Työpaikat

Ylitarkastaja, evaluoinnin erityisasiantuntija

Ilmoittaja
Paikkakunta
Helsinki
Työsuhdetyyppi
Kokoaikainen
Viimeinen hakupäivä

Organisaation esittely

Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia sekä toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen maailman hyväksi. Ulkoministeriö ja sen alainen edustustoverkko ulkomailla palvelevat suomalaisia, suomalaista talouselämää ja yhteiskuntaa, valtion johtoa sekä eduskuntaa.

Suomen edustustot palveluineen ovat koko suomalaisen yhteiskunnan ja kaikkien suomalaisten käytettävissä. Eri maissa sijaitsevien suurlähetystöjen, konsulaattien ja muiden toimipisteiden lisäksi Suomella on edustustoja kansainvälisissä järjestöissä, esimerkiksi YK:ssa. Työn kirjo ulottuu valtioiden välisten suhteiden hoidosta yksittäisten kansalaisten avustamiseen.

Tehtävän kuvaus

Ulkoministeriö hakee ylitarkastajaa vakituiseen virkaan, evaluoinnin erityisasiantuntijan tehtävään kehitysevaluoinnin yksikköön (EVA-11) 1.9.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Tällä hetkellä työtehtävissä korostuvat evaluointien valmistelu ja evaluointitoimeksiantojen johtaminen, ulkoinen ja sisäinen viestintä ml. painotuotteiden toimittaminen, evaluointeihin tarvittavan taustatietojen ja materiaalien kokoaminen, evaluointien tuottaman tiedon analysointi ja tulosraportointi, osallistuminen yksikön evaluointitoimintojen kehittämiseen, evaluointien laadunvarmennus, esiintyminen ja edustaminen kansainvälisissä kokouksissa sekä muut yksikön toimintaan liittyvät tehtävät. Tehtävään voi sisältyä myös muita yksikönpäällikön erikseen määräämiä tehtäviä.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on ylempi korkeakoulututkinto tai Suomessa ylemmäksi korkeakoulututkinnoksi rinnastettu ulkomainen tutkinto sekä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin. Kielitaidon osalta kelpoisuusvaatimuksina ovat erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Vieraiden kielten osalta kelpoisuusvaatimuksena on viran hoitamiseen tarvittava hyvä englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Tehtävään valitun tulee olla Suomen kansalainen.

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Suomi (suullinen): erinomainen
Suomi (kirjallinen): erinomainen
Suomi (ymmärtäminen): erinomainen

Ruotsi (suullinen): tyydyttävä
Ruotsi (kirjallinen): tyydyttävä
Ruotsi (ymmärtäminen): tyydyttävä

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Parhaat edellytykset evaluoinnin erityisasiantuntijan tehtävään antaa laaja asiantuntemus evaluointitoiminasta ja eri evaluointimetodologioista sekä kokemus kehityspolitiikasta ja yhteistyöstä. Lisäksi hakijalta toivotaan kokemusta viestinnästä ja koulutuksesta sekä kehitysyhteistyön laatuun ja vaikuttavuuteen liittyvistä prosesseista. Monenkeskisen kehitysyhteistyön ja kehitysrahoituksen tuntemus katsotaan eduksi.

Virkaan kuuluvien tehtävien menestyksellisen hoitamisen kannalta on tärkeää, että valittavalla on erinomaiset tiimityöskentelytaidot ja kyky tehdä yhteistyötä erilaisten toimijoiden kanssa, hyvät viestintä-, ja verkostoitumistaidot sekä kokemusta tiedotus- ja koulutustilaisuuksien järjestämisestä. Joustavuus ja paineensietokyky katsotaan eduksi. Suomen ulkoministeriön toimintatapojen ja tietojärjestelmien tuntemus ja kokemus vastaavista tehtävistä katsotaan eduksi.

Työssä tarvittava kielitaito

Muu kuin kelpoisuusvaatimuksissa mainittu kielitaito katsotaan eduksi.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen

Työaika: Virastotyöaika

Tehtävä alkaa: 1.9.2021 tai sopimuksen mukaan.

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään:   24.5.2021 16:15

ID: 24-235-2021

Sähköiset hakemukset:

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Ulkoministeriö / Henkilöstöyksikkö
PL 176
00023 Valtioneuvosto

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkaus määräytyy ministeriön palkkausjärjestelmän vaativuustason 11B (4 202,85 e/kk) mukaisesti. Tämän lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvaa lisää.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Anu Saxén
yksikönpäällikkö
050 4625047
anu.saxen@formin.fi

Toimipiste

Ulkoministeriö
Laivastokatu 22, PL 176
00023 Valtioneuvosto

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Tehtävässä voidaan noudattaa koeaikaa.

Tilaa uutiskirje

Saat kerran viikossa koosteen Maailma.netin uutisista, tapahtumista ja työpaikoista sähköpostiisi. Tietojasi käytetään vain uutiskirjeen lähettämiseen. Rekisteriseloste täällä.