Lakimies vientivalvontayksikköön (KPO-40) | Maailma.net Hyppää pääsisältöön

Hae

Hae sivuilta

Lakimies vientivalvontayksikköön (KPO-40)

Ilmoittaja

Ulkoministeriö

Paikkakunta

Helsinki

Työsuhdetyyppi

Kokoaikainen

Viimeinen hakupäivä

Kansainvälisen kaupan osastoon kuuluvan vientivalvontayksikön tehtäviin kuuluvat kaksikäyttötuotteiden vientivalvonta ja luvat, sekä niistä tiedottaminen, vientivalvontaan liittyvät tietojärjestelmät sekä ministeriön sisäinen yhteensovittaminen vientivalvonta-asioissa. Yksikön tehtäviin kuuluvat myös kansainväliset vientivalvontajärjestelyt (WA, NSG, AG, MTCR), kaksikäyttötuotteiden vientivalvontaan liittyvä lainsäädäntötyö EU:ssa ja kotimaassa, kansainvälinen yhteistyö ja yhteistyö kotimaisten viranomaisten kanssa vientivalvonnassa sekä yritysneuvonta.

Ulkoministeriö hakee lakimiestä kaksikäyttötuotteiden lupakäsittelyyn kansainvälisen kaupan osastolle vientivalvontayksikköön määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.7.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan 31.12.2023 asti.

Vientivalvontayksikkö on kaksikäyttötuotteiden ainoa vientilupaviranomainen Suomessa. Asiakkaat eli yritykset ja muut toimijat tarvitsevat korkean teknologian tuotteiden viennin osalta vientilupia pääasiassa kolmansiin maihin.

Lakimiehen roolissa osallistut vientilupien käsittelyyn ja muihin vientiin liittyviin työtehtäviin. Työtehtäviisi kuuluu mm. vientien arvioiminen, jossa otetaan huomioon mm. pakotteiden sisältö, tuotteiden tekniset ominaisuudet, maan ihmisoikeustilanne ja ulko- ja turvallisuuspoliittiset syyt. Erityisesti hallinnollisten menettelyjen ja päätöksenteon oikeellisuudesta huolehtiminen kuuluu työtehtäviisi. Tärkeä osa työtä on myös kaupallis- juridinen yritysneuvonta.

Vientilupaviranomaisen tehtävien hoito edellyttää tiivistä yhteistyötä teollisuuden järjestöjen, Tullin, teknisten asiantuntijoiden ja muiden vientivalvontatahojen kanssa kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Yksikkö vastaa Suomen edustamisesta vientivalvonta-alan kokouksissa ja neuvotteluissa Euroopan unionissa sekä kansainvälisissä vientivalvontajärjestelyissä. Vientivalvonta-asioiden kehittäminen ja koordinointi ministeriössä ja valtion hallinnossa ovat osa tehtäväkokonaisuutta.

Tehtävänkuvaan voi sisältyä esimiehen määräämät muut tehtävät.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Lakimiehen viran kelpoisuusvaatimuksina (valtioneuvoston asetus ulkoasiainhallinnosta 256/2000) ovat oikeustieteen kandidaatin (nyk. oikeustieteen maisterin tutkinto) tai oikeustieteen maisterin tutkinto sekä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin.

Kotimaisten kielten osalta kelpoisuusvaatimuksina ovat erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Vieraiden kielten osalta kelpoisuusvaatimuksena on viran hoitamiseen tarvittava englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Tehtävään valitun tulee olla Suomen kansalainen.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Parhaat edellytykset tehtävän menestyksekkäälle hoitamiselle antaa kokemus oikeudellisten asioiden hoidosta yksityisellä tai julkisella sektorilla, kokemus sopimusjuridiikasta, kansainvälisestä kaupasta tai lainsäätämistyöstä. Muu tehtävään sopiva kokemus katsotaan eduksi.

Toivomme, että hakija on halukas työskentelemään eri alojen mm. teknisten asiantuntijoiden kanssa ja on hyvä tiimityöskentelijä.

Hakijalle eduksi on myös kyky itsenäiseen analysointityöhön, ratkaisuhakuinen työote ja taito laajojen asiakokonaisuuksien hallintaan.

Luemme eduksi kyvyn toimia sekä julkisen että yksityisen sektorin välimaastossa, esiintymistaidon sekä halukkuuden osallistua mielelläsi kansainvälisiin neuvotteluihin.

Muu kielitaito

Muu kuin kelpoisuusvaatimuksissa mainittu kielitaito luetaan eduksi.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen

Työaika:   Virastotyöaika

Tehtävä alkaa:   1.7.2022 tai sopimuksen mukaan.

Määräaikainen, päättyy:   31.12.2023. Määräaikaisuuden syy on määräaikaiset vientivalvontatehtävät.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään:   27.6.2022 16:15

ID:   24-367-2022

Sähköiset hakemukset:

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Ulkoministeriö / Henkilöstöyksikkö
PL 176
00023 Valtioneuvosto

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkaus määräytyy ministeriön palkkausjärjestelmän vaativuustason 10B (3 850,71 euroa/kk) mukaisesti. Tämän lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvaa lisää.

Lisätietoja tehtävästä

Maarit Nikkola
Kaupallinen neuvos
040 7318506
maarit.nikkola@formin.fi