Työpaikat

Ylitarkastaja, yksikönpäälikkö

Ilmoittaja
Paikkakunta
Helsinki
Työsuhdetyyppi
Kokoaikainen
Viimeinen hakupäivä

Ulkoministeriö hakee ylitarkastajaa vakinaiseen virkaan kiinteistöhallintoon. Virka täytetään 1.2.2022 lukien tai sopimuksen mukaan.

Ylitarkastaja määrätään Ulkoministeriön uudelleen organisoitavan Kiinteistö- ja hankintapalveluyksikön yksikönpäällikön tehtävään viiden vuoden määräajaksi.

Ylitarkastaja osallistuu yksikön uudelleenjärjestämiseen liittyvään tehtävien määrittelyyn ja resursoinnin suunnitteluun toimialajohtajan alaisuudessa.

Ulkoministeriön kiinteistöhallinto vastaa Suomen valtion ulkomailla sijaitsevasta kiinteistöomaisuudesta sekä Suomen ulkomaanedustustoverkon vuokratoimitiloista. Vastuualueeseen kuuluvat erityisesti kiinteistöjen omistajaohjaus, omistuskiinteistöjen korjausvelan hallinta, uudis- ja perusparannus- sekä vuokratoimitilahankkeiden johtaminen. Lisäksi vastuuseen sisältyy kiinteistöjen ylläpidon johtaminen ja kehittäminen. Ylitarkastajan tehtävänä on johtaa ja uudistaa ulkoministeriön kiinteistöjen kehittämistoimintaa asetettujen toimintalinjojen ja tulostavoitteiden mukaisesti.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Ylitarkastajan viran kelpoisuusvaatimuksina (valtioneuvoston asetus ulkoasiainhallinnosta 256/2000) ovat ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin. Kielitaidon osalta kelpoisuusvaatimuksina ovat erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Vieraiden kielten osalta kelpoisuusvaatimuksena on viran hoitamiseen tarvittava kielitaito. Tehtävien hoidossa tarvitaan hyvää englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Tehtävään valitun tulee olla Suomen kansalainen.

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Parhaat edellytykset tehtävän menestykselliseksi hoitamiseksi antaa rakennusalan ylempi korkeakoulututkinto sekä vankka käytännössä osoitettu johtamistaito. Lisäksi virkaan kuuluvien tehtävien menestyksellisen hoitamisen kannalta on tärkeää, että valittavalla on uudistushenkisyyttä, yhteistyökykyä, viestintä- ja neuvottelutaitoja sekä matkustusvalmiutta ja kykyä toimia vaihtelevissa olosuhteissa toiminnan ulottuessa noin yhdeksäänkymmeneen eri toimipisteeseen ympäri maailmaa. Julkishallinnon ja hallinnonalan toimintojen tunteminen katsotaan eduksi.

Muu kielitaito

Muu kuin kelpoisuusvaatimuksissa mainittu kielitaito katsotaan eduksi.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen

Työaika: Virastotyöaika

Tehtävä alkaa: 1.2.2022 tai sopimuksen mukaan

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 3.12.2021 16:15

ID:   24-607-2021

Sähköiset hakemukset: Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Ulkoministeriö / Henkilöstöyksikkö
PL 176
00023 Valtioneuvosto

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Yksikönpäällikön viiden vuoden määräaikaisen tehtävän aikana palkkaus määräytyy ministeriön palkkausjärjestelmän vaativuustason 12 B (4 875,00 e/kk) mukaisesti. Tämän lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvaa lisää .

Lisätietoja tehtävästä

Antti Haukioja
Toimialajohtaja
0295 350 829
antti.haukioja@formin.fi

Pirjo Tulokas
Henkilöstöjohtaja
0295 351 413
pirjo.tulokas@formin.fi

Tilaa uutiskirje

Saat kerran viikossa koosteen Maailma.netin uutisista, tapahtumista ja työpaikoista sähköpostiisi. Tietojasi käytetään vain uutiskirjeen lähettämiseen. Rekisteriseloste täällä.