Työpaikat

Ylitarkastaja

Ilmoittaja
Paikkakunta
Helsinki
Työsuhdetyyppi
Kokoaikainen
Viimeinen hakupäivä

Organisaation esittely

Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia sekä toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen maailman hyväksi. Ulkoministeriö ja sen alainen edustustoverkko ulkomailla palvelevat suomalaisia, suomalaista talouselämää ja yhteiskuntaa, valtion johtoa sekä eduskuntaa.

Suomen edustustot palveluineen ovat koko suomalaisen yhteiskunnan ja kaikkien suomalaisten käytettävissä. Eri maissa sijaitsevien suurlähetystöjen, konsulaattien ja muiden toimipisteiden lisäksi Suomella on edustustoja kansainvälisissä järjestöissä, esimerkiksi YK:ssa. Työn kirjo ulottuu valtioiden välisten suhteiden hoidosta yksittäisten kansalaisten avustamiseen.

Tehtävän kuvaus

Ulkoministeriö hakee ylitarkastajaa kansalaisyhteiskuntayksikköön (KEO-30) määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.8.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan 31.7.2023 asti.
Tehtävässä toteutetaan ja edistetään Suomen kehityspolitiikkaa pääosin kansalaisyhteiskuntayhteistyön osalta etenkin suhteessa hauraisiin valtioihin kehityspoliittisten painopisteiden mukaisesti.

Tehtävässä tuotetaan sekä kehityspoliittisen osaston että kansalaisyhteiskuntayksikön toimialaan liittyvää analyysia ja aineistoa mm. valtioneuvoston käyttöön, sekä laaditaan taustamuistioita, välitetään informaatiota sekä valmistellaan kansallisia kantoja ja ohjeita. Tehtävän haltija osallistuu yhteydenpitoon edustustojen ja alueosastojen kanssa sekä toimii Suomen kansallisena edustajana työryhmä- ja asiantuntijatasolla. Lisäksi tehtäviin kuuluu koordinointia ja yhteensovittamista muiden hallinnonalojen ja toimijoiden kanssa niin kotimaassa kuin ulkomailla sekä muita esimiehen erikseen määräämiä virkatehtäviä.

Kansalaisyhteiskuntayksikön KEO-30 tehtävät ovat ulkoministeriön työjärjestyksen mukaan seuraavat:

  1. ulkoministeriön ja suomalaisen kansalaisyhteiskunnan välisten kehityspoliittisten suhteiden valmistelu, kehittäminen ja yhteensovittaminen;
  2. kansainväliseen kansalaisyhteiskuntien väliseen yhteistyöhön liittyvien kehityspoliittisten kysymysten valmistelu ja yhteensovittaminen kehitysyhteistyössä;
  3. tuki suomalaisten kansalaisyhteiskunnan ja paikallishallinnon toimijoiden ja näiden muodostamien verkostojen kehitysyhteistyöhankkeille ja ohjelmille sekä tuki niiden viestinnälle ja globaalikasvatushankkeille;
  4. tuki kansainvälisille kansalaisjärjestöille, siltä osin kuin se ei kuulu muun osaston toimivaltaan.

Tehtävässä korostuvat tällä hetkellä seuraavat osa-alueet:

  • Temaattisena vastuualueena hauraat valtiot
  • Instrumenttipainotuksena ohjelmatukeen liittyvät kysymykset ja kehittämistyö
  • Kansalaisjärjestöjen toteuttamien kehitysyhteistyöohjelmien ja/tai -hankkeiden seuranta ja valvonta, yhteistyö ja vuoropuhelu järjestöjen kanssa
  • Hakukierrosten hallinnointi ja järjestöjen valtionavustushakemusten käsittely sekä siihen liittyvä päätösten valmistelu ja toimeenpano
  • Yksikön kehitysyhteistyöinstrumenttien ja toimintatapojen kehittäminen, yksikön tulosohjausjärjestelmien vahvistaminen ja laadun varmennus yksikön kehittämistyössä

Tehtävä edellyttää myös osallistumista yksikön toiminnan kehittämiseen.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa sekä perehtyneisyyttä virkaan kuuluviin tehtäviin. Perehtyneisyys ulkoministeriön toimintaan katsotaan eduksi. Tehtävä hoitaminen edellyttää englannin kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa. Tehtävään valitun tulee olla Suomen kansalainen.

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Suomi (suullinen): erinomainen
Suomi (kirjallinen): erinomainen
Suomi (ymmärtäminen): erinomainen

Ruotsi (suullinen): tyydyttävä

Ruotsi (kirjallinen): tyydyttävä
Ruotsi (ymmärtäminen): tyydyttävä

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kehityskysymysten laaja-alaista tuntemusta ml kestävän kehityksen 2030 Agenda sekä vähintään viiden vuoden relevanttia, kansallista ja kansainvälistä työkokemusta kehitysyhteistyön hallinnoinnista, toimeenpanosta ja seurannasta. Lisäksi tehtävä edellyttää perehtyneisyyttä myös kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöhön ja sitä ohjaavaan kehityspolitiikkaan. Tehtävän hoitaminen vaatii kokemusta hankehallinnosta sekä tulosohjauksen periaatteiden ja niiden soveltamisen hyvää tuntemusta. Valtionavustuslainsäädännön tunteminen on eduksi.

Tehtävän hoitaminen vaatii hyviä yhteistyö-, viestintä-, neuvottelu-, tiimityö- ja verkostoitumistaitoja, asiakaspalveluhenkisyyttä sekä joustavuutta ja sopeutumiskykyä monipuolisten, haastavien ja mielenkiintoisten tehtävien hoidossa.

Työssä tarvittava kielitaito

Muu kuin kelpoisuusvaatimuksiin kuuluva kielitaito lasketaan eduksi.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen

Työaika: Virastotyöaika

Tehtävä alkaa: 1.8.2020

Määräaikainen, päättyy: 31.7.2023 Sijaisuus

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 1.7.2020 23:59

ID: 24-361-2020

Sähköiset hakemukset:

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Ulkoministeriö / Henkilöstöyksikkö
PL 176
00023 Valtioneuvosto

Palkkaukseen liittyvät tiedot

 Palkkaus määräytyy ministeriön palkkausjärjestelmän vaativuustason 10B mukaisesti (3636,08 euroa/kk). Tämän lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvaa lisää.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Riina-Riikka Heikka
Yksikönpäällikkö
+358 295 350 204

Toimipiste

Ulkoministeriö
Laivastokatu 22, PL 176
00023 Valtioneuvosto

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Tehtävässä voidaan noudattaa koeaikaa.

Tilaa uutiskirje

Saat kerran viikossa koosteen Maailma.netin uutisista, tapahtumista ja työpaikoista sähköpostiisi. Tietojasi käytetään vain uutiskirjeen lähettämiseen. Rekisteriseloste täällä.