Tarkastaja | Maailma.net Hyppää pääsisältöön

Hae

Hae sivuilta

Tarkastaja

Ilmoittaja

Ulkoministeriö

Paikkakunta

Helsinki

Työsuhdetyyppi

Kokoaikainen

Viimeinen hakupäivä

Organisaation esittely

Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia sekä toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen maailman hyväksi. Ulkoministeriö ja sen alainen edustustoverkko ulkomailla palvelevat suomalaisia, suomalaista talouselämää ja yhteiskuntaa, valtion johtoa sekä eduskuntaa.

Suomen edustustot palveluineen ovat koko suomalaisen yhteiskunnan ja kaikkien suomalaisten käytettävissä. Eri maissa sijaitsevien suurlähetystöjen, konsulaattien ja muiden toimipisteiden lisäksi Suomella on edustustoja kansainvälisissä järjestöissä, esimerkiksi YK:ssa. Työn kirjo ulottuu valtioiden välisten suhteiden hoidosta yksittäisten kansalaisten avustamiseen.

Tehtävän kuvaus

Ulkoministeriö hakee tarkastajaa kehitysyhteistyön hallinto- ja oikeusyksikköön (KEO-80) vakituiseen virkaan ja tehtävään 1.1.2023 lukien tai sopimuksen mukaan.

Tarkastaja toimii yksikön taloussuunnittelutiimissä, joka koostuu ylitarkastajasta, tarkastajasta ja hallintovastaavasta.

Viran pääasiallisena tarkoituksena on koordinoida julkisen kehitysyhteistyön määrärahojen suunnittelua ja käyttöä sekä tarjota tietoa kehitysyhteistyömäärärahoista ministeriön eri yksiköille ja ulkoisille sidosryhmille.

Päätehtäviin kuuluvat kehitysyhteistyömäärärahojen taloussuunnittelu ml. talousarvioesitys, toiminta- ja taloussuunnitelma sekä valtioneuvoston kehysvalmistelu kehitysyhteistyön osalta. Tehtäviin liittyy myös koulutusta ja neuvontaa sekä osallistumista kehitysyhteistyön budjetointijärjestelmän (KEBU) kehittämiseen sekä järjestelmän pääkäyttäjänä toimiminen. Tehtävään voi siältyä muita esimiehen määräämiä tehtäviä.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena tarkastajan tehtävään on korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin.
Kotimaisten kielten osalta kelpoisuusvaatimuksina ovat erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä). Vieraiden kielten osalta kelpoisuusvaatimuksena on viran hoitamiseen tarvittava englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito.Tehtävään valitun tulee olla Suomen kansalainen.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Parhaat edellytykset tehtävän menestykselliselle hoitamiselle antaa soveltuva korkeakoulututkinto, käytännön työkokemus valtionhallinnon budjetointikäytänteistä, Excel-ohjelmiston monipuolinen hallinta.

Hakijalle eduksi on kyky itsenäiseen ongelmanratkaisuun, oma-aloitteisuus, hyvät vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaidot sekä koulutus- ja esiintymisvalmiudet.

Käytännön työkokemus valtion taloussuunnittelusta, IBM Cognos -ohjelmiston osaaminen ja kehitysyhteistyön tuntemus lasketaan myös eduksi.

Muu kielitaito

Muu kuin kelpoisuusvaatimuksissa mainittu kielitaito luetaan eduksi.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen

Työaika: Virastotyöaika

Tehtävä alkaa: 1.1.2023 tai sopimuksen mukaan

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään:   1.12.2022 16.15

ID:   24-658-2022

Sähköiset hakemukset:

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Ulkoministeriö / Henkilöstöyksikkö
PL 176
00023 Valtioneuvosto

Palkkaukseen liittyvät tiedot

 Tehtävän palkkaus määräytyy ulkoasiainhallinnon palkkausjärjestelmän vaativuustason 9A mukaisesti (3 126,30 euroa/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvaa lisää.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Ramses Malaty
Yksikönpäällikkö
+358 295 351 001
ramses.malaty@formin.fi

Toimipiste

Ulkoministeriö
Laivastokatu 22, PL 176
00023 Valtioneuvosto

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Tehtävässä voidaan noudattaa koeaikaa.
Ulkomailla suoritetusta korkeakoulututkinnosta tulee olla esittää Opetushallituksen hyväksymä rinnastustodistus hakuajan päättymiseen mennessä.

Hae paikkaa alkuperäisen ilmoitussivun kautta