Työpaikat

Viestintäsuunnittelija

Ilmoittaja
Paikkakunta
Helsinki
Työsuhdetyyppi
Kokoaikainen
Viimeinen hakupäivä

Organisaation esittely

Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia sekä toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen maailman hyväksi. Ulkoministeriö ja sen alainen edustustoverkko ulkomailla palvelevat suomalaisia, suomalaista talouselämää ja yhteiskuntaa, valtion johtoa sekä eduskuntaa.

Suomen edustustot palveluineen ovat koko suomalaisen yhteiskunnan ja kaikkien suomalaisten käytettävissä. Eri maissa sijaitsevien suurlähetystöjen, konsulaattien ja muiden toimipisteiden lisäksi Suomella on edustustoja kansainvälisissä järjestöissä, esimerkiksi YK:ssa. Työn kirjo ulottuu valtioiden välisten suhteiden hoidosta yksittäisten kansalaisten avustamiseen.

Tehtävän kuvaus

Kehitysviestinnän yksikkö vastaa ministeriön kehityspolitiikkaan ja kehitysyhteistyöhön liittyvästä kansalais-, media- ja sidosryhmäviestinnästä. Viestintäsuunnittelija on erityisvirkamies, joka toimii yksikössä viestinnän ja kehityspolitiikan asiantuntijana. Viestintäsuunnittelijan päätehtävänä on Kehitys-lehden ja sen verkkosivuston päätoimittajuus. Viestintäsuunnittelija vastaa lehden suunnittelusta, toteutuksesta ja kehittämisestä sekä lehden sosiaalisen median kanavista.

Tämän lisäksi viestintäsuunnittelija osallistuu yksikön muiden viestintähankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen. Hänen temaattisena vastuualueenaan on yksityissektorin rooli kehityksessä ja hän hoitaa siihen liittyvää viestintää yhteistyössä kehityspoliittisen osaston vastuuyksikön ja johdon kanssa.

Tehtävän menestyksellinen hoito edellyttää monipuolista viestinnällistä osaamista, journalistista näkemystä ja mediasuhteiden hallintaa, kehityspolitiikan ja ulkoministeriön hyvää tuntemusta sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Tehtäväkokonaisuus tällä hetkellä:

1. Kehitys-lehden ja sen verkkosivuston päätoimittajuus
ml. some-kanavat

2. Yksikön muut viestintähankkeet; suunnittelu ja toteutus:
Yksityissektori kehityksessä -teeman viestinnän suunnittelu ja toteutus
vastuuyksikön (KEO-50) ja kehityspoliittisen johdon kanssa
Muu viestintäsuunnittelu ja mediatyö yhteistyössä tiedottajien kanssa

3. Yksikön ja osaston yhteiset tehtävät, yp:n 2. Sijainen

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Tehtävän hoitamiseen tarvitaan ylempää korkeakoulututkintoa. Kielitaidon osalta edellytetään suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen vähintään tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa.

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Suomi (suullinen): erinomainen
Suomi (kirjallinen): erinomainen
Suomi (ymmärtäminen): erinomainen
Ruotsi (suullinen): tyydyttävä
Ruotsi (kirjallinen): tyydyttävä
Ruotsi (ymmärtäminen): tyydyttävä

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Tehtävissä vaaditaan monipuolista viestinnällistä osaamista, journalistista luovuutta ja mediasuhteiden hallintaa sekäkehityspoliittisten kokonaisuuksien ymmärtämistä sekä ulkoasiainhallinnon tuntemusta.

Tehtävien menestyksellinen hoito edellyttää lisäksi suomalaisen yhteiskunnan keskeisten toimijoiden tuntemusta sekä hyvää organisointi- ja yhteistyökykyä. Lehden päätoimittaminen (ml. kokonaisuuden hallinta) edellyttää viestinnällistä kokemusta ja näkemystä. Uutena osaamisvaatimuksena korostuvat sosiaalisen median osaaminen ja verkkoanalytiikka.

Yhteisöviestinnällisiä vaatimuksia ovat viestintäsuunnittelun ja viestinnän organisoinnin taidot sekä verkostoitumistaidot ml. mediasuhteiden rakentaminen ja ylläpito. Joustavuus ja hyvät yhteistyötaidot.

Työssä tarvittava kielitaito

Hyvä ruotsin ja englannin kielen taito

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen

Työaika: Virastotyöaika

Tehtävä alkaa: 1.12.2018

Määräaikainen, päättyy: 31.7.2020
Viransijaisuus

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 11.10.2018 16:15

ID:   24-501-2018

Sähköiset hakemukset:

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Ulkoministeriö / Henkilöstösuunnitteluyksikkö
PL 455
00023 Valtioneuvosto

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkaus määräytyy ministeriön palkkausjärjestelmän vaativuustason 10A (3 294,77 euroa/kk) mukaisesti, minkä lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvaa lisää

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä: 1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Erja-Outi Heino
yksikönpäällikkö
0295 351 384
etunimi.sukunimi@formin.fi

Tilaa uutiskirje

Saat kerran viikossa koosteen Maailma.netin uutisista, tapahtumista ja työpaikoista sähköpostiisi. Tietojasi käytetään vain uutiskirjeen lähettämiseen. Rekisteriseloste täällä.