Ylitarkastaja (hankepäällikkö) | Maailma.net Hyppää pääsisältöön

Hae

Hae sivuilta

Ylitarkastaja (hankepäällikkö)

Ilmoittaja

Ulkoministeriö

Paikkakunta

Helsinki

Työsuhdetyyppi

Kokoaikainen

Viimeinen hakupäivä

Ulkoministeriö hakee ylitarkastajaa vakinaiseen virkaan, hankepäällikön tehtävään kiinteistöpalveluyksikköön (HAL-61) 1.6.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Ulkoministeriön kiinteistöhallinto vastaa Suomen valtion ulkomailla sijaitsevasta kiinteistöomaisuudesta sekä Suomen ulkomaanedustustoverkon vuokratoimitiloista. Vastuualueeseen kuuluvat erityisesti kiinteistöjen omistajaohjaus, omistuskiinteistöjen korjausvelan hallinta, uudis- ja perusparannus- sekä vuokratoimitilahankkeiden johtaminen.

Hankepäällikkö toimii rakennuttamispäällikön alaisuudessa ja vastaa hänelle osoitettujen ulkomaan edustuksen kiinteistö- ja tilaratkaisujen sekä selvitys-, suunnittelu-, talonrakennus- ja peruskorjaushankkeiden organisoinnista sekä operatiivisesta päätöksenteosta. Hankepäällikkö vastaa sovittujen kehittämishankkeiden toimeenpanosta talonrakennushankkeiden investointiohjelman sekä siihen liittyvän rahoituksen ja yksikön päällikön kanssa yhteisesti hyväksyttyjen tulostavoitteiden mukaisesti. Hankepäällikkö johtaa tarveselvitysten teettämistä tilaajan roolissa ja osallistuu niihin oman alansa asiantuntijana. Hankepäällikkö toimii asiantuntijana UE vuokrasopimuksiin liittyvissä palvelupyynnöissä sekä osallistuu yksikön ja tiimin toiminnan suunnitteluun, talousarvioesityksen laadintaan sekä hankkeiden ohjelmointiin.
Tehtävään voi sisältyä muita esimiehen määräämiä tehtäviä.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena ylitarkastajan virkaan on ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin. Kielitaidon osalta kelpoisuusvaatimuksina ovat erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Vieraiden kielten osalta kelpoisuusvaatimuksena on viran hoitamiseen tarvittava hyvä englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito.
Tehtävään valitun tulee olla Suomen kansalainen.

Säädetyt kielitaitovaatimukset

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Turvallisuusselvitys

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014).
Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakijalta odotamme

Parhaat edellytykset tehtävän hoitamiselle antaa rakennusalan ylempi korkeakoulututkinto. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokemusta ja osaamista kiinteistöalan projektien ja talonrakennushankkeiden johtamisesta, kokemusta kehittämishankkeista, organisointikykyä, hyviä viestintä- ja tiimityöskentelytaitoja, asiakaspalveluhalukkuutta, aktiivista otetta sekä oma-aloitteisuutta.
Hankkeita on samanaikaisesti päällä useita, joten paineensieto, systemaattisuus ja suunnitelmallisuus ovat tärkeitä ominaisuuksia tehtävässä menestymiseen.

Tehtävä edellyttää matkustusvalmiutta sekä kykyä toimia vaihtelevissa olosuhteissa, toiminnan ulottuessa n. 90 toimipisteeseen ympäri maailmaa.

Työssä tarvittava kielitaito

Muu kuin kelpoisuusvaatimuksissa mainittu kielitaito luetaan eduksi.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkaus määräytyy ministeriön palkkausjärjestelmän vaativuustason 11 A (4 043,28 €/kk) mukaisesti. Tämän lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvaa lisää.

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Tehtävässä voidaan noudattaa koeaikaa.
Ulkomailla suoritetusta ylemmästä korkeakoulututkinnosta tulee olla esittää Opetushallituksen hyväksymä rinnastustodistus hakuajan päättymiseen mennessä.

Hae paikkaa

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.

Ulkoministeriö / Henkilöstöyksikkö
PL 176
00023
Valtioneuvosto

Linkki hakuilmoitukseen