Romaninaisten tilanne heikko ympäri Eurooppaa | Maailma.net Hyppää pääsisältöön

Hae

Hae sivuilta

Romaninaisten tilanne heikko ympäri Eurooppaa

EU:n perusoikeusviraston raportin mukaan puutteita niin koulutuksen, työllistymisen, asumisen kuin terveydenkin saralla.

Romaninaiset voivat usealla elämänalueella paljon huonommin kuin romanimiehet ja samoilla alueilla asuva muu väestö, käy ilmi EU:n perusoikeusvirasto FRA:n uudesta raportista.

Romaninaisten tilanne vaihtelee maakohtaisesti, mutta keskimäärin EU:ssa siinä on puutteita niin koulutuksen, työllistymisen, asumisen kuin terveydenkin saralla.

FRA:n tutkimuksen mukaan esimerkiksi työikäisistä romaninaisista oli palkkatyössä vain joka neljäs, kun miehistä töissä kävi 40 prosenttia. Työllistymistä koskeva ero sukupuolten välillä kosketti erityisesti Etelä-Eurooppaa.

Lukutaitoisten romaninaisten osuus oli keskimäärin selvästi miehiä pienempi, mutta nuoremmissa ikäryhmissä ero tasoittui. Eniten lukutaidottomia romaneja oli Kreikassa. Tutkituissa EU-maissa keskimäärin yli puolet romaneista oli pudonnut koulutuksen ulkopuolelle ennen 16 ikävuotta.

Tutkituista romanikotitalouksista 87 prosenttia eli kansallisten köyhyysrajojen alapuolella ja lähes puolet kärsi aineellisesta puutteesta, FRA sanoo. Terveystilanne oli huonoin Italiassa, jossa puolet kyselyyn osallistuneista romaneista asui telttaleireissä.

Selvitys perustuu vuonna 2011 yhdessätoista EU-maassa tehtyyn kyselyyn, johon vastasi lähes kaksitoista tuhatta romania ja yli viisi tuhatta samoilla alueilla asuvaa muuhun väestöön kuuluvaa henkilöä. Suomi ei ollut mukana tutkimuksessa.

Lisää uusi kommentti