Työpaikat

Tarkastaja (Afrikan sarvi -tiimi)

Ilmoittaja
Paikkakunta
Helsinki
Työsuhdetyyppi
Kokoaikainen
Viimeinen hakupäivä

Organisaation esittely

Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia sekä toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen maailman hyväksi. Ulkoministeriö ja sen alainen edustustoverkko ulkomailla palvelevat suomalaisia, suomalaista talouselämää ja yhteiskuntaa, valtion johtoa sekä eduskuntaa.

Suomen edustustot palveluineen ovat koko suomalaisen yhteiskunnan ja kaikkien suomalaisten käytettävissä. Eri maissa sijaitsevien suurlähetystöjen, konsulaattien ja muiden toimipisteiden lisäksi Suomella on edustustoja kansainvälisissä järjestöissä, esimerkiksi YK:ssa. Työn kirjo ulottuu valtioiden välisten suhteiden hoidosta yksittäisten kansalaisten avustamiseen.

Tehtävän kuvaus

Ulkoasiainministeriö hakee tarkastajan äitiyslomasijaista Afrikan sarven ja itäisen Afrikan yksikköön (ALI-20) virkasuhteeseen ajanjaksolle 25.3.2020 5.2.2021 tai sopimuksen mukaan.

Afrikan Sarvi -tiimin tarkastajan tehtävissä korostuvat tällä hetkellä muun muassa:

  1. Suomen kahdenvälistä kehitysyhteistyötä ohjaavan Somalian maaohjelman ja maastrategian valmistelu, toteutuksen hallinnointi, raportointi ja valvonta
  2. Somalian vakauttamiseen ja valtionrakennukseen ja kehityspolitiikkaan liittyvä seuranta ja tukeminen
  3. Eritrean hankkeiden hallinnointi ja osallistuminen maan poliittisen tilanteen seurantaan
  4. Avustaminen Suomen ja vastuualueen maiden kahdenvälisten suhteiden hoidossa ml. vierailuvalmistelut
  5. Osallistuminen EU:n ulkosuhteisiin liittyvien Suomen linjausten ja kantojen valmisteluun alueen maiden osalta
  6. Osallistuminen alueen poliittisen, ihmisoikeus- ja muuttoliikekysymysten seurantaan
  7. UM:n ulkopuolisten tahojen palvelu alueen maihin liittyvissä asioissa
  8. Muut yksikön päällikön määräämät tehtävät

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin. Kielitaidon osalta edellytetään suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen vähintään tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. Lisäksi viran hoitaminen edellyttää hyvää englannin kielen suullista ja kirjallista taito. Tehtävään valitun tulee olla Suomen kansalainen.

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Suomi (suullinen): erinomainen
Suomi (kirjallinen): erinomainen
Suomi (ymmärtäminen): erinomainen

Ruotsi (suullinen): tyydyttävä
Ruotsi (kirjallinen): tyydyttävä
Ruotsi (ymmärtäminen): tyydyttävä

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokemusta kehitysyhteistyötehtävistä. Lisäksi arvostetaan osaamista Suomen kehitysyhteistyön hallinnosta ja sen tulosperustaisista toimintatavoista ja instrumenteista, erityisesti kahdenvälisestä yhteistyöstä. Lisäksi arvostamme perehtyneisyyttä hauraisiin valtioihin, erityisesti Afrikan sarven maista, muuttoliikekysymyksistä, ja rauhan- ja konfliktikysymyksistä. Tehtävä edellyttää hyvää paineensietokykyä, joustavuutta sekä hyviä vuorovaikutus-, neuvottelu- ja verkottumistaitoja.

Tehtävän hoitaminen edellyttää valmiutta matkustaa alueen maissa.

Työssä tarvittava kielitaito

Tehtävän hoitaminen edellyttää hyvää englannin suullista ja kirjallista taitoa.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen

Työaika: Virastotyöaika

Tehtävä alkaa: 25.3.2020 Tehtävän aloitus 25.3.2020 tai sopimuksen mukaan

Määräaikainen, päättyy: 5.2.2021 Viransijaisuus

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 6.3.2020 16:15

ID:  24-65-2020

Sähköiset hakemukset:

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Ulkoministeriö / Henkilöstöyksikkö
PL 176
00023 Valtioneuvosto

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkaus määräytyy ministeriön palkkausjärjestelmän vaativuustason 10A (3 404,03 euroa/kk) mukaisesti, minkä lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvaa lisää.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Hanna Ojanperä
Tiiminvetäjä
+358 295 351 330
hanna.ojanpera@formin.fi

Theresa Zitting
Yksikön päällikkö
+358 295 351 330
theresa.zitting@formin.fi

Hanna-Maria Koivisto
Ulkoministeriö
0295350595

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Tehtävässä voidaan noudattaa koeaikaa
 

Tilaa uutiskirje

Saat kerran viikossa koosteen Maailma.netin uutisista, tapahtumista ja työpaikoista sähköpostiisi. Tietojasi käytetään vain uutiskirjeen lähettämiseen. Rekisteriseloste täällä.