Työpaikat

Ylitarkastaja (tiiminvetäjä, kehitysyhteistyön yksityisen sektorin instrumentit)

Ilmoittaja
Paikkakunta
Helsinki
Työsuhdetyyppi
Kokoaikainen
Viimeinen hakupäivä

Organisaation esittely

Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia sekä toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen maailman hyväksi. Ulkoministeriö ja sen alainen edustustoverkko ulkomailla palvelevat suomalaisia, suomalaista talouselämää ja yhteiskuntaa, valtion johtoa sekä eduskuntaa.

Suomen edustustot palveluineen ovat koko suomalaisen yhteiskunnan ja kaikkien suomalaisten käytettävissä. Eri maissa sijaitsevien suurlähetystöjen, konsulaattien ja muiden toimipisteiden lisäksi Suomella on edustustoja kansainvälisissä järjestöissä, esimerkiksi YK:ssa. Työn kirjo ulottuu valtioiden välisten suhteiden hoidosta yksittäisten kansalaisten avustamiseen.

Tehtävän kuvaus

Ulkoministeriö hakee ylitarkastajaa kehityspoliittisen osaston kehitysrahoituksen ja yksityisen sektorin yksikköön (KEO-50) määräaikaiseen virkaan (28.2.2022 asti). Ylitarkastaja toimii KEO-50:n yksityisen sektorin tiimin vetäjänä.

Tehtävät

KEO-50:n yksityisen sektorin tiimi hallinnoi seuraavia kehitysyhteistyö -instrumentteja ja -ohjelmia: Finnfund, Finnpartnership, BEAM ja PIF. Finnpartnership liikekumppanuustuen puitteessa myönnettävä tuki on suomalaisen kehitysmaaliiketoiminnan starttiraha. Lisäksi ohjelma tukee kehitysmaatuontia Suomeen. BEAM-ohjelma rahoittaa uusien innovatiivisten liikeideoiden ja ansaintamallien kehittämistä kehitysmaissa. Finnfund myöntää sijoitus- ja lainamuotoista rahoitusta kehitysmaiden yksityisen sektorin hankkeisiin. Julkisten investointien rahoitusohjelma PIF rahoittaa investointeja kehitysmaiden julkisella sektorilla. Tuen ehtona on, että investoinneissa hyödynnetään suomalaista osaamista ja tekniikkaa. Lisätietoja: https://um.fi/kehitysyhteistyon-mahdollisuudet-yksityiselle-sektorille.

Ylitarkastaja toimii yksityisen sektorin tiimin tiiminvetäjänä ja hänen tehtävissään korostuvat tällä hetkellä seuraavat osa-alueet:

 • Tiiminvetäjän tehtävät; tiimin toiminnan kokonaissuunnittelu, koordinaatio ja tulosseuranta.
 • Finnfundin omistajaohjaus ja sen kehittäminen.
 • Finnpartnership ja BEAM ohjelmien ohjaus ja kehittäminen.
 • BEAM ohjelman operatiivinen yhteistyö Business Finlandin kanssa.
 • PIF -ohjelman ohjaukseen ja hallintoon osallistuminen.
 • Osallistuminen valtionhallinnon yhteiseen Team Finland työhön.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa. Kielitaidon osalta edellytetään suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen vähintään tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. Tehtävään valitun tulee olla Suomen kansalainen.

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Suomi

Suullinen: erinomainen
Kirjallinen: erinomainen
Ymmärtäminen: erinomainen

Ruotsi

Suullinen: tyydyttävä
Kirjallinen: tyydyttävä
Ymmärtäminen: tyydyttävä

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Tehtävien hoitoa tukee esim tutkinto talous- ja yhteiskuntatieteiden alalta. Odotamme vahvaa, esimerkiksi kahdeksan vuoden työkokemusta, kehitysyhteistyöstä, mieluiten kehitysmaiden/kehittyvien maiden yksityisen sektorin rahoitukseen ja sen kehittämiseen liittyen. Tehtävän menestyksellisen hoitamisen kannalta keskeistä on myös:

 • Valtiohallinnon tuntemus, erityisesti ulkoministeriöstä ja Team Finland -organisaatioista.
 • Taito työskennellä sekä tiimissä että itsenäisesti sekä erinomaiset neuvottelu-, kommunikaatio- ja verkostoitumistaidot.
 • Analyyttisyys sekä uusien ja laajojen asiakokonaisuuksien omaksumiskyky.
 • Perehtyneisyys yleisiin kehitys- ja -rahoituskysymyksiin sekä Suomen kehityspolitiikan tuntemus.
 • Suomen yksityisen sektorin tuntemus, erityisesti kehitysmaaliiketoiminnan näkökulmasta.

Aikaisempi UM kokemus ko. instrumenttien hallinnosta on etu. Myös kehitysyhteistyökokemus kehitysmaista lasketaan eduksi.

Työssä tarvittava kielitaito

Tehtävän hoitamiseksi tarvitaan hyvää englannin kielen taitoa. Muu relevantti kielitaito lasketaan eduksi.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen
Työaika: Virastotyöaika
Tehtävä alkaa: 1.3.2019
Määräaikainen, päättyy: 28.2.2022
Virka on viransijaisuus
Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 18.1.2019 16:15

ID: 24-571-2018

Sähköiset hakemukset: Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Ulkoministeriö / Henkilöstösuunnitteluyksikkö
PL 455
00023 Valtioneuvosto

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkaus määräytyy ministeriön palkkausjärjestelmän vaativuustason 11B (4 089,64) mukaisesti. Tämän lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvaa lisää.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä: 1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Max von Bonsdorff Yksikön päällikkö +358 295 351 720 max.vonbonsdorff(at)formin.fi

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Tehtävää haetaan sähköisellä hakulomakkeella valtiolle.fi -sivuilla. Tämän tehtävän työavain on 24-571- 2018. Kirjaudu sisään työnhakijana ja luo Aditro Recruit -tili.

Tilaa uutiskirje

Saat kerran viikossa koosteen Maailma.netin uutisista, tapahtumista ja työpaikoista sähköpostiisi. Tietojasi käytetään vain uutiskirjeen lähettämiseen. Rekisteriseloste täällä.