Kirkot tekevät ihmiskaupan vastaista työtä Etelä-Afrikassa | Maailma.net Hyppää pääsisältöön

Hae

Hae sivuilta

Kirkot tekevät ihmiskaupan vastaista työtä Etelä-Afrikassa

Ihmiskauppa on monitasoinen ongelma, jonka vastaisessa työssä tarvitaan eri toimijoiden yhteistyötä, kirjoittaa Susanna Kiuru.

Tämä artikkeli on julkaistu alun perin Suomi-Etelä-Afrikka-seuran Ubuntu-lehden numerossa 1/2012.

Eteläisen Afrikan evankelis-luterilainen kirkko (ELCSA), Etelä-Afrikan anglikaanisen kirkon sosiaalityön toimisto Hope Africa sekä Namibiassa toimiva ekumeeninen verkosto CUAHA Namibia toteuttavat yhdessä Helsingin Diakonissalaitoksen kanssa ihmiskaupan vastaista hanketta. Sen tavoitteena on lisätä ihmisten tietoisuutta ihmiskaupasta ja erityisesti siihen liittyvästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä Etelä-Afrikassa ja Namibiassa.

Suuret urheilukilpailut tuovat mukanaan valtavia määriä turisteja ja prostituution kysyntä lisääntyy. Samalla prostituutioon liittyvää ihmiskauppa kasvaa. Kun Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa julkaisi tiedon, että Etelä-Afrikassa tullaan vuonna 2010 järjestämään jalkapallon maailmanmestaruuskilpailut, paikalliset kansalaisyhteiskunnan toimijat huolestuivat ihmiskaupan lisääntymisestä kisapaikkakunnilla.

Tässä tilanteessa koettiin tarvetta tiedotus- ja koulutushankkeelle. Syntyi yhteistyöhanke, jonka työtä Etelä-Afrikassa ja Namibiassa koordinoi Etelä-Afrikan anglikaanisen kirkon sosiaalityön toimisto Hope Africa. Hankekumppaneina toimivat Eteläisen Afrikan evankelis-luterilainen kirkko sekä namibialainen kirkollisten toimijoiden CUAHA Namibia -verkosto. Suomesta käsin hanketta koordinoi Helsingin Diakonissalaitos. Suomen ulkoasiainministeriön rahoittama hanke on tulossa päätökseen. Hankkeen toimintatavat ovat herättäneet kiinnostusta myös kansainvälisesti.

Ihmiskauppa tekee voittoa riistämällä ihmisiä

Ihmiskauppaa harjoittavat henkilöt hyötyvät toiminnasta joko rahallisesti tai saamalla itselleen ilmaista työvoimaa. Ihmiskaupan uhreiksi joutuu kaikenlaisia ihmisiä. Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat köyhät, työttömät ja kouluttamattomat. Ihmiskauppaa harjoittavat rikollisjärjestöt houkuttelevat uhreja muun muassa tarjoamalla hyvää työtilaisuutta, mikä sitten osoittautuukin pakkotyöksi huonoissa oloissa. Pakkotyö on yleistä esimerkiksi maataloudessa, kaivoksissa ja hikipajoissa. Uhreja pakotetaan myös kerjäämään tai työhön kotitalouksiin. Useat ihmiskaupan uhrit joutuvat seksuaalisesti hyväksikäytetyiksi. Ihmiskauppaan liittyy myös laitonta elinkauppaa sekä laittomia adoptioita.

Uhreja voidaan painostaa monin tavoin. Fyysisen vangitsemisen lisäksi esimerkiksi henkilötodistuksen tai passin takavarikointi saattaa uhrin tilanteeseen, josta hänen on mahdotonta paeta. Uhrin perhettä saatetaan uhata ja painostaa erilaisilla magia-uskomuksilla.

Ihmiskaupan reitit paljastavat sen, missä esiintyy kysyntää ja missä voi tehdä suurimmat voitot. Afrikassa ihmiskauppaa tapahtuu sekä maanosan sisällä että sieltä muihin maanosiin. Naapurimaista, kuten Namibiasta ja Mosambikista, suuntautuu ihmiskauppaa Etelä-Afrikkaan.

ELCSAn pääsihteeri pastori Bheki Mathe kertoo, että Etelä-Afrikassa esiintyy myös maan sisäistä ihmiskauppaa. Pitkät koulumatkat altistavat lapsia kaappauksille ja nuoria katoaa esimerkiksi ostoskeskusten ympäristöistä.

Osaamista on lisätty koulutuksilla ja kampanjoinnilla

Bheki Mathen mukaan erityinen haaste ihmiskaupan vastaisessa toiminnassa on se, että ihmisillä ei ole tarpeeksi tietoa ongelmasta. Vuonna 2009 käynnistetyssä hankkeessa onkin paneuduttu niin viranomaisten kuin kansalaisyhteiskunnan toimijoiden koulutukseen. Lukuisia koulutuksia on järjestetty muun muassa Namibian rajaviranomaisille, jotta he osaisivat paremmin havaita ihmiskaupan tunnusmerkit. Myös seurakuntien työntekijöitä ja vapaaehtoisia on valmennettu ihmiskaupan tunnistamiseen ja kertomaan siitä omissa yhteisöissään. Turvatalojen henkilökunnalle järjestetyissä seminaareissa on vaihdettu tietoa ja kokemuksia uhrien tukemisesta ja kuntoutuksesta. Suurelle yleisölle suunnattua kampanjointia on toteutettu eri medioissa.

Kirkkojen johtajat ja työntekijät pitävät ihmiskauppa-asiaa esillä työssään ja nostavat sen myös julkiseen keskusteluun. Etelä-Afrikassa Ihmiskaupan vastaista työtä tekevät tahot kokevat, että tätä rikollisuuden muotoa koskeva lainsäädäntö on puutteellinen. Kirkot ovat kampanjoineet aktiivisesti ihmiskaupan vastaisen lain puolesta.

Ihmiskaupan vastainen toiminta jatkuu

Ihmiskaupan vastaisessa hankkeessa Hope Africa ja ELCSA ovat yhdistäneet voimansa ja näin lisänneet tietoisuutta ongelmasta. Kirkoilla ja niiden johtajilla on useissa Afrikan maissa merkittävä yhteiskunnallinen rooli, mikä mahdollistaa epäkohtien nostamisen julkiseen keskusteluun ja myös ihmisarvon puolustamisen. Aktiivisella kampanjoinnilla kirkot ottavat merkittävään rooliin ihmiskaupan vastaisessa kamppailussa. Tässä niiden tukena on kirkkojen kattava tiedonvälitysverkosto, joka saavuttaa ihmiset maaseudun syrjäisemmissäkin kolkissa.

Susanna Kiuru työskentelee Helsingin Diakonissalaitoksella.

Lisää uusi kommentti