Patrol Officer, UNFICYP | Maailma.net Hyppää pääsisältöön

Hae

Hae sivuilta

Patrol Officer, UNFICYP

Ilmoittaja

Kriisinhallintakeskus – CMC Finland

Paikkakunta

Työsuhdetyyppi

Viimeinen hakupäivä

Kriisinhallintakeskus hakee ehdokkaita United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP) -operaatiossa avoinna oleviin poliisiasiantuntijatehtäviin:

Patrol Officer – vaativuusluokka 4 (2 tehtävää)

Siviilikriisinhallinnan peruskoulutuksen suorittaminen (ellei hakija ole aiemmin palvellut siviilikriisinhallintalain mukaisessa palvelussuhteessa) katsotaan siviilikriisinhallinnan kenttätehtäviin merkittäväksi eduksi.

Asetettaessa henkilöitä ehdokkaaksi kyseiseen tehtävään voidaan etusijalle asettaa hakija, joka ei ole aiemmin ollut siviilikriisinhallintalaissa tarkoitetussa palvelussuhteessa. Yhdistyneiden kansakuntien tällä hetkellä voimassa oleva lähetettyjä poliisiasiantuntijoita koskeva yläikäraja on 55 vuotta. Tästä syystä ehdokkaaksi ei aseteta kyseisen iän jo saavuttaneita tai henkilöitä, jotka saavuttavat 55 vuoden iän ennen 31.12.2023. Enimmäispalvelusaika kyseisessä tehtävässä on kaksi vuotta.

Tehtäväkohtainen vaativuusluokka perustuu sisäministeriön asetukseen (1388/2018). Tehtäväkohtaisen palkkaluokan lisäksi maksetaan kulloinkin voimassa olevaa tasokorotusta, joka on tällä hetkellä kyseisen YK-operaation osalta yksi palkkaluokka. Enimmäispalvelusaika kyseisessä tehtävässä on kaksi vuotta.

Hakemuksen täyttämisessä pyydetään käyttämään erityistä huolellisuutta ja noudattamaan sihteeristön ohjeistusta, sillä sihteeristö jättää epäselvät, puutteelliset ja allekirjoittamattomat hakemukset käsittelemättä. Huolellisesti täytetyt ja allekirjoitetut hakemukset tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen hr@cmcfinland.fi ja lisäksi tulee täyttää hakemusta täydentävä www-lomake viimeistään määräpäivänä 26.9.2022 klo 9.00. Määräajan jälkeen toimitettuja hakemuksia ei oteta huomioon. Lisätietoa tehtäviin hakeutumisen yleisistä edellytyksistä ja tarkemmat hakuohjeet löytyvät täältä.

Toimittamalla hakemuksensa Kriisinhallintakeskukselle hakija antaa suostumuksensa hakemuksensa välittämiseen YK:n sihteeristölle sekä UNFICYP -operaatiolle. Siviilikriisinhallintatehtävään valitusta henkilöstä tehdään tämän suostumuksella turvallisuusselvityslain (726/2014) mukainen perusmuotoinen turvallisuusselvitys.

Linkki ilmoitukseen