Työpaikat

Lainsäädäntöneuvos

Ilmoittaja
Työsuhdetyyppi
Kokoaikainen
Viimeinen hakupäivä

Organisaation esittely

Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia sekä toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen maailman hyväksi. Ulkoministeriö ja sen alainen edustustoverkko ulkomailla palvelevat suomalaisia, suomalaista talouselämää ja yhteiskuntaa, valtion johtoa sekä eduskuntaa.

Suomen edustustot palveluineen ovat koko suomalaisen yhteiskunnan ja kaikkien suomalaisten käytettävissä. Eri maissa sijaitsevien suurlähetystöjen, konsulaattien ja muiden toimipisteiden lisäksi Suomella on edustustoja kansainvälisissä järjestöissä, esimerkiksi YK:ssa. Työn kirjo ulottuu valtioiden välisten suhteiden hoidosta yksittäisten kansalaisten avustamiseen.

Tehtävän kuvaus

Ulkoministeriö hakee lainsäädäntöneuvosta kehitysyhteistyön hallinto- ja oikeusyksikköön (KEO-80) vakituiseen virkaan 1.11.2020 lukien tai sopimuksen mukaan.

Lainsäädäntöneuvos työskentelee yksikön nelihenkisen oikeudellisten asioiden tiimin vetäjänä.

Tiimi edistää osaltaan hyvän hallinnon ja laillisuusperiaatteen toteutumista kehitysyhteistyössä antamalla ministeriön poliittiselle johdolle, kehityspoliittisen osaston johdolle sekä kehitysyhteistyötä tekevälle ulkoasiainhallinnon henkilöstölle neuvoja, taustoitusta ja lausuntoja oikeudellista luonnetta olevissa kysymyksissä. Lisäksi tiimi vaikuttaa käytäntöjen ja menettelyjen kehittämisen, säädösvalmistelun ja henkilöstön kouluttamisen avulla osaltaan siihen, että kehitysyhteistyö on laadukasta, tuloksellista ja tehokasta.

Lainsäädäntöneuvoksen tehtäviin kuuluu ulkoasiainhallinnon henkilöstön neuvonta kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön suunnitteluun ja toimeenpanoon liittyvissä, pääasiassa sopimus- ja hallinto-oikeudellisissa sekä valtionavustuksiin, julkisiin hankintoihin ja valtion lainanantoon sekä finanssisijoituksiin liittyvissä asioissa. Lisäksi lainsäädäntöneuvoksen tehtäviin kuuluu osallistuminen kaikkia edellä mainittuja asioita koskevan koulutuksen, ohjeistuksen ja käytäntöjen kehittämiseen. Tiiminvetäjänä lainsäädäntöneuvoksen tehtäviin kuuluu myös tiimin töiden organisointi ja työskentelytapojen kehittäminen. Lisäksi lainsäädäntöneuvos osallistuu tarvittaessa poikkihallinnollisiin työryhmiin ja kehitysyhteistyöhön liittyvien väärinkäyttöepäilytapausten selvittämiseen sekä edustaa ulkoministeriötä tai ulkomaanedustustoja tuomioistuimissa.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Viran kelpoisuusvaatimuksina (valtioneuvoston asetus ulkoasiainhallinnosta 256/2000) ovat oikeustieteen kandidaatin tai maisterin tutkinto sekä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin. Kielitaitoa koskevina kelpoisuusvaatimuksina ovat suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito, ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Vieraiden kielten osalta kelpoisuusvaatimuksiin kuuluu viran hoitamiseen tarvittava hyvä englannin kielen kirjallinen ja suullinen taito. Tehtävään valitun tulee olla Suomen kansalainen.

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Suomi (suullinen): erinomainen
Suomi (kirjallinen): erinomainen
Suomi (ymmärtäminen): erinomainen

Ruotsi (suullinen): tyydyttävä
Ruotsi (kirjallinen): tyydyttävä
Ruotsi (ymmärtäminen): tyydyttävä

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää valtionavustuksiin ja julkisiin hankintoihin liittyvää usean vuoden pituista käytännön työkokemusta Suomesta sekä hyvää perehtyneisyyttä sopimus- ja hallinto- oikeuteen. Lisäksi viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös kykyä organisoida ja kehittää tiimin töitä ja työskentelytapoja.
Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös kykyä itsenäiseen ongelmanratkaisuun, oma-aloitteisuutta, hyviä vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoja, koulutus- ja esiintymisvalmiuksia sekä kykyä tehdä yhteistyötä ja neuvotella vieraiden valtioiden ja kansainvälisten järjestöjen edustajien kanssa.

Perehtyneisyys prosessi-, valtiosääntö-, valtiosopimus- ja EU-oikeuteen, valtion lainanantoon ja finanssisijoituksiin sekä EU:n valtiontukisääntöihin samoin kuin säädösvalmistelukokemus ja kokemus julkisen hallinnon kehittämishankkeista ovat eduksi viran hoidossa. Myös kokemus kehitysyhteistyöstä lasketaan eduksi.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen

Työaika: Virastotyöaika

Tehtävä alkaa: 1.12.2020 Aloitus 1.12.2020 tai sopimuksen mukaan.

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään:   30.10.2020 16:15

ID:   24-584-2020

Sähköiset hakemukset:

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Ulkoministeriö / Henkilöstöyksikkö
PL 176
00023 Valtioneuvosto

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkaus määräytyy ministeriön palkkausjärjestelmän vaativuustason 11B (4 202,85 euroa/kk) mukaisesti, minkä lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvaa lisää.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Ramses Malaty
Yksikönpäällikkö
0295 351 001
ramses.malaty@formin.fi

Taru Kuosmanen
Lainsäädäntöneuvos, tavoitettavissa 16.10. asti
0295 351 869
taru.kuosmanen@formin.fi

Toimipiste

Ulkoministeriö
Laivastokatu 22, PL 176
00023 Valtioneuvosto

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Tehtävässä voidaan noudattaa koeaikaa.

Tilaa uutiskirje

Saat kerran viikossa koosteen Maailma.netin uutisista, tapahtumista ja työpaikoista sähköpostiisi. Tietojasi käytetään vain uutiskirjeen lähettämiseen. Rekisteriseloste täällä.