WWF Suomi vetäytyi yritysvastuun neuvottelukunnasta | Maailma.net Hyppää pääsisältöön

Hae

Hae sivuilta

WWF Suomi vetäytyi yritysvastuun neuvottelukunnasta

Jäsenten tulkitseminen yksityishenkilöiksi aiheutti WWF:n lähdön yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunnasta.

WWF Suomi on vetäytynyt työ- ja elinkeinoministeriön yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunnasta (YHVA) koska ministeriö tulkitsi neuvottelukunnan jäsenet yksityishenkilöiksi, ei taustajärjestöjensä edustajiksi, kun neuvottelukunta käsitteli konsulttiyhtiö Pöyry Oyj:n Laosin Xayaburin patohankkeesta tehtyä kantelua.

Ministeriö määritteli kantelun keskeisen aineiston henkilökohtaisesti luottamukselliseksi. Tämä esti WWF Suomea neuvottelukunnassa edustanutta Kati Malmelinia keskustelemasta WWF:n asiantuntijoiden kanssa muun muassa YHVA:n lausuntoluonnoksesta.

Malmelinin mukaan hän on ollut neuvottelukunnassa nimenomaisesti WWF Suomen edustajana, ei yksityishenkilönä. Tämä on myös WWF Suomen toimintaperiaate.

"Päätöksenteko perustuu järjestön kantaan, ei henkilökohtaisiin kantoihin", kertoo Malmelin maailma.netille.

Kun YHVA:ssa käsitellään Laosin patohankkeen kaltaisia asioita tai kun suojelunäkökulma on erittäin merkittävä, kyse on järjestön kannanmuodostuksesta, täsmentää Malmelin.

Neuvottelukunnassa Finnwatchia edustavan toiminnanjohtaja Sonja Vartialan mukaan aineiston salaaminen ei tuottanut Finnwatchille ongelmia, koska tarjolla oli paljon julkista materiaalia.

"Finnwatch on toki kooltaan ja rakenteeltaan hyvin erilainen kuin WWF ja asioiden käsittelyprosessit Finnwatchissa ovat varmasti kovin erilaisia", huomauttaa Vartiala.

Vartialan mukaan WWF:n vetäytyminen on vahva viesti sekä neuvottelukunnalle että ministeriölle avoimuuden tärkeydestä. Vartiala viittasi avoimuuden puutteeseen myös omassa eriävässä kannassaan neuvottelukunnan mietintöön.

Viime vuoden syyskuussa joukko suomalaisia ja Mekongin alueen ympäristöjärjestöjä teki työ- ja elinkeinoministeriölle kantelun Pöyry Oyj:stä ja sen sveitsiläisestä tytäryhtiöstä. Kantelussa ministeriötä pyydettiin selvittämään, oliko Laosin Xayaburin patohankkeessa rikottu OECD:n laatimia yritysvastuun toimintaohjeita.

Kesäkuun puolivälissä työ- ja elinkeinoministeriö antoi lausunnon, jonka mukaan Pöyry ei ole rikkonut ohjeita.

Yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunta on työ- ja elinkeinoministeriön päätöksentekoa tukeva elin. Sen tarkoituksena vahvistaa kansallista ja kansainvälistä yhteiskuntavastuupolitiikkaa sekä edistää OECD:n yritysvastuuohjeiston soveltamista.

Lisää uusi kommentti