Lakimies vientivalvontayksikköön (KPO-40) | Maailma.net Hyppää pääsisältöön

Hae

Hae sivuilta

Lakimies vientivalvontayksikköön (KPO-40)

Ilmoittaja

Ulkoministeriö

Paikkakunta

Helsinki

Työsuhdetyyppi

Kokoaikainen

Viimeinen hakupäivä

Kansainvälisen kaupan osastoon kuuluvan vientivalvontayksikön tehtäviin kuuluvat kaksikäyttötuotteiden vientivalvonta ja luvat, sekä niistä tiedottaminen, vientivalvontaan liittyvät tietojärjestelmät sekä ministeriön sisäinen yhteensovittaminen vientivalvonta-asioissa. Yksikön tehtäviin kuuluvat myös kansainväliset vientivalvontajärjestelyt (WA, NSG, AG, MTCR), kaksikäyttötuotteiden vientivalvontaan liittyvä lainsäädäntötyö EU:ssa ja kotimaassa, kansainvälinen yhteistyö ja yhteistyö kotimaisten viranomaisten kanssa vientivalvonnassa sekä yritysneuvonta.

Ulkoministeriö hakee lakimiestä kansainvälisen kaupan osastolle vientivalvontayksikköön määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.7.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan 31.12.2023 asti. Vientivalvontayksikkö on kaksikäyttötuotteiden ainoa vientilupaviranomainen Suomessa. Lakimiehen roolissa tehtäviisi kuuluu erityisesti hallituksen esityksen (laki kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta (1996/562) valmistelun jatkaminen ja läpivienti aina eduskuntakäsittelyyn saakka. Toimit vientivalvontayksikön ohjauksessa ja työsi edellyttää tiivistä yhteistyötä mm. eri viranomaistahojen, teknisten asiantuntijoiden ja muiden vientivalvontatahojen kanssa sekä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Lakimiehen viran kelpoisuusvaatimuksina (valtioneuvoston asetus ulkoasiainhallinnosta 256/2000) ovat oikeustieteen kandidaatin (nyk. oikeustieteen maisterin tutkinto) tai oikeustieteen maisterin tutkinto sekä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin.

Kotimaisten kielten osalta kelpoisuusvaatimuksina ovat erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Vieraiden kielten osalta kelpoisuusvaatimuksena on viran hoitamiseen tarvittava englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Tehtävään valitun tulee olla Suomen kansalainen.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Parhaat edellytykset tehtävän menestyksekkäälle hoitamiselle antaa kokemus oikeudellisten asioiden ja erityisesti lakihankkeisiin osallistumisesta julkisella sektorilla, hallituksen esitysten laatimisohjeet tuntemus ja juridisen tekstin itsenäinen tuottaminen.

Hakijalla voi olla muuta kokemusta sopimusjuridiikasta ja/tai kansainvälisestä kaupasta. Muu tehtävään sopiva kokemus katsotaan eduksi.

Toivomme hakijalta kykyä itsenäiseen analysointityöhön, mutta samalla vahvoja tiimityöskentelytaitoja, ja toivomme että hakijalla on ratkaisuhakuinen työote ja taitoa laajojen asiakokonaisuuksien hallintaan.

Muu kielitaito

Muu kuin kelpoisuusvaatimuksissa mainittu kielitaito luetaan eduksi.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen

Työaika:   Virastotyöaika

Tehtävä alkaa:   1.7.2022 tai sopimuksen mukaan.

Määräaikainen, päättyy:   31.12.2023. Määräaikaiset vientivalvontatehtävät.

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään:   27.6.2022 16:15

ID:   24-366-2022

Sähköiset hakemukset:

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Ulkoministeriö / Henkilöstöyksikkö
PL 176
00023 Valtioneuvosto

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkaus määräytyy ministeriön palkkausjärjestelmän vaativuustason
10B (3 850,71 euroa/kk) mukaisesti. Tämän lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvaa lisää.

Lisätietoja tehtävästä

Maarit Nikkola
Kaupallinen neuvos
040 7318506
maarit.nikkola@formin.fi