Työpaikat

Lainsäädäntösihteeri

Ilmoittaja
Paikkakunta
Helsinki
Työsuhdetyyppi
Kokoaikainen
Viimeinen hakupäivä

Organisaation esittely

Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia sekä toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen maailman hyväksi. Ulkoministeriö ja sen alainen edustustoverkko ulkomailla palvelevat suomalaisia, suomalaista talouselämää ja yhteiskuntaa, valtion johtoa sekä eduskuntaa.

Suomen edustustot palveluineen ovat koko suomalaisen yhteiskunnan ja kaikkien suomalaisten käytettävissä. Eri maissa sijaitsevien suurlähetystöjen, konsulaattien ja muiden toimipisteiden lisäksi Suomella on edustustoja kansainvälisissä järjestöissä, esimerkiksi YK:ssa. Työn kirjo ulottuu valtioiden välisten suhteiden hoidosta yksittäisten kansalaisten avustamiseen.

Tehtävän kuvaus

Ulkoministeriö hakee lainsäädäntösihteeriä ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikköön (OIK-40) määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.7.2021 lukien tai sopimuksen mukaan 28.2.2022 asti. Määräaikaisuuden syy on sijaisuus.

Toimenkuvaan kuuluu

  • ihmisoikeusvalitusasioihin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa ja Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeussopimusten komiteoissa (7 kpl) sekä järjestökanteluasioihin Euroopan sosiaalisten oikeuksien komiteassa liittyvät valmistelu- ja asiantuntijatehtävät,
  • ihmisoikeuksien kehittämiseen osallistuminen kansainvälisissä järjestöissä, erityisesti Yhdistyneissä kansakunnissa ja Euroopan neuvostossa, ml. niissä valmisteltavien ihmisoikeusasiakirjojen laatiminen,
  • ihmisoikeussopimuksiin liittyvä säädösvalmistelu,
  • määräaikaisraportointi ihmisoikeusvelvoitteiden täytäntöönpanosta kansainvälisille ja alueellisille sopimusvalvontaelimille,
  • ihmisoikeuksia koskevat asiantuntijatehtävät, ml. selvitysten ja lausuntojen laatiminen, sekä
  • muut esimiehen erikseen määräämät ihmisoikeusjuridiikkaan liittyvät tehtävät.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Lainsäädäntösihteerin viran kelpoisuusvaatimuksina ovat oikeustieteen kandidaatin tai maisterin tutkinto sekä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin. Kielitaidon osalta kelpoisuusvaatimuksina ovat suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Vieraiden kielten osalta kelpoisuusvaatimuksena on viran hoitamiseen tarvittava kielitaito. Virkaan kuuluvien tehtävien hoidossa tarvitaan hyvää englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Tehtävään valitun tulee olla Suomen kansalainen.

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Suomi (suullinen): erinomainen
Suomi (kirjallinen): erinomainen
Suomi (ymmärtäminen): erinomainen

Ruotsi (suullinen): tyydyttävä
Ruotsi (kirjallinen): tyydyttävä
Ruotsi (ymmärtäminen): tyydyttävä

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Parhaat edellytyksen tehtävän hoitamiseen antaa perehtyneisyys ihmisoikeuksiin, erityisesti kansainvälisiin ja alueellisiin ihmisoikeussopimuksiin ja niiden valvontajärjestelmiin, Suomen oikeusjärjestelmään sekä valtioneuvoston työskentelyyn.

Perehtyneisyys kansainväliseen oikeuteen, EU-oikeuden tuntemus, lainvalmistelukokemus, tuomioistuinharjoittelu ja muu relevantti työkokemus muun muassa valtion- ja kuntainhallinnon, kansainvälisten järjestöjen ja EU:n palveluksessa ja tuomioistuinlaitoksen palveluksessa luetaan hakijalle eduksi.

Muu kielitaito

Muu kuin kelpoisuusvaatimuksissa mainittu kielitaito, erityisesti ranskan kielen taito, katsotaan eduksi.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen

Työaika: Virastotyöaika

Tehtävä alkaa: 1.7.2021 tai sopimuksen mukaan.

Määräaikainen, päättyy: 28.2.2022 sijaisuus

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 11.6.2021 16:15

ID: 24-297-2021

Sähköiset hakemukset:

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Ulkoministeriö / Henkilöstöyksikkö
PL 176
00023 Valtioneuvosto

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkaus määräytyy ministeriön palkkausjärjestelmän vaativuustason 10B (3 775,21 e/kk) mukaisesti, minkä lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvaa lisää.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Krista Oinonen
yksikönpäällikkö
+358 295 351 172

Toimipiste

Ulkoministeriö
Laivastokatu 22, PL 176
00023 Valtioneuvosto

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Tehtävässä voidaan noudattaa koeaikaa.

Tilaa uutiskirje

Saat kerran viikossa koosteen Maailma.netin uutisista, tapahtumista ja työpaikoista sähköpostiisi. Tietojasi käytetään vain uutiskirjeen lähettämiseen. Rekisteriseloste täällä.