Suomen luontostrategia päivittyi uusilla tavoitteilla | Maailma.net Hyppää pääsisältöön

Hae

Hae sivuilta

Suomen luontostrategia päivittyi uusilla tavoitteilla

Luonnonsuojeluliitosta muistutetaan, että tavoitteiden saavuttaminen on oleellisesti kiinni ympäristöhallinnon rahoituksen ja henkilöstön turvaamisesta.

Suomi on asettanut uuden luontostrategian tavoitteeksi monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttäminen vuoteen 2020 mennessä. Hallituksen hyväksymä strategia perustuu laajoihin kansallisiin selvityksiin Suomen luonnon monimuotoisuuden tilasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä, kertoo ympäristöministeriö.

Uudessa strategiassa on otettu huomioon EU:n biodiversiteettistrategian tavoitteet. Siinä korostuu myös luontoasioiden valtavirtaistaminen, eli luonnonvarojen kestävän käytön vieminen laajasti koko yhteiskuntaan.

Suomen luonnonsuojeluliiton erityisasiantuntija Tapani Veistola pitää valtavirtaistamista tärkeänä tavoitteena.

"Koska Suomesta valtaosa on muuta kuin luonnonsuojelualueita, Suomen luonnon tila ratkeaa maa- ja metsätalouden sekä muun maankäytön käytännöissä. Esimerkiksi uhanalaisten perinneympäristöjen ja niiden lajien kohtalo riippuu eniten EU:n maatalouspolitiikasta ja sen kotimaisesta toimeenpanosta", Veistola sanoo.

Kritiikkiä järjestö antaa siitä, että valmistelussa monia konkreettisia toimia siirrettiin toimitaohjelmaan, joka on vielä kesken. Veistolan mukaan toteuttaminen on kiinni toimintaohjelmasta ja siitä saadaanko sille lisärahoitusta. "Ilman lisärahaa ja ympäristöhallinnon henkilöstön turvaamista strategian tavoitteita ei voi saavuttaa".

Lisää uusi kommentti

Lue ohjeet ennen kommentointia