Työpaikat

Tarkastaja, rauhanvälitys

Ilmoittaja
Paikkakunta
Helsinki
Työsuhdetyyppi
Kokoaikainen
Viimeinen hakupäivä

Organisaation esittely

Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia sekä toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen maailman hyväksi. Ulkoministeriö ja sen alainen edustustoverkko ulkomailla palvelevat suomalaisia, suomalaista talouselämää ja yhteiskuntaa, valtion johtoa sekä eduskuntaa.

Suomen edustustot palveluineen ovat koko suomalaisen yhteiskunnan ja kaikkien suomalaisten käytettävissä. Eri maissa sijaitsevien suurlähetystöjen, konsulaattien ja muiden toimipisteiden lisäksi Suomella on edustustoja kansainvälisissä järjestöissä, esimerkiksi YK:ssa. Työn kirjo ulottuu valtioiden välisten suhteiden hoidosta yksittäisten kansalaisten avustamiseen.

Tehtävän kuvaus

Ulkoministeriö hakee tarkastajaa rauhanvälityskeskukseen (POL-60) poliittiselle osastolle määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.3.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan 31.12.2021 asti.

Hallitusohjelman ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon linjausten mukaisesti Suomi lisää panostustaan konfliktinehkäisyyn, rauhanvälitykseen ja rauhanrakennukseen. Päämääränä on edistää kestävää rauhaa ja vakaata yhteiskunnallista kehitystä valituilla rauhanvälityksen kohdealueilla.

Ulkoministeriön 1.10.2020 toimintansa aloittaneen rauhanvälityskeskuksen tehtävänä on rakentaa rauhaa ja vahvistaa Suomen kansallista rauhanvälitysosaamista ja -kapasiteettia. Keskus koordinoi ja systematisoi ulkoministeriön omaa toimintaa sekä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa.

Tarkastajan tehtävänä on avustaa ja tukea rauhanvälityskeskusta edellä mainittujen tavoitteiden toteuttamisessa.

Tehtävässä korostuvat seuraavat tehtäväkokonaisuudet:

  • Osallistuminen Suomen rauhanvälitystoiminnan suunnitteluun ja toimeenpanoon osana rauhanvälityskeskuksen henkilökuntaa, vastuualueena erikseen määriteltävä maantieteellinen ja temaattinen kokonaisuus
  • Koordinaatio-, valmistelu- ja taustoitustehtävät erikseen määriteltävän vastuualueen osalta
  • Hankkeiden valmistelu ja seuranta yhteistyössä alueosastojen, edustustojen, järjestöjen ja muiden relevanttien tahojen kanssa vastuualuetta koskien
  • Avustaminen konfliktinehkäisyyn ja rauhanvälitykseen liittyvässä analyysi- ja politiikkatyössä
  • Erilaisten tilaisuuksien tai kokousten järjestely ja hoitaminen
  • Muut yksikönpäällikön määräämät tehtävät.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Tehtävään valitun tulee olla Suomen kansalainen.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Tehtävässä tarvitaan Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tuntemusta sekä konfliktinehkäisyyn ja/tai rauhanprosesseihin liittyvien kysymysten ymmärrystä. Eduksi katsotaan kansainvälisen järjestelmän ja järjestöjen tuntemus, hyvä kokonaisuuksien hahmottaminen ja priorisointikyky, neuvotteluprosessien ymmärtäminen sekä analysointi- ja vaikuttamistaidot. Tehtävään kuuluu kansallisten toimien koordinointia, uuden luomista ja ideointia. Tehtävässä tarvitaan myös omatoimisuutta, kykyä hoitaa useita asioita samanaikaisesti sekä vastuunkantoa oman työn etenemisestä aikataulussa ja ministeriön laatuvaatimusten mukaisesti.

Tarkastajan tehtävän menestyksellisessä hoitamisessa eduksi katsotaan korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin. Kielitaidon osalta etuna on suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Vieraiden kielten osalta eduksi katsotaan viran hoitamisessa tarvittava hyvä englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Muu relevantti kielitaito katsotaan eduksi.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen

Työaika: Virastotyöaika

Tehtävä alkaa: 1.3.2021 tai sopimuksen mukaan.

Määräaikainen, päättyy: 31.12.2021 Määräaikaisuuden syy: Projekti

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 25.1.2021 16:15

ID:   24-4-2021

Sähköiset hakemukset:

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Ulkoministeriö / Henkilöstöyksikkö
PL 176
00023 Valtioneuvosto

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkaus määräytyy ministeriön palkkausjärjestelmän vaativuustason 10A (3 441,47 euroa/kk) mukaisesti, minkä lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvaa lisää.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Teemu Turunen
Yksikönpäällikkö
+358 29 535 0187
teemu.turunen@formin.fi

Toimipiste

Ulkoministeriö
Laivastokatu 22, PL 176
00023 Valtioneuvosto

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Tehtävässä voidaan noudattaa koeaikaa.

Tilaa uutiskirje

Saat kerran viikossa koosteen Maailma.netin uutisista, tapahtumista ja työpaikoista sähköpostiisi. Tietojasi käytetään vain uutiskirjeen lähettämiseen. Rekisteriseloste täällä.