Työpaikat

Lainsäädäntösihteeri

Ilmoittaja
Paikkakunta
Helsinki
Viimeinen hakupäivä

Organisaation esittely

Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia sekä toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen maailman hyväksi. Ulkoministeriö ja sen alainen edustustoverkko ulkomailla palvelevat suomalaisia, suomalaista talouselämää ja yhteiskuntaa, valtion johtoa sekä eduskuntaa.

Suomen edustustot palveluineen ovat koko suomalaisen yhteiskunnan ja kaikkien suomalaisten käytettävissä. Eri maissa sijaitsevien suurlähetystöjen, konsulaattien ja muiden toimipisteiden lisäksi Suomella on edustustoja kansainvälisissä järjestöissä, esimerkiksi YK:ssa. Työn kirjo ulottuu valtioiden välisten suhteiden hoidosta yksittäisten kansalaisten avustamiseen.

Tehtävän kuvaus

Ulkoministeriö hakee lainsäädäntösihteeriä ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikköön (OIK-40) vakituiseen virkaan 01.11.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Lainsäädäntösihteerin tehtäviin kuuluu:

  • valtionasiamiehen avustaminen kansainvälisissä lainkäyttö- ja tutkintaelimissä, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa, Euroopan sosiaalisten oikeuksien komiteassa ja Yhdistyneiden kansakuntien sopimusvalvontaelinten valitusmenettelyissä, vireillä olevissa ihmisoikeusvalitusasioissa ja täytäntöönpanoasioissa
  • määräaikaisraportointi ihmisoikeusvelvoitteiden täytäntöönpanosta kansainvälisille ja alueellisille sopimusvalvontaelimille
  • ihmisoikeussopimuksiin liittyvä säädösvalmistelu
  • ihmisoikeuksien kehittämiseen osallistuminen kansainvälisissä järjestöissä, erityisesti Yhdistyneissä kansakunnissa ja Euroopan neuvostossa, ml. niissä valmisteltavien ihmisoikeusasiakirjojen laatiminen
  • ihmisoikeuksia koskevat asiantuntijatehtävät, ml. selvitysten ja lausuntojen laatiminen, sekä
  • muut erikseen määrättävät ihmisoikeusjuridiikkaan liittyvät tehtävät.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Viran kelpoisuusvaatimuksina (valtioneuvoston asetus ulkoasiainhallinnosta 256/2000) ovat oikeustieteen kandidaatin tai maisterin tutkinto sekä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin. Kielitaidon osalta kelpoisuusvaatimuksena on suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Virkaan kuuluvien tehtävien hoidossa tarvitaan hyvää englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä puhutun ja kirjoitetun ranskan kielen ymmärtämistä. Tehtävään valitun tulee olla Suomen kansalainen.

Suomi (ymmärtäminen): erinomainen
Suomi (kirjallinen): erinomainen
Suomi (suullinen): erinomainen

Ruotsi (ymmärtäminen): tyydyttävä
Ruotsi (kirjallinen): tyydyttävä
Ruotsi (suullinen): tyydyttävä

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää perehtyneisyyttä ihmisoikeuksiin, perusoikeuksiin ja Suomen oikeusjärjestelmään sekä käytännön työkokemusta kansainvälisiin ja alueellisiin ihmisoikeussopimuksiin ja niiden valvontajärjestelmiin liittyvistä tehtävistä.

Työkokemus kansainvälisten järjestöjen, Euroopan unionin, valtion- ja kuntainhallinnon tai tuomioistuinlaitoksen palveluksessa sekä lainvalmistelukokemus ja tuomioistuinharjoittelu luetaan hakijalle eduksi.

Työssä tarvittava kielitaito

Kelpoisuusvaatimuksiin kuuluvan kielitaidon lisäksi muu kielitaito luetaan eduksi.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen

Työaika: Virastotyöaika

Tehtävä alkaa: 1.11.2019 tai sopimuksen mukaan.

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 17.10.2019 16:15

ID:   24-430-2019

Sähköiset hakemukset:

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Ulkoministeriö / Henkilöstöyksikkö
PL 176
00023 Valtioneuvosto

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Lainsäädäntösihteerin palkkaus määräytyy ulkoasiainhallinnon palkkausjärjestelmän vaativuustason 10B (3 636,08 euroa/kk) mukaisesti. Peruspalkan lisäksi maksetaan työsuoritukseen perustuvaa henkilökohtaista palkanosaa, jonka suuruus on 0,00–48,00 % peruspalkasta.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Krista Oinonen
yksikönpäällikkö
0295 351172
krista.oinonen@formin.fi

Toimipiste

Ulkoministeriö
Laivastokatu 22, PL 176
00023 Valtioneuvosto

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Tehtävässä voidaan noudattaa koeaikaa.

Tilaa uutiskirje

Saat kerran viikossa koosteen Maailma.netin uutisista, tapahtumista ja työpaikoista sähköpostiisi. Tietojasi käytetään vain uutiskirjeen lähettämiseen. Rekisteriseloste täällä.