Työpaikat

Post doc / erikoistutkija

Ilmoittaja
Työsuhdetyyppi
Kokoaikainen
Viimeinen hakupäivä

Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos ja Turun yliopisto hakevat post doc / erikoistutkijaa tutkimuskonsortioon Social networks, fertility and wellbeing in ageing populations: Building demographic resilience in Finland (NetResilience). (See below for more information in English.)

Noin 30-33 kuukauden työsuhde alkaa 1.1.2022 tai sopimuksen mukaan, hakemuksen viimeinen jättöpäivä on 30.11.2021. Tutkijan työntekopaikka on Väestöliitto ja hän tekee yhteistyötä Turun yliopistossa olevan tutkimusryhmän kanssa. Tehtävä sijoittuu sekä Väestöliittoon että Turun yliopistoon INVEST Lippulaivaan eli tutkija on 50 % työsuhteessa Väestöliittoon ja 50% työsuhteessa Turun yliopistoon.

Keitä olemme?

Väestöliitto on sosiaali- ja terveysalalla toimiva asiantuntijajärjestö, joka edistää perheiden, nuorten ja koko väestön hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta sekä onnellista ja tasapainoista elämää. Väestöliitto on yhteiskunnallinen vaikuttaja sekä luotettavan tutkimustiedon ja palveluiden tuottaja ja kehittäjä.

Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos tutkii perheitä, parisuhteita ja väestön ikääntymistä tutkimusjohtaja Anna Rotkirchin johdolla. Väestöntutkimuslaitoksella korkeatasoinen tutkimus yhdistyy elävään ja kannustavaan tiimityöhön ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Tutkimuslaitos on SHARE Suomen ja GGS Suomen tieteellinen vastuutaho ja Population Europe-verkoston aktiivinen jäsen. Väestöliitto on tasa-arvoinen ja perheystävällinen työnantaja. Toimipaikkamme on Helsingin keskustassa. Turun yliopisto on maailmanluokan monialainen tutkimusyliopisto, joka tarjoaa haasteellisia työtehtäviä ja ainutlaatuisen näköalapaikan suomalaiseen ja kansainväliseen tiede- ja koulutusmaailmaan.

Mitä tarjoamme?

Väestöntutkimuslaitos on yksi viidestä tahosta, jotka kuuluvat ”Sosiaaliset verkostot, syntyvyys ja hyvinvointi ikääntyvässä Suomessa (NetResilience)” -tutkimuskonsortioon. NetResiliencen rahoittaa Suomen Akatemian yhteydessä toimiva Strategisen tutkimuksen neuvosto, osana DEMOGRAPHY-ohjelmaa. Tutkimusprofessori Anna Rotkirch toimii NetResilience-konsortion varajohtajana ja sitä johtaa Antti Tanskanen Turun yliopistosta. Muut konsortion osapuolet tulevat Aalto-yliopistosta ja Helsingin yliopistosta.

NetResilience tutkii sitä, miten sosiaaliset verkostomme muuttuvat väestönrakenteen muuttuessa ja miten verkostot edesauttavat sopeutumista väestörakenteen muutoksiin. Yhdistämme perhetutkimusta ja uusinta tieteellistä ymmärrystä sosiaalisten verkostojen rakenteista ja merkityksistä käyttäen muun muassa verkostoanalyysin menetelmiä. Väestöliiton tutkimusosuus keskittyy nuorten aikuisten perheellistymiseen ja tulevaisuudenodotuksiin sekä toivotun lastensaannin esteisiin ja edellytyksiin eri väestöryhmissä. Väestöliitto vastaa myös hankkeen yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta ja yhteistyöstä sidosryhmien kanssa.

Työyhteisömme on iloinen, rento ja tasa-arvoinen. Tarjoamme luovan ja vahvasti poikkitieteellisen tutkimusympäristön ja runsaasti vaikuttamisen mahdollisuuksia. Tutkimuskonsortioon osallistuu väestötietelijöitä, sosiaalisen verkostojen tutkijoita, psykologeja ja evoluutiobiologeja. Siihen liittyy myös mahdollisuuksia lyhyt- ja pitkäkestoisempiin tutkijavierailuihin Euroopassa.

Edellytykset

Etsimme tiimiimme itsenäistä ja luovaa tutkijaa, joka hyödyntää erityisesti Survey of Health, Ageing and Retirement (SHARE) -kyselyaineistoa ja sen sosiaalisia verkostoja koskevaa osaa tutkiakseen 50 vuotta täyttäneiden parisuhteita ja erityisesti sosiaalisten verkostojen vuorovaikutusta parisuhdehistorian, parisuhteita koskevien toiveiden, muiden läheisten ihmissuhteiden sekä fyysisen ja psyykkisen terveyden kanssa.

Hakijalta edellytetään hyväksytty tai loppusuoralla oleva väitöskirja väestötieteestä, sosiologiasta, tilastotieteestä, psykologiasta, ekologiasta tai vastaavalta tieteenalalta. Olet kiinnostunut perheistä ja ihmisen sosiaalisuuden ja hyvinvoinnin tutkimuksesta. Erinomaiset tilastoanalyyttiset taidot, rekisteri- ja kyselyaineistojen analyysitaidot ja sujuva akateeminen englanti ovat keskeisiä vaatimuksia. Kokemus sosiaalisten verkostojen analyysimenetelmistä ja SHARE-aineistosta katsotaan eduksi.

Palkkaus

Väestöliiton osalta palkka seuraa sosiaalialan järjestöjen työehtosopimusta. Turun yliopiston työsuhteen osalta palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Tohtoritutkinnon suorittaneen erikoistutkijan aloituspalkka on keskimäärin noin 3300-4000 euroa kuukaudessa. Palkka määritellään työsuhteen alussa henkilön pätevyyden ja tutkimuskokemuksen perusteella. Työsuhteen aikana palkkaa tarkistetaan henkilökohtaisen suoriutumisen perusteella.

Hakeminen

Hakemukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat, yhdistettynä yhteen pdf-tiedostoon:

a. Vapaamuotoinen hakemus, johon sisältyvät ainakin yhden suosittelijan nimi ja yhteystiedot sekä palkkatoive

b. CV, sisältäen julkaisuluettelon

c. kaksi esimerkkiä tutkimusartikkeleista

Lisätietoja tutkimustehtävistä ja tiimistämme antaa Anna Rotkirch,
040-7763086, anna.rotkirch@vaestoliitto.fi

Lisätietoja Net Resilience tutkimusskonsortiosta tästä https://www.vaestoliitto.fi/tutkimus/vaestonkehitys/netresilience-sosiaaliset-verkostot/

 

POST DOC POSITION

We are recruiting a postdoctoral or senior researcher to study couple relations and family dynamics in old age at the Population Research Institute, Väestöliitto – Family Federation of Finland in Helsinki, 2022-2024 (30-33 months).

Tentative starting date: 1. Jan 2022

Application deadline: 30 November 2021

Social networks, fertility and resilience

The Population Research Institute (PRI) of Väestöliitto is studying the significance of couple and other close social relationships for health and active ageing. The current research position focuses on couple relations and wellbeing in old age.

We are looking for an independent and motivated researcher who will study changes in couple relationships across the life course in ageing societies. More specifically, you will investigate how close social ties are associated with partnership histories, and how these social relations relate to mental and physical wellbeing, likely using different waves of the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE).

The position is associated with the research project Partnership and Family Dynamics in Old Age (LoveAge) directed by prof. Anna Rotkirch and funded by the Academy of Finland, in collaboration with the research consortium “Social networks, fertility and wellbeing” (NetResilience), with professor Antti Tanskanen as PI and PRI research professor Anna Rotkirch as co-PI, funded by the Strategic Research Council at the Academy of Finland, funded for 2022-24 (with options for a second period 2025-27).

What we offer

The PRI is a demographic and sociological research institute based in the centre of Helsinki. PRI is part of Väestöliitto, a large NGO working for the wellbeing of families and the population. The PRI has an established record of high-quality research and offers a vibrant and friendly environment with considerable outreach activities to media and the family and social sector. PRI is the scientific partner institute of SHARE and GGS-research infrastructures. Väestöliitto is an equal opportunities employer and a family-friendly work place. Hybrid work arrangements are supported.

We offer a colourful and cross-disciplinary research environment with considerable possibilities to create both academic and social impact. The project includes demographers, social network specialists, psychologists and evolutionary biologists. The Population research Institute is collaborating within Finland with Turku university, Helsinki university and Turku university and the employment relationship will be formed 50% to PRI and 50% to Turku university. The project also includes possibilities for research exchanges with our international collaboration partners in Austria, Hungary, Italy and the UK.

Requirements

The selected candidate should hold a PhD or have a PhD thesis near completion social sciences, e.g. Demography, Sociology, Statistics, Psychology, Ecology, or related disciplines, and is interested in ageing, families, social relations and wellbeing. You should have strong statistical expertise in quantitative data analysis, experience of working with survey or register data, and excellent skills in writing academic English. Experience of SHARE or social network analysis is a plus. Fluency in Finnish or Swedish is also a plus, but not obligatory.

Salary

The Population Research Institute follows the collective agreements of the organisations of the social sector in Finland. The Turku University follows the salary stipulations of the teaching and research staff of universities in Finland. The starting salary of a post doc researcher holding a PhD is on average 3300-4000 euros per month. The salary is agreed in the beginning of the employment relationship based on the competence and research experience of the employee. The salary can be adjusted during the employment relationship based on personal achievements.

How to apply

Your application should feature the following documents (combined into one single pdf):

a. Letter of Interest, including name and contact details of at least one reference familiar with your academic work, and expected salary

b. Curriculum Vitae, including List of Publications

c. two writing samples

Shortlisted candidates will be interviewed in person in Helsinki or online. For inquiries about the position, please email anna.rotkirch@vaestoliitto.fi or call at +358 407763086.

For more information about the NetResilience research consortium, see

https://www.vaestoliitto.fi/en/news/population-research-insitute-was-granted-funding/

For more information of the LoveAge project, see

https://www.vaestoliitto.fi/en/research/ageing-and-generations/loveage/

Tilaa uutiskirje

Saat kerran viikossa koosteen Maailma.netin uutisista, tapahtumista ja työpaikoista sähköpostiisi. Tietojasi käytetään vain uutiskirjeen lähettämiseen. Rekisteriseloste täällä.