Työpaikat

Tarkastaja, kehitysyhteistyön hallinto- ja oikeusyksikkö

Ilmoittaja
Paikkakunta
Helsinki
Työsuhdetyyppi
Kokoaikainen
Viimeinen hakupäivä

Organisaation esittely

Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia sekä toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen maailman hyväksi. Ulkoministeriö ja sen alainen edustustoverkko ulkomailla palvelevat suomalaisia, suomalaista talouselämää ja yhteiskuntaa, valtion johtoa sekä eduskuntaa.

Suomen edustustot palveluineen ovat koko suomalaisen yhteiskunnan ja kaikkien suomalaisten käytettävissä. Eri maissa sijaitsevien suurlähetystöjen, konsulaattien ja muiden toimipisteiden lisäksi Suomella on edustustoja kansainvälisissä järjestöissä, esimerkiksi YK:ssa. Työn kirjo ulottuu valtioiden välisten suhteiden hoidosta yksittäisten kansalaisten avustamiseen.

Tehtävän kuvaus

Tarkastaja toimii yksikön taloussuunnittelutiimissä, joka koostuu ylitarkastajasta, tarkastajasta ja hallintovastaavasta.

Viran pääasiallisena tarkoituksena on koordinoida julkisen kehitysyhteistyön määrärahojen suunnittelua ja käyttöä sekä tarjota tietoa kehitysyhteistyömäärärahoista ministeriön eri yksiköille ja ulkoisille sidosryhmille.

Päätehtäviin kuuluvat kehitysyhteistyömäärärahojen taloussuunnittelu ja hallinnointi, ml. talousarvioesitys, toiminta- ja taloussuunnitelma sekä valtioneuvoston kehysvalmistelu kehitysyhteistyön osalta. Tehtäviin liittyy myös koulutusta ja neuvontaa sekä osallistumista varainkäytön suunnittelujärjestelmän (TASU) sekä muiden kehitysyhteistyöhallinnon tietojärjestelmien kehittämiseen.

Viran kelpoisuusvaatimuksina (valtioneuvoston asetus ulkoasiainhallinnosta 256/2000) ovat korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin. Kielitaitoa koskevina kelpoisuusvaatimuksina ovat suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito, ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito sekä viran hoitamiseen tarvittava vieraiden kielten taito.

Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää soveltuvaa korkeakoulututkintoa, käytännön työkokemusta valtionhallinnon budjetointikäytänteistä, Excel-ohjelmiston monipuolista hallintaa, hyvää englannin kielen taitoa, kykyä itsenäiseen ongelmanratkaisuun, oma-aloitteisuutta, hyviä vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoja sekä koulutus- ja esiintymisvalmiuksia.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Viran kelpoisuusvaatimuksina (valtioneuvoston asetus ulkoasiainhallinnosta 256/2000) ovat korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin. Kielitaitoa koskevina kelpoisuusvaatimuksina ovat suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito, ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito sekä viran hoitamiseen tarvittava vieraiden kielten taito.

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Suomi (suullinen): erinomainen
Suomi (kirjallinen): erinomainen
Suomi (ymmärtäminen): erinomainen

Ruotsi (suullinen): tyydyttävä
Ruotsi (kirjallinen): tyydyttävä
Ruotsi (ymmärtäminen): tyydyttävä

Hakijalta odotamme

Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää soveltuvaa korkeakoulututkintoa, käytännön työkokemusta valtionhallinnon budjetointikäytänteistä, Excel-ohjelmiston monipuolista hallintaa, hyvää englannin kielen taitoa, kykyä itsenäiseen ongelmanratkaisuun, oma-aloitteisuutta, hyviä vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoja sekä koulutus- ja esiintymisvalmiuksia.
IBM Cognos -ohjelmiston osaaminen ja kehitysyhteistyön tuntemus lasketaan eduksi.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen

Työaika: Virastotyöaika

Tehtävä alkaa: 1.12.2019

Määräaikainen, päättyy: 31.8.2020 Viransijaisuus

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 17.9.2019 16:15

ID:   24-299-2019

Sähköiset hakemukset:

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Ulkoministeriö / Henkilöstöyksikkö
PL 176
00023 Valtioneuvosto

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Tehtävän palkkaus määräytyy ulkoasiainhallinnon palkkausjärjestelmän vaativuustason 9A mukaisesti (peruspalkka 2988,49 euroa/kk). Peruspalkan lisäksi maksetaan työsuoritukseen perustuvaa henkilökohtaista palkanosaa, jonka suuruus on 0,00 48,00 % peruspalkasta.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Lotta Karlsson
Yksikönpäällikkö
+358 295 351 932

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Lisätietoja tehtävästä antavat kehitysyhteistyön hallinto- ja oikeusyksikön päällikkö Lotta Karlsson puh. 0295 351 932 tai etunimi.sukunimi@formin.fi ja yksikön taloussuunnittelutiimin vetäjä, ylitarkastaja Laura Pietilä puh. 0295 351 890 tai etunimi.sukunimi@formin.fi. Palvelussuhteen ehdoista tietoja antaa hallinnollinen avustaja Tiina Sorsimo ulkoministeriön hallintopalvelujen henkilöstösuunnitteluyksiköstä puh. 0295 351 846 tai etunimi.sukunimi@formin.fi.

Tehtävään ehdolla olevasta hakijasta tehdään hakijan suostumuksella turvallisuusselvitys (laki turvallisuusselvityksistä 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.poliisi.fi/supo.
 

Tilaa uutiskirje

Saat kerran viikossa koosteen Maailma.netin uutisista, tapahtumista ja työpaikoista sähköpostiisi. Tietojasi käytetään vain uutiskirjeen lähettämiseen. Rekisteriseloste täällä.