Tarkastaja | Maailma.net Hyppää pääsisältöön

Hae

Hae sivuilta

Tarkastaja

Ilmoittaja

Ulkoministeriö

Paikkakunta

Helsinki

Työsuhdetyyppi

Kokoaikainen

Viimeinen hakupäivä

Organisaation esittely

Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia sekä toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen maailman hyväksi. Ulkoministeriö ja sen alainen edustustoverkko ulkomailla palvelevat suomalaisia, suomalaista talouselämää ja yhteiskuntaa, valtion johtoa sekä eduskuntaa.

Suomen edustustot palveluineen ovat koko suomalaisen yhteiskunnan ja kaikkien suomalaisten käytettävissä. Eri maissa sijaitsevien suurlähetystöjen, konsulaattien ja muiden toimipisteiden lisäksi Suomella on edustustoja kansainvälisissä järjestöissä, esimerkiksi YK:ssa. Työn kirjo ulottuu valtioiden välisten suhteiden hoidosta yksittäisten kansalaisten avustamiseen.

Tehtävän kuvaus

Ulkoministeriö hakee tarkastajaa vakinaiseen virkaan 1.11.2022 lukien, tai sopimuksen mukaan, Afrikan ja Lähi-idän osastolle, Afrikan sarven ja Itäisen Afrikan yksikköön (ALI-20). Tarkastaja sijoittuu jäsenenä Tansania -tiimiin, jonka tehtäviin kuuluu Suomen kokonaisvaltaisten suhteiden edistäminen Tansaniaan, Ruandaan, Burundiin ja Kongon Demokraattiseen Tasavaltaan ja Itä-Afrikan yhteisöön (mm. kehitysyhteistyö, kaupalliset ja poliittiset suhteet). Tarkastaja vastaa kehitysyhteistyön Tansania-maaohjelman hankehallinnosta kokonaisuudessaan.

Tällä hetkellä korostuvia tehtäviä:

  • Suomen kahdenvälistä kehitysyhteistyötä ohjaavan Tansanian -maaohjelman suunnittelu, toimeenpano, seuranta, hallinto ja viestintä yhteistyössä tiimin vetäjän, neuvonantajien sekä Dar es Salaamin suurlähetystön kanssa.
  • Kehitysyhteistyön hanke- ja taloushallinto hankesyklin kaikissa vaiheissa, ml. sopimusten neuvottelu ja laatiminen, tehtäväkuvausten laatiminen sekä hankintojen tekeminen
  • Osallistuminen vastuualueen maiden poliittisen ja taloudellisen tilanteen seurantaan sekä tarvittaessa Suomen kantojen muotoileminen ja tausta-asiakirjojen laatiminen tiimivetäjän tukena
  • Osallistuminen Suomen ja alueen maiden suhteita vahvistavien vierailujen valmisteluihin sekä tarvittaessa niihin liittyvän tausta-analyysin ja aineiston tuottaminen.
  • Muut yksikönpäällikön määräämät tehtävät

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Tarkastajan kelpoisuusvaatimuksina on korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin. Kielitaidon osalta kelpoisuusvaatimuksina ovat erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Vieraiden kielten osalta kelpoisuusvaatimuksena on viran hoitamiseen tarvittava englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Tehtävään valitun tulee olla Suomen kansalainen.

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Parhaat edellytykset tehtävän menestykselliselle hoitamiselle antaa Suomen kehitysyhteistyön periaatteiden hyvä tuntemus ja aikaisempi kokemus kehitysyhteistyötehtävistä. Arvostamme osaamista Suomen kehitysyhteistyön eri yhteistyömuotojen suunnittelusta ja seurannasta, hankehallinnosta sekä tulosperusteisista toimintatavoista. Hakijalta toivomme perehtyneisyyttä erityisesti kahdenväliseen kehitysyhteisyhteistyöhön. Tehtävä pitää sisällään yhteydenpitoa ja neuvotteluita erilaisten toimijoiden kanssa, joita ovat esimerkiksi muut hallitukset, hallitustenväliset järjestöt, sekä kansalaisyhteiskunnan edustajat. Arvostamme itsenäistä otetta, paineensietokykyä, joustavuutta sekä hyviä vuorovaikutus-, neuvottelu- ja verkottumistaitoja.

Tehtävän hoitaminen edellyttää valmiutta matkustaa alueen maissa.

Muu kielitaito

Tehtävän menestykselliselle hoitamiselle sujuva englannin suullinen ja kirjallinen taito on tarpeen.
Muu kuin kelpoisuusvaatimuksissa mainittu kielitaito, erityisesti ranskan kielen taito, luetaan eduksi.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen

Työaika: Virastotyöaika

Tehtävä alkaa: 1.11.2022 tai sopimuksen mukaan

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 5.10.2022 16.15

ID:   24-571-2022

Sähköiset hakemukset:

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Ulkoministeriö / Henkilöstöyksikkö
PL 176
00023 Valtioneuvosto

Palkkaukseen liittyvät tiedot

 Palkkaus määräytyy ministeriön palkkausjärjestelmän vaativuustason 10A
(3 441,47 euroa/kk) mukaisesti, minkä lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvaa lisää.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Jukka Pajarinen
Yksikön päällikkö
Puh: 050 407 4431
jukka.pajarinen@formin.fi

Markus Heydemann
Lähetystöneuvos
+358 50 4676 956
markus.heydemann@formin.fi

Toimipiste

Ulkoministeriö
Laivastokatu 22, PL 176
00023 Valtioneuvosto

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Tehtävässä voidaan noudattaa koeaikaa.

Ulkomailla suoritetusta korkeakoulututkinnosta tulee olla Opetushallituksen hyväksymä rinnastustodistus hakuajan päättymiseen mennessä.

Hae paikkaa alkuperäisen ilmoitussivun kautta