Naisjärjestöt huolissaan EU:n laajenemisen vaikutuksista tasa-arvoon | Maailma.net Hyppää pääsisältöön

Hae

Hae sivuilta

Naisjärjestöt huolissaan EU:n laajenemisen vaikutuksista tasa-arvoon

Naiset kehitystyössä Euroopassa -järjestö (Wide) varoittaa, että monen unioniin toukokuussa liittyvän maan vallanpitäjät ovat heikosti perillä tasa-arvokysymyksistä. Vaikka EU-lainsäädäntö tukee sukupuolten tasa-arvoa, uusille jäsenille asetetuissa ehdoissa ovat korostuneet aivan muut asiat; esim. talouden tehostaminen voi jopa kasvattaa eriarvoisuutta.

Länsi-Euroopan naisjärjestöjä huolestuttavat "ristiriitaiset seuraukset", joita Euroopan unionin laajenemisella on sukupuolten tasa-arvoon.

Esimerkiksi kotitöiden jakaminen lähellekään tasan ei ole tavallista monissa vappuna EU:hun liittyvistä maista, jotka ovat Kypros, Latvia, Liettua, Malta, Puola, Slovakia, Slovenia, Tshekki, Unkari ja Viro.

Naiset kehitystyössä Euroopassa -järjestö (Wide) varoittaa myös, että monen tulokasmaan vallanpitäjät ovat heikosti perillä tasa-arvokysymyksistä. Köyhyys ja eriarvoisuus työmarkkinoilla ovat naisten arkipäivää. Listaa jatkavat aliedustus päätöksenteossa ja syrjintä esimerkiksi lainansaannissa.

Uusien jäsenmaiden on kuitenkin jäsenyyden myötä hyväksyttävä EU:n lait.

Wide huomauttaa, että vaikka EU-lainsäädäntö tukee sukupuolten tasa-arvoa, niin uusille jäsenille asetetuissa ehdoissa ovat korostuneet aivan muut asiat.

Etusijalle on nostettu tuotannon yksityistäminen, taloudellinen tehokkuus ja siirtyminen markkinatalouteen, mikä on Widen mukaan vain pahentanut sosiaalista ja sukupuolten eriarvoisuutta.

"Tulokasmaiden hallitusten teoreettinen sitoutuminen sukupuolten tasa-arvoon ei ole aina muuntunut käytännön politiikaksi. Lisäksi tietyt ehdokasmaat ovat yhä jäljessä tasa-arvoa koskevien EU-lakien hyväksynnässä", Wide julistaa.

Järjestön mukaan koulutetut naiset tulokasmaissa hyötyvät kyllä EU:n laajenemisesta.

"On huolehdittava siitä, että erityisesti köyhät naiset ja yksinhuoltajaäidit eivät syrjäydy entistä pahemmin liittymisprosessissa", Wide vaatii.

Näiden naisten koulutuksen ja työnsaannin turvaaminen edellyttää erityistoimia, järjestön tiedottaja Barbara Specht tähdentää.

"EU:n laajeneminen tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden parantaa sukupuolten tasa-arvoa", hän jatkaa.

Wide on selvittänyt naisten asemaa Bulgariassa, Tshekissä ja Puolassa, joista kaikista löytyi vakavia ongelmia.

Tutkimuksen mukaan Puolan naiset kantavat yhä pääasiallisen vastuun kotiin ja lastenhoitoon liittyvistä velvollisuuksista. Alle kolmevuotiasta lapsista on kaksi prosenttia päiväkodissa ja vanhemmistakin lapsista vain 37 prosenttia.

Widen mukaan kohtuuhintaisen päivähoidon puuttuminen on esteenä naisten taloudelliselle itsenäisyydelle Puolassa.

Wide tutki naisten oloja myös Bulgariassa, joka pyrkii EU:n jäseneksi 2007. Siellä koulutuskaan ei takaa naisille kunnon palkkaa. Selvityksen mukaan naisista 71 prosenttia ansaitsee alle kansallisen keskipalkan, joka on 580 euroa kuussa. Miehistä sen alle jää 56 prosenttia.

Tshekin tasavallassa Wide huolestui perheväkivallasta havaittuaan, että poliisilla ei ole valtuuksia puuttua perheriitoihin. Myöskään lääkäreitä ei velvoiteta ilmoittamaan perheväkivaltaa koskevista epäilyistään.

Wide patistaa Euroopan komissiota konkreettisiin toimiin tasa-arvon edistämiseksi uusissa jäsenmaissa.

Spechtin mukaan tasa-arvopolitiikan toteuttamisen ja valvonnan suhteen on parantamisen varaa. Hänen mielestään myös EU:n rahanjaossa tulisi huomioida nykyistä paremmin naisjärjestöt ja naisten aseman kohentamiseen keskittyvät hankkeet.

"Tehdyt selvitykset korostavat entisestään tarvetta lisätä yhteistyötä hallitusten ja EU-elinten välillä."

Komissio tekee kaiken voitavansa naisten oikeuksien edistämiseksi uusissa jäsenmaissa, vakuuttaa laajenemisesta vastaava komissaari Günter Verheugen.

"Olemme aina muistuttaneet, että tasa-arvonäkökulma pitää ottaa huomioon kaikissa Phare-hankkeissa", hän sanoo. Phare on yksi EU:n rahoitusohjelmista, joilla hakijamaita on autettu valmistautumaan jäsenyyteen.

Lisää uusi kommentti