Työpaikat

Tarkastaja, Vietnamin vastuualue

Ilmoittaja
Työsuhdetyyppi
Kokoaikainen
Viimeinen hakupäivä

Organisaation esittely

Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia sekä toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen maailman hyväksi. Ulkoministeriö ja sen alainen edustustoverkko ulkomailla palvelevat suomalaisia, suomalaista talouselämää ja yhteiskuntaa, valtion johtoa sekä eduskuntaa.

Suomen edustustot palveluineen ovat koko suomalaisen yhteiskunnan ja kaikkien suomalaisten käytettävissä. Eri maissa sijaitsevien suurlähetystöjen, konsulaattien ja muiden toimipisteiden lisäksi Suomella on edustustoja kansainvälisissä järjestöissä, esimerkiksi YK:ssa. Työn kirjo ulottuu valtioiden välisten suhteiden hoidosta yksittäisten kansalaisten avustamiseen.

Tehtävän kuvaus

Ulkoministeriö hakee tarkastajaa Itäisen Aasian ja Oseanian yksikköön (ASA-10) määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.8.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan 12.9.2019 saakka.

Tarkastajana työskentelen tiiviissä yhteistyössä yksikön Mekongin alueen asioista vastaavan virkamiehen ja Hanoin edustuston kanssa. Tarkastajan tehtäviin kuuluu vastata Suomen pitkäaikaisessa kumppanimaassa Vietnamissa toteutettavasta kehitysyhteistyöstä ml. IKI- ja muut hankkeet ja osallistua transitiostrategian toimeenpanoon. Yhteistyösektoreihin kuuluvat mm. tietoyhteiskunta ja innovaatiot, vesihuolto ja sanitaatio sekä metsät ja ilmastonmuutos.

Tarkastaja koordinoi koko yksikön vastuualueen kehitysyhteistyötä ja sen taloussuunnittelua. Tehtävä sisältää kahdenvälisen kehitysyhteistyön suunnittelua, seurantaa ja hallinnointia yhteistyössä Hanoin suurlähetystön kanssa. Transitiostrategian puitteissa tehtävässä korostuvat myös Team Finland-kysymykset. Tehtäviin kuuluvat lisäksi osallistuminen osaston edustajana PIF-työskentelyyn.

Tehtäviin kuuluu Mekongin alueen maavastuuvirkamiehen sijaistaminen tämän vastuualueen maihin liittyvissä tehtävissä.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa sekä perehtyneisyyttä virkaan kuuluviin tehtäviin. Kielitaidon osalta edellytetään suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen vähintään tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kotimaisten kielten lisäksi englannin kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa. Tehtävään valitun tulee olla Suomen kansalainen.

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Suomi:
Suullinen: erinomainen
Kirjallinen: erinomainen
Ymmärtäminen: erinomainen

Ruotsi:
Suullinen: tyydyttävä
Kirjallinen: tyydyttävä
Ymmärtäminen: tyydyttävä

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Tehtävä on asiantuntijatehtävä ja edellyttää kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyöhallinnon perusteiden hyvää tuntemusta, kokemusta määrärahaseurannasta sekä yksityissektorin ja institutionaalisen yhteistyön rahoitusinstrumenttien tuntemusta.

Tehtävän hoitaminen edellyttää erinomaisia tiimityöskentelytaitoja ja yhteistyökykyä erilaisten toimijoiden kanssa, joustavuutta ja paineensietokykyä sekä kulttuurisensitiivisyyttä toimia eri kulttuureista tulevien yhteistyökumppaneiden kanssa. Lisäksi hakijalta toivotaan hyviä neuvottelu-, viestintä-, ja verkostoitumistaitoja. Suomen ulkoministeriön toimintatapojen tuntemus ja kokemus vastaavasta tehtävästä katsotaan eduksi.

Työssä tarvittava kielitaito

Kelpoisuusvaatimuksiin kuuluvan kielitaidon lisäksi muu kielitaito katsotaan eduksi.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen
Työaika: Virastotyöaika
Tehtävä alkaa: Tehtävä alkaa 1.8.2019 tai sopimuksen mukaan.
Määräaikainen, päättyy: 12.9.2019 sijaisuus

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään:   25.4.2019 16:15

ID:   24-141-2019

Sähköiset hakemukset:

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Ulkoministeriö / Henkilöstöyksikkö
PL 176
00023 Valtioneuvosto

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkaus määräytyy ministeriön palkkausjärjestelmän vaativuustason 10A (3.351,00 e/kk) mukaisesti, minkä lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvaa lisää.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Sami Leino
Yksikönpäällikkö
050 4340154
sami.leino@formin.fi

Toimipiste

Ulkoministeriö
Laivastokatu 22, PL 176
00023 Valtioneuvosto

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Tehtävässä voidaan noudattaa koeaikaa.

Tilaa uutiskirje

Saat kerran viikossa koosteen Maailma.netin uutisista, tapahtumista ja työpaikoista sähköpostiisi. Tietojasi käytetään vain uutiskirjeen lähettämiseen. Rekisteriseloste täällä.