Political Adviser | Maailma.net Hyppää pääsisältöön

Hae

Hae sivuilta

Political Adviser

Ilmoittaja

Kriisinhallintakeskus – CMC Finland

Paikkakunta

Työsuhdetyyppi

Viimeinen hakupäivä

Kriisinhallintakeskus hakee ehdokkaita EUSR in Bosnia and Herzegovina -toimistossa avoinna olevaan siviilikriisinhallintatehtävään:

Political Adviser – palkkaluokka 5a

Tehtäväkohtainen palkkaluokka perustuu sisäministeriön asetukseen (260/2023). Tässä ilmoituksessa esitetty palkkaluokka on alustava arvio, joka voi vielä muuttua tarkemmassa määrittelyssä. Palkkaluokka vahvistetaan viimeistään siinä vaiheessa, kun tehtävä on otettava vastaan. Haettavana olevaa tehtävää ei laissa siviilihenkilöiden osallistumisesta kriisinhallintaan (1287/2004) määritellä sihteeristötehtäväksi, joten tehtävässä toimiva asiantuntija ei siten ole oikeutettu sisäministeriön asetuksen (1388/2018) 6-8 pykälien mukaisiin asunto-, koulutus- ja päivähoitokorvauksiin.

Tehtävän sijoituspaikka on Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.

Hakijoiden tulee täyttää englanninkielinen hakemus sekä vapaamuotoinen hakemuksen saatekirje ja liittää ne hakemusta täydentävälle www-lomakkeelle viimeistään määräpäivänä 20.3.2023 klo 9.00. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei oteta ehdokasasettelussa huomioon. Lisätietoa tehtäviin hakeutumisen yleisistä edellytyksistä ja tarkemmat hakuohjeet verkkosivujemme hakumenettelyosiossa.

Toimittamalla hakemuksensa Kriisinhallintakeskukselle hakija antaa suostumuksensa hakemuksensa välittämiseen Suomen ulkoministeriölle ja EU:n erityisedustajan toimistoon. Kriisinhallintakeskus voi pyytää lausuntoa valtion palvelussuhteessa olevista tai olleista ehdolle asettavista henkilöistä näiden nuhteettomuuden arvioimiseksi ja varmistuakseen, että tehtävään mahdollisesti nimitettävillä on edellytykset hoitaa tehtävää luotettavasti. Siviilikriisinhallintatehtävään valitusta henkilöstä tehdään tämän suostumuksella turvallisuusselvityslain (726/2014) mukainen perusmuotoinen turvallisuusselvitys.

Linkki ilmoitukseen