Ylitarkastaja (hankepäällikkö) | Maailma.net Hyppää pääsisältöön

Hae

Hae sivuilta

Ylitarkastaja (hankepäällikkö)

Ilmoittaja

Ulkoministeriö

Paikkakunta

Helsinki

Työsuhdetyyppi

Kokoaikainen

Viimeinen hakupäivä

Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia sekä toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen maailman hyväksi. Ulkoministeriö ja sen alainen edustustoverkko ulkomailla palvelevat suomalaisia, suomalaista talouselämää ja yhteiskuntaa, valtion johtoa sekä eduskuntaa.

Suomen edustustot palveluineen ovat koko suomalaisen yhteiskunnan ja kaikkien suomalaisten käytettävissä. Eri maissa sijaitsevien suurlähetystöjen, konsulaattien ja muiden toimipisteiden lisäksi Suomella on edustustoja kansainvälisissä järjestöissä, esimerkiksi YK:ssa. Työn kirjo ulottuu valtioiden välisten suhteiden hoidosta yksittäisten kansalaisten avustamiseen.

Tehtävän kuvaus

Ulkoministeriö hakee ylitarkastajaa vakinaiseen virkaan, hankepäällikön tehtävään, kiinteistöpalveluyksikköön (HAL-61) 1.7.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Ulkoministeriön kiinteistöhallinto vastaa Suomen valtion ulkomailla sijaitsevasta kiinteistöomaisuudesta sekä Suomen ulkomaanedustustoverkon vuokratoimitiloista. Vastuualueeseen kuuluvat erityisesti kiinteistöjen omistajaohjaus, omistuskiinteistöjen korjausvelan hallinta, uudis- ja perusparannus- sekä vuokratoimitilahankkeiden johtaminen.

Hankepäällikkö toimii rakennuttamispäällikön alaisuudessa ja vastaa hänelle osoitettujen ulkomaan edustuksen kiinteistö- ja tilaratkaisujen sekä selvitys-, suunnittelu-, talonrakennus- ja peruskorjaushankkeiden organisoinnista sekä operatiivisesta päätöksenteosta. Hankepäällikkö vastaa sovittujen kehittämishankkeiden toimeenpanosta talonrakennushankkeiden investointiohjelman sekä siihen liittyvän rahoituksen ja yksikön päällikön kanssa yhteisesti hyväksyttyjen tulostavoitteiden mukaisesti. Hankepäällikkö johtaa tarveselvitysten teettämistä tilaajan roolissa ja osallistuu niihin oman alansa asiantuntijana. Tehtävässä painottuu tilaelementtiratkaisujen suunnittelu ja toteuttaminen olemassa oleviin rakenteisiin ja toimitiloihin. Hankepäällikkö toimii asiantuntijana UE vuokrasopimuksiin liittyvissä palvelupyynnöissä sekä osallistuu yksikön ja tiimin toiminnan suunnitteluun, talousarvioesityksen laadintaan sekä hankkeiden ohjelmointiin.

Tehtävään voi sisältyä muita esimiehen määräämiä tehtäviä.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena ylitarkastajan virkaan on ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin. Kielitaidon osalta kelpoisuusvaatimuksina ovat erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Vieraiden kielten osalta kelpoisuusvaatimuksena on viran hoitamiseen tarvittava hyvä englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Tehtävään valitun tulee olla Suomen kansalainen.

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Parhaat edellytykset tehtävän hoitamiselle antaa rakennusalan ylempi korkeakoulututkinto. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokemusta ja osaamista kiinteistöalan projektien ja talonrakennushankkeiden johtamisesta, kokemusta kehittämishankkeista, organisointikykyä, hyviä viestintä- ja tiimityöskentelytaitoja, asiakaspalveluhalukkuutta, aktiivista otetta sekä oma-aloitteisuutta. Hankkeita on samanaikaisesti päällä useita, joten paineensieto, systemaattisuus ja suunnitelmallisuus ovat tärkeitä ominaisuuksia tehtävässä menestymiseen.

Tehtävä edellyttää matkustusvalmiutta sekä kykyä toimia vaihtelevissa olosuhteissa, toiminnan ulottuessa n. 90 toimipisteeseen ympäri maailmaa.

Muu kielitaito

Muu kuin kelpoisuusvaatimuksissa mainittu kielitaito luetaan eduksi.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen

Työaika: Virastotyöaika

Tehtävä alkaa: 1.7.2022 tai sopimuksen mukaan.

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään:   27.5.2022 16:15

ID:   24-278-2022

Sähköiset hakemukset:

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Ulkoministeriö / Henkilöstöyksikkö
PL 176
00023 Valtioneuvosto

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkaus määräytyy ministeriön palkkausjärjestelmän vaativuustason 11 A (4 043,28 €/kk) mukaisesti. Tämän lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvaa lisää.

Lisätietoja tehtävästä

Kari Aitto-oja
Rakennuttamispäällikkö
+358 295 350 414
kari.aitto-oja@formin.fi

Pasi Heiskanen
Yksikönpäällikkö
+358 50 534 8218
pasi.heiskanen@formin.fi