Suojelualueet eivät estä lajikatoa | Maailma.net Hyppää pääsisältöön

Hae

Hae sivuilta

Suojelualueet eivät estä lajikatoa

Keskittyminen maa- ja vesialueiden suojeluun syö resursseja tehokkaammilta toimintatavoilta, sanoo uusi tutkimus.

(Kuva: BasBoerman / Flickr.com / cc 2.0)

Maa- ja merialueiden nimeäminen suojelukohteiksi ei riitä estämään luonnon monimuotoisuuden vähenemistä, selviää Marine Ecology Progress Seriesin julkaisemasta uudesta tutkimuksesta.

Tutkimuksen mukaan suojeltujen alueiden määrän kasvusta huolimatta luonnon monimuotoisuus tulee hupenemaan nopeasti myös tulevaisuudessa, sillä väestönkasvu ja kulutuksen taso asettavat kestämättömiltä paineita luonnolle.

Vaikka alueiden suojelemisella onkin onnistuttu paikallisessa mittakaavassa säilyttämään joitain lajeja, on menetelmän markkinointi maailmanlaajuisena ratkaisuna asiantuntijoiden mukaan tapahtunut ilman riittäviä arvioita sen lopullisesta tehokkuudesta.

Suojelustrategian tehottomuuden takana on viimeisimmän tutkimuksen mukaan muun muassa se, että suojeltaviksi nimetyt alueet ovat liian pieniä ja suojelun saama rahoitus liian vähäistä. Jotta lajien säilyminen voitaisiin turvata, tulisi alueiden olla riittävän suuria ja riittävän lähellä toisiaan.

Tutkimuksen laatineet asiantuntijat varoittavat, että pitkällä aikavälillä epäonnistuminen suojelualuestrategiassa voi heikentää biologisen monimuotoisuuden suojelun saamaa poliittista tukea. Keskittämällä resursseja riittämättömäksi havaittuun alueiden suojeluun myös estetään uusien, tehokkaampien toimintatapojen löytyminen.

Lisää uusi kommentti