Työpaikat

Tiedottaja

Ilmoittaja
Paikkakunta
Helsinki
Työsuhdetyyppi
Kokoaikainen
Viimeinen hakupäivä

Organisaation esittely

Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia sekä toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen maailman hyväksi. Ulkoministeriö ja sen alainen edustustoverkko ulkomailla palvelevat suomalaisia, suomalaista talouselämää ja yhteiskuntaa, valtion johtoa sekä eduskuntaa.

Suomen edustustot palveluineen ovat koko suomalaisen yhteiskunnan ja kaikkien suomalaisten käytettävissä. Eri maissa sijaitsevien suurlähetystöjen, konsulaattien ja muiden toimipisteiden lisäksi Suomella on edustustoja kansainvälisissä järjestöissä, esimerkiksi YK:ssa. Työn kirjo ulottuu valtioiden välisten suhteiden hoidosta yksittäisten kansalaisten avustamiseen.

Tehtävän kuvaus

Tiedottaja osallistuu Eurooppatiedotuksen toiminnan kehittämiseen sekä viestinnän suunnitteluun ja käytännön toteuttamiseen. Hänen vastuullaan on EU-viestintäkampanjoiden ja keskustelutilaisuuksien ideointi, kehittäminen, koordinointi ja toimeenpano. Hänen tehtäviinsä sisältyy lisäksi kansalaisjärjestöjen EU-viestinnän valtionavun hallinnointi ja hakuprosessin hoitaminen, yhteistyön kehittäminen ja ylläpitäminen keskeisten yhteistyökumppaneiden kanssa sekä EU-verkkokeskusteluun osallistuminen ja EU-kyselyihin vastaaminen.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Tehtävään valittavalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa tai muuta soveltuvaa tutkintoa. Kielitaidon osalta viran hoidossa tarvitaan suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen vähintään tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Suomi (suullinen):  Erinomainen
Suomi (kirjallinen):  Erinomainen
Suomi (ymmärtäminen):  Erinomainen
Ruotsi (suullinen): Tyydyttävä  
Ruotsi (kirjallinen): Tyydyttävä  
Ruotsi (ymmärtäminen): Tyydyttävä 

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Tehtävä on erittäin laaja-alainen. Vaatimuksena EU-asioihin perehtyneisyys, ihmissuhde- ja tiedottajataidot, asiakaspalvelutaito, esiintymistaito ja joustavuus vaihtelevissa työtilanteissa (esim. ilta- ja viikonlopputyöt). Kyky ja valmiudet toimia sekä itsenäisesti että tiimissä, ottaa paljon vastuuta. Lisäksi tehtävä edellyttää hallinnollisten asioiden hoitoa ja projektiosaamista liittyen mm. kansalaisjärjestöjen viestintätuen hallinnointiin.

Työssä tarvittava kielitaito

Englannin kielen hyvä taito, muista kielistä on hyötyä.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen

Työaika: Virastotyöaika

Tehtävä alkaa: 1.1.2019

Määräaikainen, päättyy: 31.12.2020
Viransijaisuus

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 11.10.2018 16:15

ID:   24-500-2018

Sähköiset hakemukset:

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Ulkoministeriö / Henkilöstösuunnitteluyksikkö
PL 455
00023 Valtioneuvosto

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkaus määräytyy ministeriön palkkausjärjestelmän vaativuustason 9A (2 900,47 euroa/kk) mukaisesti, minkä lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvaa lisää

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Ville Cantell
Yksikönpäällikkö
0295 351 847

 

Tilaa uutiskirje

Saat kerran viikossa koosteen Maailma.netin uutisista, tapahtumista ja työpaikoista sähköpostiisi. Tietojasi käytetään vain uutiskirjeen lähettämiseen. Rekisteriseloste täällä.