Tarkastaja (Lähi-idän yksikkö) | Maailma.net Hyppää pääsisältöön

Hae

Hae sivuilta

Tarkastaja (Lähi-idän yksikkö)

Ilmoittaja

Ulkoministeriö

Paikkakunta

Helsinki

Työsuhdetyyppi

Kokoaikainen

Viimeinen hakupäivä

Organisaation esittely

Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia sekä toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen maailman hyväksi. Ulkoministeriö ja sen alainen edustustoverkko ulkomailla palvelevat suomalaisia, suomalaista talouselämää ja yhteiskuntaa, valtion johtoa sekä eduskuntaa.

Suomen edustustot palveluineen ovat koko suomalaisen yhteiskunnan ja kaikkien suomalaisten käytettävissä. Eri maissa sijaitsevien suurlähetystöjen, konsulaattien ja muiden toimipisteiden lisäksi Suomella on edustustoja kansainvälisissä järjestöissä, esimerkiksi YK:ssa. Työn kirjo ulottuu valtioiden välisten suhteiden hoidosta yksittäisten kansalaisten avustamiseen.

Tehtävän kuvaus

Ulkoministeriö hakee tarkastajaa vakinaiseen virkaan ja tehtävään Afrikan ja Lähi-idän osaston Lähi-idän yksikköön (ALI-10) 1.5.2023 alkaen. Tehtävä sijoittuu yksikön Lähi-idän rauhanprosessi (MEPP) -tiimiin.

Tehtävässä toimitaan Hauraiden valtioiden kehitysyhteistyö (kyt) -tiimin vetäjänä sekä Palestiinan maaohjelmasta vastaavana virkahenkilönä. Tiimi koostuu Lähi-idän (ALI-10) ja pohjoisen Afrikan (ALI-40) yksiköissä kehitysyhteistyötehtäviä hoitavista. Tiimin jäsenet ovat jäseniä myös aluetiimeissään.

Tarkastaja on vastuussa yksiköissä tehtävän kehitysyhteistyön koordinoinnista, neuvonnasta ja laadun kehittämisestä (ml. tiimin määrärahasuunnittelun kokonaisvastuu). Hänelle kuuluu myös hauraiden valtioiden kyt-lähestymistavan (neksus) kehittäminen yhdessä osaston neuvonantajien (ja muiden osastojen) kanssa sekä tarvittavin osin Palestiinan poliittista seurantaa.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin.

Kielitaidon osalta kelpoisuusvaatimuksena on suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Lisäksi kelpoisuusvaatimuksena on virkaan kuuluvien tehtävien hoitamiseen tarvittava englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Tehtävään valitun tulee olla Suomen kansalainen.

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Parhaat edellytykset tehtävän menestyksekkääseen hoitamiseen antaa vahva erityisasiantuntemus. Tehtävä on kyt- tiiminvetäjän tehtävä. Tehtävässä eduksi luetaan vaativa teoreettinen osaaminen ja laaja käytännön perehtyneisyys tehtäviin, erityisesti toimintaan hauraissa konteksteissa. Tehtävään sisältyy tässä muodossa sekä kyt-deskitehtäviä (Palestiina), koordinointia, prosessien vetovastuuta että tiimin johtamista.

Tehtävän osa-alueisiin perehtyneisyyden lisäksi kokemus yksiköiden ALI-10 (Lähi-itä) ja ALI-40 (pohjoinen Afrikka) alueesta sekä ymmärrys sen monimutkaisesta kansainvälisestä dynamiikasta katsotaan eduksi.

Muu kielitaito

Muu kuin kelpoisuusvaatimuksissa mainittu kielitaito, erityisesti arabian ja/tai ranskan taito luetaan eduksi.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen

Työaika: Virastotyöaika

Tehtävä alkaa: 1.5.2023 tai sopimuksen mukaan

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 27.3.2023 16.15

ID: 24-94-2023

Sähköiset hakemukset:

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Ulkoministeriö / Henkilöstöyksikkö
PL 176
00023 Valtioneuvosto

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkaus määräytyy ministeriön palkkausjärjestelmän vaativuustason 10 B (3 850,71 €/kk) mukaisesti. Tämän lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvaa lisää.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä: 1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Riikka Eela
Yksikönpäällikkö
+358 50 469 9692 (yhteydenotot ajalla 22.–27.3.)
riikka.eela@formin.fi

Toimipiste

Ulkoministeriö
Laivastokatu 22, PL 176
00023 Valtioneuvosto

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Tehtävässä voidaan noudattaa koeaikaa.
Ulkomailla suoritetusta korkeakoulututkinnosta tulee olla esittää Opetushallituksen hyväksymä rinnastustodistus hakuajan päättymiseen mennessä.

Hae paikkaa alkuperäisen ilmoitussivun kautta