Työpaikat

Tiedottaja

Ilmoittaja
Paikkakunta
Helsinki
Työsuhdetyyppi
Kokoaikainen
Viimeinen hakupäivä

Organisaation esittely

Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia sekä toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen maailman hyväksi. Ulkoministeriö ja sen alainen edustustoverkko ulkomailla palvelevat suomalaisia, suomalaista talouselämää ja yhteiskuntaa, valtion johtoa sekä eduskuntaa.

Suomen edustustot palveluineen ovat koko suomalaisen yhteiskunnan ja kaikkien suomalaisten käytettävissä. Eri maissa sijaitsevien suurlähetystöjen, konsulaattien ja muiden toimipisteiden lisäksi Suomella on edustustoja kansainvälisissä järjestöissä, esimerkiksi YK:ssa. Työn kirjo ulottuu valtioiden välisten suhteiden hoidosta yksittäisten kansalaisten avustamiseen.

Tehtävän kuvaus

Ulkoasiainministeriö hakee tiedottajaa viestintäosaston Eurooppa- ja lähialueviestinnän yksikköön (VIE-20) vakinaiseen virkaan 1.6.2019 lukien tai sopimuksen mukaan.

Tiedottaja osallistuu Eurooppatiedotuksen toiminnan kehittämiseen sekä viestinnän suunnitteluun ja käytännön toteuttamiseen. Hänen vastuullaan on EU-viestintäkampanjoiden ja keskustelutilaisuuksien ideointi, kehittäminen, koordinointi ja toimeenpano. Hänen tehtäviinsä sisältyy lisäksi kansalaisjärjestöjen Eurooppa-viestintätuen hallinnointi ja hakuprosessin hoitaminen, yhteistyön kehittäminen ja ylläpitäminen keskeisten yhteistyökumppaneiden kanssa sekä EU-verkkokeskusteluun osallistuminen ja EU-kyselyihin vastaaminen.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Tehtävään valittavalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa tai muuta soveltuvaa tutkintoa. Kielitaidon osalta viran hoidossa tarvitaan suomen kielen hyvää ja ruotsin kielen vähintään tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. Lisäksi tehtävän hoitaminen edellyttää hyvää englannin kielen taitoa. Tehtävään valitun tulee olla Suomen kansalainen.

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Suomi, kirjallinen: hyvä
Suomi, suullinen: hyvä
Suomi, ymmärtäminen: hyvä

Ruotsi, kirjallinen: tyydyttävä
Ruotsi, suullinen: tyydyttävä
Ruotsi, ymmärtäminen: tyydyttävä

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Tehtävä on erittäin laaja-alainen. Tehtävän hoidon vaatimuksena on EU-asioihin perehtyneisyys, ihmissuhde- ja tiedottajataidot, asiakaspalvelu- ja esiintymistaidot sekä joustavuus vaihtelevissa työtilanteissa (esim. ilta- ja viikonlopputyöt). Lisäksi tehtävässä tarvitaan kykyä toimia sekä itsenäisesti että tiimissä, ja valmiuksia ottaa paljon vastuuta. Lisäksi tehtävä edellyttää hallinnollisten asioiden hoitoa ja projektiosaamista liittyen mm. kansalaisjärjestöjen viestintätuen hallinnointiin.

Työssä tarvittava kielitaito

Kelpoisuusvaatimuksiin kuuluvan kielitaidon lisäksi myös muiden kielten taidoista on hyötyä tehtävän hoitamisessa.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen

Työaika: Virastotyöaika

Tehtävä alkaa: 1.6.2019
Tehtävä alkaa 1.6.2019 tai sopimuksen mukaan.

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 20.3.2019 16:15

ID:   24-54-2019

Sähköiset hakemukset:

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Ulkoministeriö / Henkilöstösuunnitteluyksikkö
PL 455
00023 Valtioneuvosto

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkaus määräytyy ministeriön palkkausjärjestelmän vaativuustason 9A mukaisesti (2 917,87 euroa/kk), minkä lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvaa lisää.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Ville Cantell
Yksikönpäällikkö
0295 351 847

Toimipiste

Ulkoministeriö
Laivastokatu 22, PL 176
00023 Valtioneuvosto

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Tehtävässä voidaan noudattaa koeaikaa.

Tilaa uutiskirje

Saat kerran viikossa koosteen Maailma.netin uutisista, tapahtumista ja työpaikoista sähköpostiisi. Tietojasi käytetään vain uutiskirjeen lähettämiseen. Rekisteriseloste täällä.