Tutkimus: Globaalit tuloerot sekä kasvaneet että vähentyneet | Maailma.net Hyppää pääsisältöön

Hae

Hae sivuilta

Tutkimus: Globaalit tuloerot sekä kasvaneet että vähentyneet

Helsingissä toimivan YK-yliopiston tutkimuksen mukaan tuloerot ovat suhteellisesti mitattuna pienentyneet mutta absoluuttisesti kasvaneet 40 vuodessa.

(Kuva: Jeff Belmonte / CC BY 2.0)

Globaalit tuloerot ovat suhteellisesti vähentyneet viimeisten 40 vuoden aikana mutta lisääntyneet merkittävästi, mikäli niitä tarkastellaan absoluuttisina lukuina, käy ilmi Helsingissä toimivan YK-yliopiston UNU-Widerin tuoreesta tutkimuksesta.

Laajaan tietokanta-aineistoon perustuvassa tutkimuksessa tutkittiin tuloeroja niin sanotun gini-kertoimen avulla. Gini-kerroin on 0 tasa-arvoisimmassa yhteiskunnassa ja 1 epätasa-arvoisimmassa. Kerroin on pienentynyt vuosina 1975–2010 noin 15 prosenttia 0,739:stä 0,631:een, mikä tarkoittaa tuloerojen pienenemistä. Suurin syy tähän on tutkijoiden mukaan nopeasti kasvavien talouksien, kuten Intian ja Kiinan, talouskasvu.

Sen sijaan absoluuttiset tuloerot ovat tutkimuksen mukaan kasvaneet. Yksi tutkimuksen tekijöistä, UNU-Widerin johtaja Finn Tarp, selittää absoluuttisten ja suhteellisten tuloerojen eroa vertaamalla Vietnamin tuloeroja nyt ja vuonna 1986. Vuonna 1986 yhden ihmisen päivittäinen tulo saattoi olla yhden dollarin ja toisen ihmisen kymmenen dollaria. Vietnamin talouskasvun seurauksena vastaavat summat ovat nykyisin 8 dollaria ja 80 dollaria. Niinpä absoluuttisesti mitattuna tuloerot ovat kasvaneet – rikkaampi henkilö tienaa dollareina huomattavan paljon enemmän kuin köyhempi – mutta toisaalta kummankin tulotaso on noussut samassa suhteessa.

Tutkimuksen mukaan eri alueilla ja niiden sisällä trendit ovat hyvin erilaisia. Sekä absoluuttiset että suhteelliset tuloerot kasvoivat vuosina 1975–2010 Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Keski- ja Etelä-Aasiassa sekä Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Sen sijaan Latinalaisessa Amerikassa, Itä-Aasiassa ja Tyynellämerellä suhteellinen epätasa-arvo laski ja absoluuttinen nousi.

Tutkimuksen teossa mukana olleen Oxfordin yliopiston tutkijan Laurence Roopen mukaan absoluuttisiin tuloeroihin ei kuitenkaan pitäisi panna liikaa painoa etenkään köyhissä maissa. Hänen mukaansa tärkeää on lisätä sellaista talouskasvua, joka vähentää suhteellista epätasa-arvoa.

"Viimeisten 40 vuoden aikana yli miljardi ihmistä on noussut köyhyydestä, mikä johtuu suurelta osin Kiinan ja Intian tulotason merkittävästä kasvusta. Tämän kasvun yhteydessä absoluuttiset tuloerot ovat kasvaneet merkittävästi, mutta se on silti muuttanut monen ihmisen elämän. On mahdotonta, että sellainen kasvu ja siihen liittyvä köyhyyden väheneminen olisi voinut tapahtua ilman absoluuttisen epätasa-arvon kasvua", hän sanoo.

Lisää uusi kommentti