Tarkastaja, kehitysyhteistyön hallinto- ja oikeusyksikkö | Maailma.net Hyppää pääsisältöön

Hae

Hae sivuilta

Tarkastaja, kehitysyhteistyön hallinto- ja oikeusyksikkö

Ilmoittaja

Ulkoministeriö

Paikkakunta

Helsinki

Työsuhdetyyppi

Kokoaikainen

Viimeinen hakupäivä

Organisaation esittely

Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia sekä toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen maailman hyväksi. Ulkoministeriö ja sen alainen edustustoverkko ulkomailla palvelevat suomalaisia, suomalaista talouselämää ja yhteiskuntaa, valtion johtoa sekä eduskuntaa.

Suomen edustustot palveluineen ovat koko suomalaisen yhteiskunnan ja kaikkien suomalaisten käytettävissä. Eri maissa sijaitsevien suurlähetystöjen, konsulaattien ja muiden toimipisteiden lisäksi Suomella on edustustoja kansainvälisissä järjestöissä, esimerkiksi YK:ssa. Työn kirjo ulottuu valtioiden välisten suhteiden hoidosta yksittäisten kansalaisten avustamiseen.

Tehtävän kuvaus

Ulkoministeriö hakee tarkastajaa kehitysyhteistyön hallinto- ja oikeusyksikköön (KEO-80) vakituiseen virkaan 1.12.2022 lukien tai sopimuksen mukaan.

Osana ylitarkastajasta ja tarkastajasta koostuvaa tiimiä tarkastaja vastaa Suomen julkisen kehitysyhteistyön tilastollisesta raportoinnista ja seurannasta sekä sisäisten raportointijärjestelmien kehittämisestä.

Ulkoministeriö toimii kansallisena tilastoviranomaisena kehitysyhteistyötä koskevien tilastojen osalta.

Päätehtäviä ovat seuraavat:

  • Suomelle kansainvälisissä sopimuksissa ja OECD:n kehitysyhteistyökomitean jäsenyyden perusteella kuuluva raportointi kehitysyhteistyön sitoumuksista ja maksuista,
  • kehitysyhteistyötilastointiin (OECD:n kehitysapukomitean määritelmä Official Development Assistance) liittyvät lausunnot ja kehittämiskysymykset,
  • taloussuunnitteluun ja tilastointiin tarvittavien tietojen keruu ja käsittely ulkoministeriön ja muiden ministeriöiden hallinnoimasta julkisesta kehitysyhteistyöstä,
  • kehitysyhteistyön tulosraportoinnin ja siihen liittyvien tietojärjestelmien kehittämiseen liittyvät tehtävät yhteistyössä tulosohjauksen kehittämistä koordinoivan kehityspolitiikan yksikön kanssa,
  • openaid.fi-sivuston päivitys- ja kehitystyö sekä muut tietojen visualisointiin liittyvät kehitystehtävät sisäisen päätöksenteon tueksi sekä julkiseen käyttöön,
  • muut tietojärjestelmien kehittämiseen liittyvät tehtävät yhteistyössä kehitysyhteistyön tietojärjestelmien kehittämisestä vastaavan tiimin sekä taloussuunnittelu- ja taloushallintotiimien kanssa,
  • muut yksikön päällikön määräämät tehtävät.
     

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin. Kielitaidon osalta kelpoisuusvaatimuksina ovat suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Vieraiden kielten osalta kelpoisuusvaatimuksena on viran hoitamiseen tarvittava kielitaito. Viran hoitamisessa tarvitaan englannin kielen taitoa.
Tehtävään valitun tulee olla Suomen kansalainen.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Parhaat edellytykset tehtävän menestyksekkäälle hoitamiselle antaa kokemus tilastoaineistojen kokoamisesta ja tietovarastoinnista ja kokemus Suomen valtionhallinnon budjetointi- ja taloushallintokäytänteistä sekä julkisen sektorin tilastointitoimista. Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös tilastoanalyyseissä ja tilastotietojen koonnissa käytettävien ohjelmistojen (esim. SAS, R, Excel) monipuolista hallintaa.

Lisäksi käytännön kokemus datan visualisoinnista, business intelligence raportoinnista (erityisesti IBM Cognos) ja asianhallintajärjestelmistä sekä kehitysyhteistyön ja kehityspolitiikan tuntemus on eduksi. Myös kansainvälisen tilastointitehtävien kokemus (OECD,YK,EU) katsotaan hakijalle eduksi.

Virkaan kuuluvien tehtävien menestyksellisen hoitamisen kannalta on tärkeää, että valittavalla on hyvät vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaidot sekä koulutus- ja esiintymisvalmiuksia.

Muu kielitaito

Muu kuin kelpoisuusvaatimuksissa mainittu kielitaito katsotaan eduksi.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen

Työaika:   Virastotyöaika

Tehtävä alkaa:   1.12.2022 tai sopimuksen mukaan

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään:   17.8.2022 23:59

ID:   24-409-2022

Sähköiset hakemukset:

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Ulkoministeriö / Henkilöstöyksikkö
PL 176
00023 Valtioneuvosto

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkaus määräytyy ministeriön palkkausjärjestelmän vaativuustason 9B (3 351,57 e/kk) mukaisesti. Tämän lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvaa lisää.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Ramses Malaty
Yksikönpäällikkö
+358 295 351 001
ramses.malaty@formin.fi

Toimipiste

Ulkoministeriö
Laivastokatu 22, PL 176
00023 Valtioneuvosto

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Tehtävässä voidaan noudattaa koeaikaa.

Ulkomailla suoritetusta korkeakoulututkinnosta tulee olla esittää Opetushallituksen hyväksymä rinnastustodistus hakuajan päättymiseen mennessä.

Hae paikkaa alkuperäisen ilmoitussivun kautta