Työperäinen ihmiskauppa edelleen yleinen ongelma Suomessa | Maailma.net Hyppää pääsisältöön

Hae

Hae sivuilta

Työperäinen ihmiskauppa edelleen yleinen ongelma Suomessa

Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti arvioi ihmiskaupan liittyvän usein tietoiseen ja järjestelmälliseen työntekijöiden hyväksikäyttöön.

Työperäinen ihmiskauppa ravintola- ja siivouspalvelualalla on edelleen varsin yleinen ongelma Suomessa, käy ilmi Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin (HEUNI) tuoreesta raportista. Instituutti arvioi ihmiskaupan liittyvän usein tietoiseen ja järjestelmälliseen ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöön.

Ihmiskauppaa edellisen kerran vuonna 2011 selvittäneen HEUNIn mukaan ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäyttö on pysynyt lähes ennallaan. Instituutti on löytänyt Suomesta kaikkia Kansainvälisen työjärjestö ILO:n määrittämiä hyväksikäytön muotoja, joista yleisimpiä ovat edelleen palkkasyrjintä, velka- ja riippuvuussuhde sekä psykologinen kontrolli.

Uudessa, asiantuntijoiden ja työntekijöiden haastatteluihin sekä muun muassa tuomioistuinratkaisuihin perustuvassa selvityksessään HEUNIn tutkijat havaitsivat ihmiskaupan kytkeytyvän ulkomaalaisten asemaa heikentäviin alakohtaisiin käytäntöihin, kuten pimeän työvoiman käyttöön, alihintaisiin tarjouksiin ja alihankintaketjutukseen.

Raportissa todetaan hyväksikäyttöä harjoittavien työnantajien toimivan yleensä rahan ja voiton tekemisen motivoimana sekä työnantajaliittojen ulkopuolella. Tutkijoiden mukaan hyväksikäytön jatkumisen ääritapauksissa jopa vuosien ajan mahdollistaa riittävien sanktioiden puuttuminen sekä työntekijöiden vaikeneminen tilanteestaan ulkopuolisille tahoille.

"Ulkomaalaiset työntekijät eivät tunne oikeuksiaan suomalaisessa työelämässä eivätkä tiedä mistä hakea apua", HEUNIn tutkija Anniina Jokinen toteaa.

Ongelman torjumiseksi instituutti kehottaa parantamaan sekä ravintola- ja siivouspalveluiden asiakkaiden että tavallisten kuluttajien tietoisuutta hyväksikäytöstä. Myös viranomaisten valvontamekanismeja ja viranomaispalvelujen saatavuutta eri kielillä olisi kehitettävä, raportissa todetaan.

Lisää uusi kommentti