Työpaikat

Tarkastaja, Kiina-asiantuntija

Ilmoittaja
Paikkakunta
Helsinki
Työsuhdetyyppi
Kokoaikainen
Viimeinen hakupäivä

Organisaation esittely

Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia sekä toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen maailman hyväksi. Ulkoministeriö ja sen alainen edustustoverkko ulkomailla palvelevat suomalaisia, suomalaista talouselämää ja yhteiskuntaa, valtion johtoa sekä eduskuntaa.

Suomen edustustot palveluineen ovat koko suomalaisen yhteiskunnan ja kaikkien suomalaisten käytettävissä. Eri maissa sijaitsevien suurlähetystöjen, konsulaattien ja muiden toimipisteiden lisäksi Suomella on edustustoja kansainvälisissä järjestöissä, esimerkiksi YK:ssa. Työn kirjo ulottuu valtioiden välisten suhteiden hoidosta yksittäisten kansalaisten avustamiseen.

Tehtävän kuvaus

Ulkoministeriö hakee tarkastajaa Kiina-asiantuntijaksi Itäisen Aasian ja Oseanian yksikköön (ASA-10) määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.8.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan 31.7.2023 saakka.

Itäisen Aasian ja Oseanian yksikkö kehittää Suomen ja EU:n suhteita alueen maihin ja järjestöihin ja edistää Suomen kokonaisvaltaisia tavoitteita eri politiikka-alueilla sekä Suomen ja suomalaisten toimijoiden etuja alueella.

Osana yksikön Itä-Aasia-tiimiä Kiina-asiantuntija seuraa Kiinan sisäistä ja alueellista kehitystä. Hän vastaa Suomen suhteista Mongoliaan sekä Hongkongin ja Macaon erityishallintoalueisiin. Lisäksi hän huolehtii Suomen eduista Taiwanilla. Hän valmistelee sekä poliittisen että virkamiestason vierailuja näihin maihin ja hoitaa yhteydenpitoa alueen edustustoihin. Hän avustaa Suomen toimintalinjauksien ja kantojen muodostamisessa EU:ssa ja kansainvälisissä järjestöissä esillä oleviin kysymyksiin.

Kiina-asiantuntijan pääasialliset tehtävät liittyvät Kiinan kansantasavallan yhteiskuntajärjestelmään, ihmisoikeuskysymyksiin ja oikeusvaltioyhteistyöhön liittyviin kysymyksissä. Hän tukee ja neuvoo ministeriön muita osastoja sekä valtionhallinnon toimijoita Kiinaan liittyvissä asioissa. Kiina-asiantuntija rakentaa ja ylläpitää koti- ja ulkomaisia sidosryhmäverkostoja sekä vastaa yleisiin Kiinaa liittyviin tiedusteluihin. Hän sijaistaa EU-Kiina-suhteista vastaavaa virkamiestä tämän poissa ollessa.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa sekä perehtyneisyyttä virkaan kuuluviin tehtäviin. Kielitaidon osalta edellytetään suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen vähintään tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää englannin kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa. Tehtävään valitun tulee olla Suomen kansalainen.

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Suomi (suullinen): erinomainen
Suomi (kirjallinen): erinomainen
Suomi (ymmärtäminen): erinomainen

Ruotsi (suullinen): tyydyttävä
Ruotsi (kirjallinen): tyydyttävä
Ruotsi (ymmärtäminen): tyydyttävä

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Hakijalla tulisi olla Kiinan politiikan ja yhteiskunnan hyvää tuntemusta sekä työkokemusta Itä-Aasiaan liittyvistä tehtävistä. Kokemus Suomen ulkoasiainhallinnosta tai sitä vastaavista julkishallinnon tehtävistä katsotaan merkittäväksi eduksi.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kykyä sujuvan asiatekstin tuottamiseen suomeksi ja englanniksi, kykyä suorittaa itsenäisesti ja tulosvastuullisesti useita tehtäviä samanaikaisesti tiukoissa aikarajoissa sekä hyviä neuvottelu-, esiintymis- ja vuorovaikutustaitoja. Suomen elinkeinoelämän, valtionhallinnon ja kansalaisjärjestöjentuntemus katsotaan eduksi.

Työssä tarvittava kielitaito

Kelpoisuusvaatimuksiin kuuluvan kielitaidon lisäksi muu relevantti kielitaito lasketaan eduksi, erityisesti mandariinikiinan kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen

Työaika: Virastotyöaika

Tehtävä alkaa: 1.8.2020 tai sopimuksen mukaan

Määräaikainen, päättyy: 31.7.2023

Viran luonne: Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään:   14.7.2020 16:15

ID:   24-395-2020

Sähköiset hakemukset:

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Ulkoministeriö / Henkilöstöyksikkö
PL 176
00023 Valtioneuvosto

Liitä mukaan CV

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkaus määräytyy ministeriön palkkausjärjestelmän vaativuustason 10A (3.404,03 e/kk) mukaisesti, minkä lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvaa lisää.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Arto Haapea
yksikönpäällikkö
(soittoajat tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 13–14)
+358 295 350 416
Arto.Haapea@formin.fi

Miia Rantanen
Itä-Aasian tiiminvetäjä,
kyselyt 6.7. alkaen
+358 295 350 056
miia.rantanen@formin.fi

Toimipiste

Ulkoministeriö
Laivastokatu 22, PL 176
00023 Valtioneuvosto

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Tehtävässä voidaan noudattaa koeaikaa.

Tilaa uutiskirje

Saat kerran viikossa koosteen Maailma.netin uutisista, tapahtumista ja työpaikoista sähköpostiisi. Tietojasi käytetään vain uutiskirjeen lähettämiseen. Rekisteriseloste täällä.