Työpaikat

Viestintäjohtaja

Ilmoittaja
Paikkakunta
Helsinki
Viimeinen hakupäivä

Organisaation esittely

Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia sekä toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen maailman hyväksi. Ulkoministeriö ja sen alainen edustustoverkko ulkomailla palvelevat suomalaisia, suomalaista talouselämää ja yhteiskuntaa, valtion johtoa sekä eduskuntaa.

Suomen edustustot palveluineen ovat koko suomalaisen yhteiskunnan ja kaikkien suomalaisten käytettävissä. Eri maissa sijaitsevien suurlähetystöjen, konsulaattien ja muiden toimipisteiden lisäksi Suomella on edustustoja kansainvälisissä järjestöissä, esimerkiksi YK:ssa. Työn kirjo ulottuu valtioiden välisten suhteiden hoidosta yksittäisten kansalaisten avustamiseen.

Tehtävän kuvaus

Viestintäjohtajan tehtävänä on johtaa ja kehittää ministeriön viestintäosaston toimintaa asetettujen toimintalinjojen ja tulostavoitteiden mukaisesti. Tehtäviin kuuluu Suomen ulkopoliittisten, kaupallistaloudellisten ja kehityspoliittisten tavoitteiden edistäminen viestinnän ja maakuvatyön keinoin, ulkoasiainhallinnon ulkoinen ja sisäinen viestintä, kansainväliset media- ja kulttuurisuhteet, korkean tason vierailujen ja kansainvälisten kokousten mediajärjestelyt.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus sekä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito, ruotsin kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito sekä hyvä englannin kielen taito. Suomen ja ruotsin kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä). Viestintäjohtajan on oltava Suomen kansalainen.

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Suomi (suullinen): erinomainen
Suomi (kirjallinen): erinomainen
Suomi (ymmärtäminen): erinomainen

Ruotsi (suullinen): tyydyttävä
Ruotsi (kirjallinen): tyydyttävä
Ruotsi (ymmärtäminen): tyydyttävä

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Viran menestykselliselle hoitamiselle on eduksi laaja journalistinen kokemus tai kokemus vaativista viestintätehtävistä. Eduksi katsotaan myös kokemus kansainvälisten mediasuhteiden hoitamisesta. Hakijoilta odotetaan aloitteellisuutta ja uudistushenkisyyttä, erinomaisia yhteistyö- ja viestintätaitoja sekä kykyä verkostoitua. Lisäksi eduksi katsotaan suomalaisen yhteiskunnan ja kulttuurielämän monipuolinen tuntemus.

Työssä tarvittava kielitaito

Tehtävässä edellytetään erinomaista suomen kielen taitoa sekä vähintään tyydyttävää ruotsin ja hyvää englannin kielen taitoa. Muu kielitaito katsotaan eduksi.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen

Työaika: Virastotyöaika

Tehtävä alkaa: 1.3.2020 Tehtävän aloitus 1.3.2020 tai sopimuksen mukaan

Määräaikainen, päättyy: 28.2.2025 Ulkoministeriön johtajuuspolitiikan mukaisesti tämä virka täytetään viiden vuoden määräajaksi.

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 28.2.2020 16:15

ID:   24-55-2020

Sähköiset hakemukset:

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Ulkoministeriö / Henkilöstöyksikkö
PL 176
00023 Valtioneuvosto

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Tehtävän palkka on 9144,00 € /kk

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Johanna Kotkajärvi
Apulaisosastopäällikkö
0295351351
johanna.kotkajarvi@formin.fi

Pekka Puustinen
Alivaltiosihteeri (sisäiset ja ulkoiset palvelut)
+358 295 350 228 pekka.puustinen@formin.fi

Jyri Järviaho
Yksikönpäällikkö
0295 351 449
jyri.jarviaho@formin.fi

Toimipiste

Ulkoministeriö
Laivastokatu 22, PL 176
00023 Valtioneuvosto

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Tehtävässä voidaan noudattaa koeaikaa.

Tilaa uutiskirje

Saat kerran viikossa koosteen Maailma.netin uutisista, tapahtumista ja työpaikoista sähköpostiisi. Tietojasi käytetään vain uutiskirjeen lähettämiseen. Rekisteriseloste täällä.