorkeakoulu), Claus Montonen (FT, teoreettisen fysiikan dosentti, TEP hallituksen jäsen), Juha Pyykönen (turvallisuustutkija, VTL), Erkki Tuomioja (Valtiotieteen tohtori, poliittisen historian dosentti), Katariina Simonen (OTT, kansainvälisen oikeuden ja asevalvontakysymysten dosentti, Pugwash-tiedekonferenssien hallitusjäsen), Juha Vuori (VTT, maailmanpolitiikan dosentti, kansainvälisen politiikan professori,Tampereen yliopisto) ja Raimo Väyrynen (professori emeritus) sekä Säteilyturvakeskuksen asiantuntija.

Lisää uusi kommentti