Työpaikat

Neuvonantaja, kehityspolitiikka ja kehitysyhteistyö

Ilmoittaja
Työsuhdetyyppi
Kokoaikainen
Viimeinen hakupäivä

Organisaation esittely

Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia sekä toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen maailman hyväksi. Ulkoministeriö ja sen alainen edustustoverkko ulkomailla palvelevat suomalaisia, suomalaista talouselämää ja yhteiskuntaa, valtion johtoa sekä eduskuntaa.

Suomen edustustot palveluineen ovat koko suomalaisen yhteiskunnan ja kaikkien suomalaisten käytettävissä. Eri maissa sijaitsevien suurlähetystöjen, konsulaattien ja muiden toimipisteiden lisäksi Suomella on edustustoja kansainvälisissä järjestöissä, esimerkiksi YK:ssa. Työn kirjo ulottuu valtioiden välisten suhteiden hoidosta yksittäisten kansalaisten avustamiseen.

Tehtävän kuvaus

Neuvonantaja työskentelee ulkoasiainministeriössä Afrikan ja Lähi-idän osastolla. Hän tukee osaston johtoa, maatiimejä ja virkamiehiä sekä alueen edustustoja Suomen kehityspolitiikan ja -yhteistyön suunnittelussa ja toimeenpanossa.

Neuvonantajan tehtävien keskeiset osa-alueet ja tehtäväkokonaisuudet ovat:

  • Kehityspolitiikan ja -yhteistyön laatuun ja tuloksellisuuteen liittyvät tukipalvelut osaston johdolle, maatiimeille ja virkamiehille sekä edustustoille.
  • Kehityspolitiikan ja -yhteistyön hallinnon menettelytapojen kehittäminen ja yhtenäistäminen sekä niihin liittyvä neuvonta, ml. kehitysyhteistyön maaohjelmointi.
  • Osallistuminen kehityspoliittiseen ja kehitysyhteistyötä koskevaan keskusteluun ja koulutukseen sekä koulutuksen kehittäminen.

Tehtävät voivat muuttua virkasuhteen aikana.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa. Perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin. Kielitaidon osalta edellytetään suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen vähintään tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. Tehtävän hoitaminen edellyttää lisäksi hyvää englannin kielen taitoa. Tehtävään valitun tulee olla Suomen kansalainen.

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Suomi (suullinen): erinomainen

Suomi (kirjallinen): erinomainen
Suomi (ymmärtäminen): erinomainen

Ruotsi (suullinen): tyydyttävä
Ruotsi (kirjallinen): tyydyttävä
Ruotsi (ymmärtäminen): tyydyttävä

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää vähintään seitsemän vuoden relevanttia kokemusta, josta osa liittyen kehitysyhteistyön maatason toimintaan, sekä tehtävän vastuualueen monipuolista tuntemusta, mm. seuraavista osa-alueista:

  • Kahden- ja monenkeskisten kehitysohjelmien ja -hankkeiden suunnittelu, toteutus, seuranta ja evaluointi.
  • Suomen eri kehitysyhteistyökanavat ja -instrumentit sekä niihin liittyvät työprosessit ja menetelmät.
  • Kehitysyhteistyön maaohjelmointi.
  • Kehitysyhteistyön hankinnat.
  • Yleiset kehityskysymykset ja Suomen kehityspolitiikan periaatteet, ml. ihmisoikeusperustainen lähestymistapa (HRBA) sekä toimintatavat, ml. avun tuloksellisuusagenda ja tulosperustaisuus (RBM).
  • Afrikan ja Lähi-idän alue sekä ulkoasianministeriön ja kansainvälisen apuyhteisön toimintatavat.

Tehtävä edellyttää hyvää yhteistyökykyä ja palveluhenkisyyttä, ratkaisu- ja kehittämishakuisuutta, ja taitoa työskennellä sekä tiimissä että itsenäisesti. Tehtävässä vaaditaan myös hyviä neuvottelu-, koulutus- ja viestintätaitoja sekä verkostoitumistaitoja.

Työssä tarvittava kielitaito

Muu relevantti kielitaito, kuten portugali ja ranska lasketaan eduksi.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen

Työaika: Virastotyöaika

Tehtävä alkaa: 1.8.2020 Afrikan ja Lähi-idän osastolle määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.8.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan 31.8.2022 saakka.

Määräaikainen, päättyy: 31.8.2022 Viransijaisuus

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 6.3.2020 23:59

ID: 24-44-2020

Sähköiset hakemukset:

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Ulkoministeriö / Henkilöstöyksikkö
PL 176
00023 Valtioneuvosto

Palkkaukseen liittyvät tiedot

 Palkkaus määräytyy ministeriön palkkausjärjestelmän vaativuustason 11B (4157,12 euroa/kk) mukaisesti. Tämän lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvaa lisää.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Kristiina Kuvaja-Xanthopoulos
Apulaisosastopäällikkö
0295 351280
kristiina.kuvaja@formin.fi

Toimipiste

Ulkoministeriö
Laivastokatu 22, PL 176
00023 Valtioneuvosto

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Tehtävässä voidaan noudattaa koeaikaa.

Tilaa uutiskirje

Saat kerran viikossa koosteen Maailma.netin uutisista, tapahtumista ja työpaikoista sähköpostiisi. Tietojasi käytetään vain uutiskirjeen lähettämiseen. Rekisteriseloste täällä.